Chcem investovať
Apríl bol pre akciové aj dlhové trhy náročným mesiacom
21. 05. 2024 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Kombinácia relatívne vysokej inflácie a nie najhorších výsledkov HDP v USA za prvý štvrťrok ukázali pomerne stabilný dopyt. To vyvolalo obavy trhu, že centrálna banka nezmierni menovú politiku tak rýchlo, ako sa dúfalo. Globálne dlhopisy klesli o -2,5 % a akcie na rozvinutých trhoch o -3,7 %.

Naopak, vyššia expozícia na komodity a zvýšený záujem investorov o lacné čínske akcie pomohli trhom v rozvojových krajinách dosiahnuť pozitívne výnosy vo výške 0,5 %. Zmeny v úrokovom prostredí boli viditeľné najmä v sektoroch citlivých na úrokové sadzby, ako sú malé spoločnosti a realitné fondy, ktoré skončili mesiac s poklesom o – 5,1 % a – 6,3 %.

V dôsledku očakávaných zmien sadzieb, ktoré však nenastalo, trpeli aj dlhové trhy. V cene bondov sa prejavili maximálne dve znižovania sadzieb v USA na tento rok. pričom prvý pokles bol posunutý na neskoršie obdobie.

Ekonomické prostredie a nebezpečenstvo eskalácie konfliktu na Blízkom východe však podporili ceny komodít, ktoré vzrástli o 2,7 %. Rastúce ceny energií a nižšia citlivosť na úrokové sadzby podporili aj hodnotové akcie, ktorým sa relatívne darilo viac ako rastovému segmentu.

Ako sa darilo trhom naprieč regiónmi?

Európske akcie prekonali ich americké náprotivky. V eurozóne aj vo Veľkej Británii vzrástli aj hodnoty tzv. predstihových ukazovateľov, a to napriek vyšším úrokovým sadzbám a geopolitickým rizikám. Tomuto regiónu sa darilo čiastočne vďaka zlepšeným vyhliadkam na rast a infláciu.

Európske akcie klesli v uplynulom mesiaci len o -1,5 %, zatiaľ čo hlavný americký index S&P 500 klesol o -4,1 % kvôli tlaku z rastúcich výnosov dlhopisov. Japonské akcie strácali časť ziskov zo posledných piatich mesiacov. Inflácia v eurozóne zostala na úrovni 2,4 %, no dôležitá zložka služieb klesla o 30 bázických bodov na 3,7 %. Počas leta sa očakáva prvé zníženie zo strany ECB, čo sa prejavilo aj v klesajúcich výnosoch eurobondov aj v raste ich cien.

Kľúčovým rizikom ostáva trvalá inflácia

Pre riadenie rizika portfólií je dôležité zvažovať obe možnosti – recesiu a defláciu aj trvalú infláciu. Kvalitné dlhopisy so strednou až dlhšou splatnosťou môžu opäť prispieť k výnosom portfólia v prípade deflačného šoku. Naopak, alternatívne investície, ako je infraštruktúra a doprava, sľubujú dobré výnosy pri pretrvávajúcej inflácii, vzhľadom na ich nízku koreláciu s dlhopismi a akciovými trhmi.

Ako sa darilo Across riešeniam?

Riešenia Acrossu zamerané na akciový trh – Across Equity Index za uplynulý mesiac poklesol o -1,43 %, za prvé 4 mesiace rástol o 4,33 %. Zníženie hodnoty majú na svedomí predovšetkým americké akcie. Najprestížnejší index S&P 500 klesol o – 3,3 % a technologický NASDAQ dokonca o -3,6 %. Prekvapujúco dobre sa darilo rozvíjajúcim sa trhom a pacifickým akciám, ktoré sa viezli na dobrých číslach z ázijských trhoch a priniesli zhodnotenie o 1,3 %, resp. 1,2 %. Na ďalší rast majú dobre našliapnuté akcie európskych emitentov, ktoré síce skončili v červených číslach, avšak podstatne lepšie ako ich americkí protivníci.

Dlhopisové riešenie – Across Bond Index kleslo o -1,15 % a dostalo sa za rok 2024 do negatívneho teritória na -0,77 %. Zatiaľ sa mu nedarí nadviazať na dobré výsledky z minulého roka. Jediná časť, ktorá sa za uplynulý mesiac udržala v pozitívnom teritóriu, boli dlhopisy s pohyblivým kupónom, ktoré rástli o 0,5 %. Negatívne vyhliadky na znižovanie úrokových sadzieb v USA spôsobili pokles o -1,8 % na veľkých globálnych dlhopisoch, pričom horšie výsledky zaznamenali už len dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín s poklesom o -2,2 %. V nastávajúcich mesiacoch by mala silnieť rétorika znižovania úrokových sadzieb z eurozóny, čo môže pomôcť rastu cien dlhopisov.

Zhodnotenie alternatívnej časti portfólia ostalo aj v apríli najsilnejšou nohou riadených stratégií. Across Alternative Index klesol len o – 0,57 %.  Darilo sa predovšetkým komoditám s rastom 4,1 %, v indexe majú najväčšie zastúpenie energie. Za rok priniesli zhodnotenie viac ako 7 %. Mierne si polepšili aj absolútne stratégie. Naopak nedarilo sa sektorom, ktoré sú najviac postihnuté vysokými úrokovými sadzbami – nehnuteľnostiam a infraštruktúre. Tie klesali o viac ako – 4 %, resp. -3 %. Privátne emisie sa tiež ocitli v negatívnom teritóriu, za rok 2024 však prinášajú najvyššie zhodnotenie zo všetkých alternatívnych investícií.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.