Chcem investovať
Ako sa vyhnúť daniam? V súlade so zákonom…
13. 11. 2018 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Daňová povinnosť vzniká z príjmov z obchodovateľných cenných papierov, ktoré vlastní fyzická osoba len vtedy, ak sa ich rozhodnete predať v kalendárnom roku, za ktorý podávate daňové priznanie. Dosiahnuté  zisky z realizovaných obchodov v danom roku si však môžete znížiť predajom stratových pozícií. Ide o príjmy z prevodu cenných papierov podľa § 8 písm. e) Zákona o dani z príjmov.

Medzi takéto cenné papiere patria akcie, dlhopisy predané pred splatnosťou, indexové fondy a pod. Na tieto zisky sa vzťahuje oslobodenie príjmu do výšky 500 eur, pokiaľ si toto oslobodenie neuplatníte pri inom druhu príjmu. Pozor! Strata z cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktoré držíte viac ako rok, sa uplatniť nedá.

Preferujte zvýhodnené investície

Druhou možnosťou, ako v súlade so zákonom ušetriť na daniach, je investovať do takých cenných papierov, ktoré sú v zmysle zákona o dani z príjmov fyzických osôb oslobodené od dane, a teda aj od zdravotných odvodov. Tieto cenné papiere musia spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
  2. doba medzi nákupom a predajom cenného papiera presiahla rok,
  3. cenné papiere nie sú obchodným majetkom daňovníka.

Ide napríklad o dlhopisy obchodované na regulovanom trhu Bratislavskej burzy cenných papierov, indexové fondy (ETF), ale aj akcie spoločností akými sú napríklad Apple, ČEZ, či Berkshire Hathaway.

Investícia vo výške 100-tisíc euro priniesla po piatich rokoch hrubý výnos vo výške 7 % p.a. po odpočítaní poplatkov. Aký bude čistý výnos pri rôznych druhoch cenných papierov?

Cenný
papier
Hrubý výnosZrážková
daň
Daň z príjmu 19%Daň z príjmu 25 %Zdrav.
odvody
Dane a zdrav.
odvody
celkom
Čistý výnosČistý výnos
(p.a.)
Indexový fond
obchodovaný
na regulovanom trhu burzy CP
40 255 €0 €0 €0 €0 €0 €40 255 €7 %
Tuzemský podielový fond40 255 €7 648 €0 €0 €0 €7 648 €32 607 €5,8 %
Výnosy zo zmeniek40 255 €0 €7 648 €0 €5 636 €13 284 €26 971 €4,9 %
Výnosy zo zmeniek
(pri 25 % sadzbe
dane z príjmov)
40 255 €0 €0 €10 064 €5 636 €15 700 €24 556 €4,5 %

Ponuka Across Private Investments sa orientuje na najlepšie produkty na globálnych finančných trhoch, pričom klientom odporúčame najmä také finančné nástroje, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb a zdravotných dôvodov. Našou hlavnou úlohou je zhodnocovať majetok klientov tak, aby sa ich hrubé výnosy z investovania čo najviac blížili čistým výnosom. Ako sa hovorí, bič plieska na konci. Ak klientom zhodnotíme ich peniaze, no na konci dňa musia na daniach a  odvodoch zaplatiť takmer 40 %, tak si ich dôveru príliš nezaslúžime.

Autor: