Chcem investovať
Ako sa mohlo Rusko stať skutočne bohatou krajinou…
19. 07. 2022 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

História bude pravdepodobne o Putinovom režime hovoriť ako o veľkom zlyhaní a premárnenej príležitosti, ktorá bola zavŕšená absurdným krokom vedľa – inváziou na Ukrajinu. Životná úroveň Rusov v posledných rokoch stagnovala až klesala a intelektuálna elita častokrát odchádzala za lepšími možnosťami na západ. Ruská izolácia, ktorá môže trvať dlhé roky, tieto procesy v budúcnosti len akceleruje.

Chápadlá korupcie a potláčanie ľudských práv prerastajú čoraz viac a Putin si zvyšoval domáce preferencie aj pomocou vojenských výpadov. Akoby stále nepochopil, že moc sa dnes prioritne nezískava silou a strachom, ale ekonomickou prevahou, ktorá ide ruka v ruke s rastom životnej úrovne domáceho obyvateľstva.

Ako Rusko mohlo využiť svoje nerastné bohatstvo, dokonale ukazuje príklad Nórska. Stačilo urobiť len „Ctrl+C“ a „Ctrl+V“.

Naplno to pochopila napríklad Čína, ktorá sa prioritne zamerala na to, aby sa bežný Číňan mal lepšie, bohatol a mal možnosť si toho viac dovoliť. Ako keby si tento fakt Putin dodnes nechcel pripustiť a nebol schopný prispôsobiť tomu riadenie krajiny. Ako Rusko mohlo využiť svoje nerastné bohatstvo, dokonale ukazuje príklad Nórska. Stačilo urobiť len „Ctrl+C“ a „Ctrl+V“.

V roku 1969 bolo pri Nórsku objavené jedno z najväčších pobrežných ropných polí na svete. Do tej doby boli Nóri len „chudobní susedia“ Švédska s peknou prírodou a zameraním na rybolov. Všetko im ostalo dodnes. Až na tú chudobu. Nóri mali zrazu veľa ropy na predaj a ekonomika krajiny dramaticky rástla. Vopred bolo vládou stanovené, že príjmy z ropy a plynu by sa mali používať opatrne, aby sa zabránilo nerovnováhe v hospodárstve.

V roku 1990 schválil nórsky parlament legislatívu na podporu tohto plánu, čím sa vytvoril súčasný nórsky ropný fond s oficiálnym názvom Government Pension Fund Global. Prvé peniaze boli do fondu uložené v roku 1996. Ako naznačuje názov, bolo rozhodnuté, že fond by mal investovať prioritne v zahraničí.

Príjmy z ropy boli pre Nórsko veľmi dôležité, ale taktiež bolo všetkým jasné, že jedného dňa sa ropa minie. Cieľom fondu je zaistiť, aby sa tieto peniaze používali zodpovedne, dlhodobo a chránili tak budúcnosť nórskej ekonomiky. Napriek tomu, že výnosy z ťažby ropy a plynu sú prevádzané do fondu, tieto vklady predstavujú menej ako polovicu hodnoty fondu. Väčšina bola investovaná do akcií, dlhopisov a nehnuteľností.

Dnes Nóri cez tento fond vlastnia takmer 1,5 % všetkých akcií svetových spoločností kótovaných na burze. To znamená, že majú podiely v približne 9 000 spoločnostiach na celom svete, čo ich každoročne oprávňuje na malý podiel na ich ziskoch. Fond okrem toho vlastní stovky budov v popredných svetových mestách, ktoré mu generujú príjem z prenájmu. Taktiež získava stabilný príjem z pôžičiek poskytovaných štátom či firmám. Širokým rozložením investícií znižujú riziko, že prídu o investované peniaze.

Graf 1: Hodnota nórskeho fondu v mld. USD a jeho rozdelenie medzi jednotlivé triedy aktív

Dnes má fond hodnotu takmer 1 300 mld. eur a je najväčším fondom na svete. Pre lepšiu predstavu, na každého Nóra pripadá 260 000 eur bez ohľadu na to, či ide o dieťa alebo dôchodcu. Dá sa očakávať, že táto suma bude narastať v priemere o 6 – 8 % každý rok. Pre lepšie porovnanie – celoročný výkon nórskej ekonomiky je na úrovni približne 330 mld. eur. Vo fonde je k dnešnému dňu zhromaždená hodnota troch nórskych ekonomík.

Graf 2: Najväčšie fondy na svete, zdroj: SWF Institute, 2021

Nórska vláda môže každý rok minúť iba malú časť z fondu, ale stále to predstavuje takmer 20 % štátneho rozpočtu. Existuje široký politický konsenzus na tom, ako by sa s fondom malo hospodáriť. Čím menej peňazí dnes z fondu odtečie, tým lepšie postavenie bude mať fond na to, aby sa v budúcnosti mohol vyrovnať s poklesmi a krízami. Rozpočtové prebytky sú prevedené do fondu, zatiaľ čo deficity sú z neho kryté a štát sa nemusí zadlžovať.

Rusko dnes produkuje päťkrát toľko ropy a plynu ako Nórsko a vidíme, čo sa Nórom podarilo z ropných ziskov vytvoriť za 25 rokov systematickej práce.

Kam týmto článkom mierim? Rusko dnes produkuje päťkrát toľko ropy a plynu ako Nórsko a vidíme, čo sa Nórom podarilo z ropných ziskov vytvoriť za 25 rokov systematickej práce. To by ale znamenalo menej jácht, menej korupcie a viac myslieť na dlhodobú prosperitu bežných Rusov, nielen vybranej skupinky spriaznených osôb. Putin je vo vedení Ruska skoro tak dlho, ako existuje nórsky fond. Sú to však dva rozdielne príbehy toho, ako nakladať s nerastným bohatstvom.

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.