Chcem investovať
Cenný papier
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis, ktorý predstavuje pohľadávku alebo majetkový nárok vlastníka voči tomu, kto cenný papier emitoval (vydal). Ide najmä o oprávnenie požadovať majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.