Dohodnúť stretnutie
Akciové trhy plné optimizmu
22. 02. 2018 Čas čítania: 2 min
Analýzy
Analýzy

• Jastrabia zápisnica z FED-u nakopla dolár a dlhopisové výnosy, akcie odovzdali zisky
• Predstihové indikátory naznačujú spomalenie dynamiky rastu ekonomiky eurozóny
• V prvý deň predaja natieklo do venezuelskej kryptomeny petro vyše 735 mil. USD

Na akciové trhy sa postupne vracia optimizmus, keď hlavné americké benchmarky dokázali vymazať viac než polovicu strát. Volatilita však zostáva aj napriek tomu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi na zvýšených úrovniach. Jedným z dôvodov sú očakávania vyšších inflačných tlakov a postupné zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnych bánk, na čo dlhopisové výnosy reagujú rastom. Americké desaťročné Treasuries aktuálne ponúkajú výnos blízky 3 %, teda hodnoty nevidené od roku 2014. Pomer výnosu dlhopisov vs. akcií je tak vzhľadom na vysokú valuáciu akcií v pomere k ich dividendovému výnosu – meraný prostredníctvom indexu S&P 500 – negatívny, čo atraktivitu dlhopisov zvyšuje. Reálna úroková sadzba z držby dlhopisov ja však na druhej strane po očistení inflácie stále blízka nule, čo hrá zase do karát akciám, ktoré infláciu dlhodobo prekonávajú. V prospech akcií hrá aj pokračujúce oživenie globálnej ekonomiky, čo predstavuje základný predpoklad rastu firemných ziskov.

 

Autor:
Jakub Rosa

Portfolio Manager
Jakub pôsobí v  Across Private Investments od roku 2016. Predchádzajúce skúsenosti z privátneho bankovníctva v komerčnej banke využíva pri obchodovaní na kapitálovom trhu. Zaoberá sa analyzovaním vývoja finančných trhov, pravidelne publikuje v médiách komentáre na aktuálne témy.