Chcem investovať
Ako zarábať na katastrofách?
21. 03. 2017 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Byť pri investovaní nezávislý od tradičných trhov, pohybov cien akcií, úrokových sadzieb, cien nehnuteľností, či komodít a zároveň zhodnocovať svoje financie aspoň o 4 % pri minimálnom riziku? Môže to vyzerať ako nesplniteľný investorov sen, ale uskutočniť sa môže aj investovaním do fondov zameraných na poistiteľné riziká (ďalej len FPR). Rozvoj týchto fondov sa datuje od roku 1994 a už pritiahol viac ako 25 miliárd dolárov.

Hlavná idea spočíva vo výmene úlohy medzi investorom a poisťovňou. Investor berie na seba rolu poisťovne a preberá na seba riziko z poistenia, pričom dostáva za to od poisťovne prémiu. Spokojné sú obe strany – poisťovne, ktoré sa zbavujú časti svojho rizika a investori, ktorí získavajú zaujímavé zhodnotenie pri nízkom riziku.

Optimálne rozloženie rizík

Investor do FPR si výkyvy na finančných trhoch ani nemusí všímať, pretože kupuje len riziko poistných udalostí, akými sú prírodné katastrofy – zemetrasenia, búrky, záplavy a tiež udalosti spôsobené ľudskou činnosťou napríklad explózie satelitov, nehody lodí a pod. Portfólio manažér zároveň dbá na vhodné geografické rozloženie rizík, rôzne spúšťacie mechanizmy a pokrývané riziká. Vyberá si tiež regióny s transparentným poistným trhom, kde je mizivá šanca na poistné podvody, čím na seba preberá len skutočnú výšku škody.

V prípade menej významných pohrôm a poistných udalostí sa portfólio vďaka svojmu rozloženiu rozkolíše len mierne alebo prakticky vôbec. Ak sú však postihnuté väčšie či významnejšie poistné celky, predsa len prichádza ku krátkodobému poklesu hodnoty portfólia. Netrvá však dlho, aby sa škody na portfóliu napáchané katastrofami opäť pokryli cez nové poistenia. V prípade škôd spôsobených tsunami v jadrovej elektrárni v japonskej Fukušime v roku 2011 sa fond vrátil na pôvodnú úroveň už o necelý rok. Po výraznom prepade v roku 2008 to však akciám trvalo viac ako dva roky.

Matematicko-fyzikálne modely

Vstup do jednotlivých stratégií prebieha na základe matematicko-technického know-how, založenom na vedeckých výskumoch. Implementujú sa pokročilé systémy odhadu rizika, viac modelový prístup. Tieto činnosti vykonávajú poistní matematici, meteorológovia, fyzici s dlhoročnými skúsenosťami z poisťovní aj zaisťovní.

Investovaním pre svojich klientov do FPR sa dlhodobo zaoberá švajčiarska banka Credit Suisse cez svoje štruktúry Managed Investment – IRIS. Napríklad nízko rizikový fond dosiahol od roku 2008 priemerné zhodnotenie až 3,8 percenta, kým napríklad investícia do globálneho dlhopisového indexu len 2,5 %.

Percentuálne zhodnotenie ETF na globálne akcie a dlhopisy v porovnaní s vývojom poistných stratégií od 30. 6. 2008

Bližšie informácie o participovaní na výkonnosti investičných fondov, ktoré sú zamerané na poistiteľné riziká, poskytnú investiční konzultanti Acrossu.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.