Chcem investovať
AI a robotika potiahne svet v najbližších dekádach k novému rastu
27. 04. 2023 Čas čítania: 5 min
Blog
Blog

Dnes približne 50 % svetovej populácie, čo je zhruba 4 miliardy ľudí pracujú v službách. V krajinách G20, ktoré tvoria 80 % celosvetového HDP a 75 % globálneho obchodu, je sektor služieb zastúpený viac ako 65 %-ným podielom na HDP vo väčšine týchto krajín. A v tých, v ktorých ešte nie je na takej úrovni, rýchlo rastie (India, Čína). Sektor služieb je tak nepochybne hlavným zdrojom bohatstva hlavných svetových ekonomík zoskupených v G20 a prináša najvyššiu pridanú hodnotu.

Potvrdzuje to aj evolučná cesta krajín, ktorá sa začína od agrárnej ekonomiky s produktami s nízkou pridanou hodnotou a lacnou pracovnou silou, cez výrobnú priemyselnú dielňu až po služby s vyššou pridanou hodnotou, vzdelanostnou ekonomikou s vysokou kvalitou služieb a technologicky náročným priemyslom.

Dnes dochádza k ďalšej technologickej revolúcii práve v sektore služieb, ktorý má najväčší podiel na príjmoch a raste HDP veľkých a silných ekonomík a môže masívnym spôsobom zmeniť produktivitu a efektivitu práce. Nástroje ako ChatGPT a podobné technologické riešenia založené na modeloch umelej inteligencie už dnes začínajú mať dopad na každodennú efektivitu práce v sektore služieb. Len si predstavte, koľko toho dokážete stihnúť, ak váš výkon bude podporovaný asistentom v podobe umelej inteligencie. Mylne sa domnievame, že nám umelá inteligencia ukradne prácu alebo nás úplne nahradí.

Naopak, rozšíri naše schopnosti, zvýši našu efektivitu, prinesie dodatočnú produktivitu a zvýši naše dnešné kompetencie a schopnosti. Rovnako, ako to urobil počítač alebo internet. Vďaka AI sa staneme omnoho produktívnejšími, kvalitnejšími zamestnancami so širším záberom komplexných úloh. Prirodzene, niektoré profesie zaniknú, no mnohé iné zase vzniknú a svet sa týmto podmienkam prispôsobí a technológiu adoptuje.

Graf 1: Schopnosť ekonomiky adoptovať nové technológie sa skracuje, nakoľko informácie a výhody sa vďaka internetu šíria rýchlejšie ako kedykoľvek pred tým.

Produktivita a efektivita je kľúč k udržateľnému rastu

TFP (Total Factor Productivity) meraná výstupom na jednotku vstupu alebo celkovými vstupmi je všeobecne uznávaná ekonómami ako kľúčový parameter pre zlepšenie dlhodobého príjmu (HDP) a zamestnanosti. Väčšina tých istých ekonómov by sa tiež zhodla na tom, že produktivita závisí od kombinácie investícií do fyzického a ľudského kapitálu, znalostí a technického pokroku. Avšak, prepojenie medzi touto kombináciou faktorov a samotnou produktivitou práce môže byť výrazne oslabené faktormi ako kvalita inštitúcií (štát), či stupeň otvorenosti a flexibility ekonomiky.

Okrem toho, dynamika inovácií a hospodárskeho výkonu môže byť ovplyvnená vzájomnými prepojeniami a zložitými vzťahmi medzi schopnosťou priemyslu previesť úsilie z výskumu a vývoja na úspešné inovácie v praxi. Preto je porozumenie faktorom, ktoré sa skrývajú za produktivitou, zložitý proces. Viac faktorov môže mať súčasne vyšší význam.

Produktivita s časom a technologickým pokrokom rastie u väčšiny sledovaných západných ekonomík, ktoré majú správne nastavené inštitúcie a ekonomické prostredie. V poslednej dekáde sa však rast produktivity spomaľoval. Práve umelá inteligencia a robotika má potenciál opäť zvýšiť produktivitu práce. Nielen tej duševnej v podaní sektora služieb, ktorý tvorí gro HDP, ale aj tej fyzickej vďaka vyššej robotizácii a automatizácii.

Graf 2: Dynamika TFP za posledných 70 rokov

Počet inštalovaných priemyselných robotov v roku 2024 môže podľa odhadov dosiahnuť až pol milióna kusov, z čoho každý druhý je inštalovaný v Číne. Krajiny ako Čína, Japonsko, USA, Južná Kórea a Nemecko predstavujú takmer 80 % všetkých inštalovaných priemyselných robotov vo svete.

Graf 3: Ročný počet nových inštalácii priemyselných robotov v tisíckach kusoch, zdroj: Statista

Práve rast produktivity a efektivity v službách (vďaka AI) a v priemysle (vďaka automatizácii a robotizácii), bude mať za následok ďalší priestor na rast HDP. Uvidíme zvyšovanie výkonu ekonomík aj pri menšom zapojení vstupov a povedie k dodatočnému ekonomickému rastu sveta. A to hlavne v tých ekonomikách, ktoré v týchto trendoch nezaostávajú, ale naopak snažia sa o líderstvo.  Aj z týchto dôvodov sa neobávame o rast akciových trhov v budúcnosti.

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.