Chcem investovať
31. TÝŽDEŇ – SLOVENSKO MÁ OBROVSKÚ PRÍLEŽITOSŤ NA HOSPODÁRSKY SKOK
27. 07. 2020 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy
  1. Európska únia schválila balík obnovy; Slovensko získa 40 mld. €.
  2. PMI potešilo investorov; HDP sa vráti nad nulu.
  3. Výsledky HDP by mali zhmotniť najväčšie škody napáchané pandémiou.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

Európska únia schválila 750 mld. € v tzv. balíčku – EU Next Generation. Objem prostriedkov budú musieť členské štáty vyčerpať v rokoch 2021 – 2023. Druhá časť peňazí tvorí 1 100 mld. – schválený rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027. Európska investičná banka a Rada EÚ schválila bankové záruky v objeme 540 mld. €. Slovensko z „balíčka obnovy“ získa viac ako 40 mld. € na obdobie nasledujúcich siedmich rokov. Osem miliárd eur je z nevyčerpaných eurofondov za minulé sedemročné rozpočtové obdobie. EÚ dovolila, aby sa tieto peniaze dočerpali a presunuli do nového rozpočtového rámca. Z programu Next Generation bude môcť Slovensko čerpať 7,5 mld. €. V rámci nového sedemročného rozpočtu dostaneme 18,6 mld. €. a možnosť čerpať pôžičky za 6,8 mld. € s úrokovou sadzbou blízkou nule. Prostriedky by sa mohli použiť napríklad na dobudovanie infraštruktúry, digitalizáciu a informatizáciu alebo na projekty zlepšujúce životné prostredie či energetiku. Úlohou slovenskej vlády je do októbra predstaviť plán čerpania. Ak by Slovensko dokázalo čerpať plánovaný objem každý rok, ekonomický rast by sa mohol pohybovať od 5 – 10 %. A to až do roku 2027. Slovensko má pred sebou obrovskú príležitosť na hospodársky skok. Nepokazme si to…

Objem dohody a peniaze, ktoré sú pridelené SR

Zdroj: Európska komisia

ZAUJALO NÁS

PMI je index nákupných manažérov, ktorý sa používa ako predstihový indikátor budúceho vývoja HDP. Manažéri reportujú, ako sa zmenili podmienky v ich sektore a či zaznamenávajú rast alebo pokles objednávok. Celkovo tak PMI hovorí, ako by sa mohla ekonomika eurozóny vyvíjať v najbližších šiestich mesiacoch. Z grafu vidíme, že dáta korelujú s reálnym vývojom HDP. Preto je index pozorne sledovaný investormi. Tento mesiac ich výsledky potešili, lebo PMI sa vrátilo nad úroveň 50 bodov, čo je psychologická hladina. Ak je PMI nad 50 bodov, ekonomika by mala rásť.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Nový týždeň prinesie viacero dôležitých výsledkov. Prvým bude zasadnutie americkej centrálnej banky, ktorá rozhodne o úrokoch a prinesie nový komentár k aktuálnej situácii v domácej ekonomike. Z USA a Európy uvidíme výsledky HDP za 2Q. Mali by sa v nich zhmotniť najväčšie škody napáchané pandémiou a zatváraním ekonomík. Následne budú zverejnené dáta inflácie, ktoré poodhalia, či masívne tlačenie peňazí na záchranu ekonomík netlačí na rast cien tovarov a služieb.

 

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.