Chcem investovať
45. TÝŽDEŇ: Fed zvyšuje sadzby a bude pokračovať
07. 11. 2022 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Tento týždeň priniesol viaceré dôležité ekonomické rozhodnutia centrálnych bankárov. Prebehlo zasadnutie centrálnej banky USA – Federálneho rezervného systému (FED). Komisia rozhodla o ďalšom navýšení sadzieb, ktorým sa snaží skrotiť rastúcu infláciu v ekonomike. Komentár guvernéra Powella poslal trhy do červených čísel.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

Fed rozhodol o navýšení sadzieb o ďalších 0,75% z pôvodných 3,25% na 4,0%. Základná sadzba centrálnej banky je nesmierne dôležitá, pretože je základom pre všetky sadzby v ekonomike. Ak rastie základná sadzba je viac než isté, budú rásť i  všetky sadzby koncových produktov. Tým myslíme spotrebné úvery, hypotekárne úvery, bankové financovanie projektov, lízingy a prakticky všetky cudzie zdroje. Peňazí je v ekonomike menej, pretože ich centrálna banka sťahuje z obehu a musia sa požičiavať za vyššiu cenu (úrok). Zdraženie peňazí spôsobí ochladenie dopytu a spotreby, čo vyvolá pokles cien v ekonomike. Je to jeden z kľúčových mechanizmov, nad ktorým má centrálna banka moc a vďaka ktorému môže dosiahnuť cenovú stabilitu v ekonomike. Prejav Powella však naznačuje, že ekonomika USA aj naďalej vykazuje pomerne silné hospodárske dáta a spotreba sa drží na vysokých úrovniach, čo udržuje ceny pomerne rezistentné a inflácia sa ešte nevracia k cieľu centrálnej banky (2%). Preto komisia ponecháva rastovú trajektóriu sadzieb v platnosti aj keď očakáva, že tempo rastu sa bude musieť v najbližších mesiacoch spomaliť. Trh počíta s tým, že sadzby by mohli dosiahnuť svoj vrchol v USA na úrovni približne 5% a zostať tam po väčšinu budúceho roka.

Graf 1: Očakávania trhu o vývoji sadzieb v ekonomike vs. realita (posledný odhad čiarkovaná línia); zdroj: Bloomberg

ZAUJALO NÁS

V piatok boli zverejnené výsledky z trhu práce USA, ktoré len potvrdili naratív centrálnej banky. Nezamestnanosť mierne vzrástla z 3,5% na 3,7%, pričom pôvodné očakávania boli na úrovni 3,6%. Dôvodom bola horšia miera participácie pracovnej sily. Počet novo vytvorených pracovných miest bol vyšší o viac ako 50 tis. oproti pôvodným odhadom, ktoré boli na 197 tis. Minulo mesačná revízia pridala k výsledkom ďalších 50 tis. pracovných miest čo znamená, že ekonomika USA v posledných dvoch mesiacoch vytvorila o 100 tis. pracovných miest viac, než sa očakávalo. Rast platov bol taktiež nad očakávania trhu. Počítalo sa s medzimesačným nárastom o 0,3%, avšak výsledok bol 0,4%. Posledné dva spomenuté výsledky poukazujú na stále silný trh práce, ktorý má relatívne málo voľných pracovných miest, čo zároveň tlačí na rast platov, no práve preto bude inflácia aj naďalej na vysokej úrovni. V takomto prípade by sa dalo očakávať znižovanie nákladov zo strán jednotlivých firiem a postupné prepúšťanie zamestnancov. To by malo za následok ochladenie dopytu a nárast nezamestnanosti, čo by vyvolalo zároveň pokles inflácie. V súčasnosti však stále takýto jav nevidíme. Z toho dôvodu centrálna banka ponecháva nastavenú trajektóriu menovej politiky naďalej v platnosti a ako naznačujú posledné dve veľké recesie, nemieni od nej ustupovať. Prvá nastala počas hypotekárnej krízy v roku 2008 a druhá bola počas svetovej pandémie Covid-19. Trh bol však vždy v predstihu pred poklesom HDP (GDP), taktiež pred poklesom ziskovosti firiem  (Earnings) a aj pred poklesom pracovných miest (Payrolls).

Graf 2: Medziročný vývoj HDP vybraných krajín v %; zdroj: Bloomberg

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Nový týždeň bude pomerne chudobný na dôležité makroekonomické dáta. Dôvodom je, že v tomto týždni sme videli zasadnutie centrálnej banky USA a týždeň pred tým zasa zasadnutie ECB, ktorá priniesla nie len výsledky HDP ale aj inflácie. Do mozaiky už len chýbajú októbrové dáta inflácie z USA, ktoré budú práve zverejnené počas budúceho týždňa. Ide pritom o jediné zásadnejšie dáta, ktoré uvidíme na programe vo štvrtok. Očakáva sa spomalenie inflácie z 8,2% na 8,0%.

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.