Chcem investovať
5 dôvodov prečo bude zlato pokračovať v raste
23. 02. 2016 Čas čítania: 7 min
Analýzy
Analýzy

Ceny zlata dosiahli svoj vrchol v polovici roka 2011 a odvtedy boli v nepretržitom poklese až do nedávna. V januári zlato stúplo o viac ako 5%, zatiaľ čo väčšina finančných aktív zaznamenala výrazné poklesy.

1. Globálne riziká

Zlato a striebro sú veľmi zložité aktíva na ocenenie. Zatiaľ čo ostatné komodity a akcie sa hýbu na základe fundamentálnych faktorov, tieto kovy sú oveľa špekulatívnejšie. Ich cena sa skôr odvíja nepriamo od diania vo svete, inflácie, hospodárskeho rastu a monetárnej politiky. Zlato stúpa, keď ľudia strácajú dôveru vo finančný systém. Deje sa tak hlavne v období prudkej volatility a materializácie rôznych rizík.

Rast viacerých veľkých ekonomík ako Čína, Brazília a Nemecko sa prudko spomalil, čo spôsobilo obavy ohľadom rastu svetovej ekonomiky. Čína má najväčší problém so svojím bankovým systémom, ktorý je zaťažený vysokým dlhom a stúpajúcimi nevýkonnými aktívami. Akciový a realitný trh sú v poklese po spľasnutí bubliny. Mnohí Číňania tak presúvajú peniaze práve do zlata ako uchovávateľa hodnoty.

Prudký nárast dopytu zo strany Číny bol jedným z hlavných dôvodov posilnenia globálnej ekonomiky v posledných rokoch. Kým krajina nevyrieši svoje problémy, bude neistota pokračovať, čo pomáha aktívam, ako je zlato.

2. Dopyt zo strany centrálnych bánk

Centrálne banky nakupujú zlato ako jeden zo spôsobov diverzifikácie rezerv. Ide o všeobecne akceptované aktívum s vysokou likviditou. Od roku 2010 zvýšili v tomto smere aktivitu a dnes predstavujú viac ako 15% dopytu po zlate oproti 2% pred 5 rokmi. V turbulentných časoch sa navyše hýbe opačne ako finančné aktíva denominované v dolároch.

Nákupy centrálnych bánk stúpli v poslednom kvartáli roku 2015 o 25% na 169 metrických ton. Hlavnými aktérmi boli Čína a Rusko. Pre porovnanie, USA majú až 70% svojich forexových rezerv v zlate, zatiaľ čo Čína iba 2%. Pokiaľ by ich zvýšili iba o pár percent, nákupy by výrazným spôsobom zvýšili cenu zlata.

3. Zlato má silnú koreláciu s eurom

Keď americký dolár posilňuje a euro oslabuje, žltý kov väčšinou padá. Keď naopak euro rastie, ťahá so sebou aj zlato. Zhoršenie ekonomickej situácie v USA často korešponduje s býčími trhmi na zlate. Ďalšie zvyšovanie sadzieb pravdepodobne nepríde tak skoro, čo spôsobí oslabenie dolára. Zisky firiem v USA zaznamenali pokles prvýkrát od roku 2011, čo je väčšinou negatívny signál pre ekonomiku, aj akciový trh.

4. Uvoľnená monetárna politika

Kvantitatívne uvoľňovanie znamená zvyšovanie ponuky peňazí, čo spôsobuje vzostup dopytu v ekonomike a rast finančných aktív. Zníženie hodnoty mien je pozitívnym signálom pre zlato, ale doteraz nezabránilo jeho poklesu, a to preto že väčšina peňazí smerovala do akcií a dlhopisov, čo spôsobilo odlev z tejto komodity.

Americká centrálna banka zvýšila sadzby v decembri minulého roku prvýkrát od krízy. Na začiatku tohto roka FED plánoval zvýšiť ešte štyrikrát, no dnes už je situácia úplne iná a ďalší krok sa čaká až v roku 2017. Kvôli globálnym rizikám bude musieť centrálna banka pribrzdiť a nevylučujeme ani naopak opätovné uvoľňovanie.

Nedávna volatilita na finančných trhoch spôsobila odlev kapitálu z akcií, pričom veľké množstvo dlhopisov dnes vypláca záporný kupón. Očakávaný výnos oboch aktív klesol, a investori budú hľadať miesta, kam by mohli zaparkovať svoj kapitál. Práve z dôvodu, že dlhopisy vyplácajú výnos a teda generujú pridanú hodnotu pre investorov, boli preferované ako bezpečný prístav pred zlatom. To už dnes ale nie je pravda. V druhom februárovom týždni sa až 7 biliónov svetového dlhu obchodovalo so záporným výnosom. Investori teda preferovali bezpečnosť pred istou stratou pri nákupe takéhoto cenného papiera. Zlato tým získava historicky nepoznanú výhodu, teda že neznehodnocuje majetok. Podľa nás je práve zlato vhodným kandidátom.

5. Ponuka a dopyt

Globálna produkcia zlata minulý rok poklesla o 4% na 4258 ton. Dôvodom bolo hlavne zníženie produkcie v poslednom kvartáli zo strany veľkých ťažobných firiem. Ťaženie zlata predstavuje okolo 75% jeho ponuky, zatiaľ čo zvyšok je recyklácia.

Hlavným ťahúňom dopytu minulý rok boli práve centrálne banky a individuálni investori cez nákup mincí a tehličiek. Tie mali najsilnejší rast práve v USA, Indii a Číne. Očakávame, že podobný trend bude pokračovať aj v blízkej budúcnosti, hlavne vďaka neistote na finančných trhoch a politike centrálnych bánk. Čína a India naďalej predstavujú takmer polovicu svetového dopytu po zlate.

Záver

Ako sme už spomínali na začiatku roka vo výhľade a odporúčaniach pre rok 2016, zlato považujeme za čierneho koňa tohto roka, čo už do veľkej miery v priebehu prvých dvoch mesiacov napĺňa. Kým akciový index S&P 500 stratil od začiatku roka do 17. februára 5,7% svojej hodnoty, zlato za rovnaký čas narástlo 13,9%, čo ho radí na špicu medzi základnými triedami aktív.

Náš výhľad finančných trhov, najmä pre prvý polrok, zostáva naďalej negatívny s rastúcimi rizikami rôzneho charakteru. Preto stále predpokladáme zlatu silný potenciál a nevylučujeme jeho výrazný nárast. Likvidity je vo svete neúrekom, no aktív, ktorých ocenenie by dovoľovalo ju prijať, pomenej. Očakávame stupňujúce sa problémy Číny, návrat dlhových problémov do Európy, vysoké geopolitické riziká, dezintegračné tendencie v Európe a reči o jej rozpade, rast bankrotov menej kvalitného dlhu a pokračujúce spomaľovanie svetovej ekonomiky. Sú to všetko faktory, ktoré by naďalej mali favorizovať drahý kov.

Najlikvidnejšou, najlacnejšou a najefektívnejšou investíciou do zlata zostávajú ETF. Ich bezpečnosť je vysoká, keďže držia fyzické zlato. No najväčší potenciál, ako sa zviesť na raste ceny zlata, nesú jeho producenti. Tí vďaka vysokej miere fixných nákladov (nezávislých od ceny zlata) dosahujú pri raste ceny zlata a teda príjmov podstatne rýchlejší rast ziskov. Marginálny zisk je vyšší, teda nárast príjmov o percento vedie k percentuálne vyššiemu rastu profitu. Kým zlato narástlo od začiatku roka spomínaných necelých 14%, jeho producenti reprezentovaní ETF (GDX US) sú vyššie o 29,9% za rovnaké obdobie. Ako najatraktívnejšia firma v odvetví sa nám javí Newmont Mining, ktorá vďaka nízkym nákladom, solídnej bilancii a silnému cash flow na rozdiel od konkurencie svoje kapacity počas prebiehajúcej komoditnej krízy rozšírila a je tak najlepšie postavená profitovať z očakávaného rastu cien zlata.