Chcem investovať
Across Heritage Fund prináša exkluzívne private equity projekty s atraktívnymi výnosmi
16. 11. 2023 Čas čítania: 4 min
Blog
Across aktuality
Blog
Across aktuality

Investovanie u nás nie je nielen o číslach a výnosoch, ale vďaka inovatívnym investičným projektom po sebe zanechávame odkaz, ktorých výsledky pretrvajú po generácie. Radi by sme vám predstavili Across Heritage Fund (AHF) – investičný fond typu SICAV, ktorý umožňuje flexibilne riadiť investície vo fonde. AHF je prepojením dlhoročnej tradície a expertízy našej investičnej skupiny s viac ako dvadsaťročnou históriou na finančnom trhu.

Prečo sme si vybrali práve oblasť private equity?

Private equity je forma investičnej stratégie zameranej na priame investície do súkromných spoločností s cieľom zvýšiť ich hodnotu v priebehu času. Generuje tak vyššie výnosy pre investora v porovnaní s trhovými riešeniami. Celosvetová alokácia do private equity investícií dosahuje 1 200 mld. EUR.

Investičná stratégia AHF sa zameriava na dynamické rozpoznanie a využitie príležitostí na trhoch s vyšším rizikom, kde je paralelne očakávaný nadpriemerný rast. Fond je aktívny v oblastiach s vysokým rastovým potenciálom – cestovný ruch, reality, technologicko-logistický priemysel a IT. V týchto odvetviach vidíme množstvo príležitostí pre inovácie a kontinuálnu škálovateľnosť.

Aké projekty patria pod AHF?

AHF prináša exkluzívny prístup k projektom, ktoré sú mimo dosah bežného investora. Na identifikáciu spoločností, ktoré stojí za to sledovať, využívame hĺbkovú due diligence a podrobnú analýzu odvetvia. Preferujeme podniky s pevnými fundamentami a vyberáme tie, ktoré vykazujú silnú perspektívu ďalšieho strategického rastu. Naše investície sú geograficky diverzifikované, ale so silným dôrazom na trhy strednej a východnej Európy.

Fond je určený výhradne skupine profesionálnych investorov, ktorí hľadajú viac než len tradičné investičné produkty a zároveň očakávajú nadštandardné zhodnotenie svojich prostriedkov. Každý štvrťrok fond oznamuje dosiahnuté výsledky a účinnosť zvolenej investičnej stratégie prostredníctvom detailných reportov.

Vstúpte do sveta, kde investovanie nie je len obchodom, ale umením a filozofiou. Pre viac informácií prosím kontaktujte svojho investičného konzultanta alebo nám zanechajte kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie: S investovaním je spojené riziko. Hodnota investícií môže rovnako rásť, ako aj klesať. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. Across Private Investments, o.c.p., a.s., (ďalej len „Spoločnosť“) pri ich spracovaní postupoval s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere informácií z verejne dostupných zdrojov. Spoločnosť nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Uvedené informácie nemožno považovať za osobné investičné odporúčanie, návrh investičnej stratégie alebo za poskytnutie investičného poradenstva. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle Spoločnosti.