Chcem investovať
ACROSS NOVINKA: Krátkodobé investovanie s vysokým výnosom
19. 07. 2023 Čas čítania: 4 min
Across aktuality
Across aktuality

Každé obdobie v sebe ukrýva investičné príležitosti. Aj počas ťažších ekonomických časov je však možné získať výhodu oproti ostatným a zarobiť. Aktuálne sa ešte stále nachádzame vo fáze, kedy inflácia dosahuje dvojciferné číslo a každým mesiacom ukrajuje časť z úspor uložených v bankách. Across prináša riešenie, ako úspory zhodnotiť a výrazne obmedziť škodlivý vplyv inflácie.

Inflácia ukrajuje z úspor Slovákov

Infláciou sa za posledný rok intenzívne zaoberajú všetky ekonomiky západného sveta. Po veľmi dlhom období, kedy inflácia oscilovala nad nulou, bojujú mnohé krajiny s jej dvojcifernou hodnotou. Na Slovensku bola za posledný rok nameraná inflácia k mesiacu jún 2023 vo výške 10,8 % (zdroj: https://tradingeconomics.com/slovakia/inflation-cpi).

Slováci patria medzi investorov, ktorí majú najväčšiu časť svojich úspor uloženú v bankách a zhodnocujú ju väčšinou len na termínovaných účtoch. Tým prichádzajú v porovnaní s inými krajinami o značnú časť bohatstva, ktoré by sa mohlo generovať, keby boli prostriedky zainvestované výhodnejšie. V dnešných časoch, kedy je inflácia vysoká, nielenže strácajú na potenciálnom zhodnotení, ale aj prichádzajú o vysokú časť hodnoty uložených finančných prostriedkov.

Investujte s výnosom 5,5 % ročne už od 10 000 EUR

V boji proti inflácii je najúčinnejšou zbraňou zvyšovanie úrokových sadzieb a väčšina centrálnych bánk túto účinnú zbraň už naplno nasadila. S rastúcimi sadzbami centrálnych bánk rastú aj sadzby hypotekárnych úverov a výnosy na termínovaných účtoch v bankách.

V Across dokážeme byť v porovnaní s bankami omnoho flexibilnejší v prinášaní konkurencieschopných riešení pre klientov. Úspešne ťažíme zo svojej efektivity a rýchlosti a snažíme sa naplniť vysoké očakávania našich klientov. Aktuálne sme pripravili riešenie na boj proti inflácii v podobe krátkodobých investičných riešení s vopred dohodnutým, atraktívnym výnosom až 5,5 % ročne. Tento výnos je vyšší, ako sú schopné ponúkať iné finančné inštitúcie, vrátane bánk. Investovanie je možné už od 10 000 EUR.

Obdobie vysokej inflácie a vysokých úrokov nepotrvá večne, zafixujte si svoje výnosy

Zvýšené úroky centrálnych bánk napokon prinesú svoje ovocie a stlačia infláciu nadol. Po ochladení ekonomiky ju bude potrebné znovu naštartovať a centrálne banky začnú znižovať úrokové sadzby. Už teraz zaznamenávame postupné klesanie inflácie. V mesiaci jún 2023 bola nameraná doteraz najnižšia od marca 2022.

Práve teraz môže byť najvhodnejšia doba vložiť finančné prostriedky do produktu s fixným výnosom a zafixovať si ho, ideálne na čo najdlhšie obdobie. Akonáhle sa začnú úrokové sadzby centrálnych bánk znižovať, znižovať sa budú aj výnosy produktov s vopred známym výnosom.

Nepremeškajte príležitosť investovať do krátkodobých produktov s vysokým ročným výnosom. Naši investiční konzultanti vám odporučia, ako tento typ produktu začleniť do vášho portfólia tak, aby zodpovedal vašim finančným plánom a očakávaniam.

Pre viac informácií prosím kontaktujte svojho investičného konzultanta alebo nám zanechajte kontakt a my sa vám ozveme.

Zanechať konakt

 

Upozornenie: S investovaním je spojené riziko. Hodnota investícií môže rovnako rásť, ako aj klesať. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Uvedené informácie nemožno považovať za osobné investičné odporúčanie, návrh investičnej stratégie alebo za poskytnutie investičného poradenstva.

Autor:
Lenka Sýkorová

Product Manager