Chcem investovať
Banky vsádzajú na investovanie
19. 01. 2017 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Finančné domy na Slovensku sa v tomto roku pripravujú na tvrdšie podmienky úverovania. Znižujúce sa úrokové príjmy z úverov budú nahrádzať nielen väčším objemom pôžičiek, ale vsadia aj na cross-selling a investičné produkty.

Národná banka Slovenska navyše predpokladá, že obdobie deflácie sa na Slovensku vlani skončilo. Od tohto roka by sa mala na trh vrátiť mierna inflácia. Jej tempo by malo postupne zrýchľovať na úroveň nad 1 %. Pre klientov bánk to znamená, že by mali zarábať na svojich peniazoch viac ako percento, aby im výnosy úspor nevymazal rast cien. Je to ale reálne?

Lákanie na investície

Banky vedia, že aj keď sú Slováci veľmi sporiví, nebudú donekonečna ukladať peniaze na termínované vklady, kde veľa nezarobia. Preto budú klientov presviedčať, aby cez banku aj investovali. To je síce rizikovejšie, ale banky majú na investičných produktoch vyššie marže. Zmiešané investično-sporivé produkty bánk budú preto v tomto roku veľmi propagované.

Ak si pozrieme štruktúru poplatkových výnosov bánk, na Slovensku tvoria väčšinu týchto výnosov poplatky za bežné účty, za transakcie a úvery. V zahraničí je pritom väčšina bankových poplatkov z investičných produktov. Tu vidia finančné domy na Slovensku potenciál na zvyšovanie svojich výnosov, keďže investovanie je na Slovensku zatiaľ málo rozvinuté. Z pohľadu klienta nemusia byť tieto investície vždy výhodné, keďže poplatky spojené s investovaním môžu byť niekedy vyššie než samotný výnos.

Čo by si mal všímať pri výbere investičných produktov klient? V prvom rade to, aké produkty mu bankári ponúkajú. Či sú napojené na materskú firmu danej banky alebo  finančný dom ponúka otvorenú architektúru so širším portfóliom investičných produktov. V tomto slovenské banky dosť zaostávajú za bankami vo vyspelejšej časti sveta. Okrem toho by si mal klient všímať, za čo všetko platí poplatky – najčastejšie to bývajú vstupné alebo výstupné poplatky (poplatky za nákup alebo predaj), manažérske poplatky a poplatky za evidenciu cenných papierov.

Pýtajte sa aj na dane

Napokon sa bankárov pýtajte, ako sú vaše výnosy zdaňované. Štát v minulom roku zaviedol daňové zvýhodnenie dlhodobého investičného sporenia či oslobodenie od dane z príjmu z prevodu cenných papierov po uplynutí jedného roka, ktoré sa vzťahuje napríklad na indexové fondy, akcie alebo dlhopisy prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Tieto daňové úľavy sa však netýkajú najrozšírenejšej formy investovania cez podielové fondy.

Investorov by mohla zaujímať aj daň z dividend, ktorú opäť, po trinástich rokoch, zaviedla vláda v minulom roku a začne platiť v tomto roku. Hoci pôvodný návrh bola sadzba až 15 % napokon je to 7 %. Ako kompenzácia pre investorov sa zrušilo platenie 14 % zdravotných odvodov z dividend. Odporcovia tejto dane tvrdia, že aj tak ide o dvojité zdanenie rovnakého zisku, navyše bez doterajšieho horného limitu.

Cross-selling

Ďalším nástrojom, ako môžu banky čeliť poklesu úrokových výnosov je predávať viac produktov. Na bežných účtoch či úveroch už nezarobia veľa, preto sa snažia o tzv. cross-selling klientov. Okrem „bankopoistenia”, ktoré je na trhu bežné už niekoľko rokov, ponúkajú dnes finančné domy aj predschválené spotrebné úvery, kreditky a opäť investičné produkty – napríklad vo forme podielových fondov. Populárny je aj leasing, na ktorom vie finančná inštitúcia ešte celkom slušne zarábať.

Vyššie úroky aj poplatky

 Banky avizujú prísnejšie poskytovanie vysokých pôžičiek, či podrobnejšie skúmanie príjmov žiadateľov o úver. Preto sa budú snažiť vykryť výpadky príjmov z nízkych úrokových marží, zvyšovaním bežných poplatkov, ale aj úrokov.

Na dlhších peniazoch, ktoré im zdraželi už na jeseň minulého roka, keď išli hore niektoré výnosy na štátnych dlhopisoch, banky začali robiť zmeny. Od začiatku januára t. r. Slovenská sporiteľňa a Sberbank Slovensko, zvýšili úroky na úveroch na bývanie pri 5-ročnom fixe. Už v decembri minulého roka zvýšila úroky na hypotékach pri dlhších viazanostiach aj UniCredit Bank, a to od 0,2 do 0,4 percentuálneho bodu. Odborníci predpokladajú, že trend mierneho zvyšovania úrokov budú nasledovať aj ostatné finančné domy v priebehu roka. Tieto kozmetické úpravy však nezlepšia výrazne ziskovosť bánk, ktorá má tendenciu klesať. Aj preto ostáva finančným domom spoľahnúť sa na investičné produkty.

Mário Skyba