Chcem investovať
Investovanie
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Ide o činnosť zameranú na rozloženie voľného kapitálu s cieľom zhodnotiť ho. Najčastejšie to je nákup cenných papierov – akcií, dlhopisov, podielových listov a nehnuteľností, s cieľom dosiahnuť zisk po určitom čase. Pri investovaní je dôležitá investičná stratégia, investičný horizont a rozloženie rizika (diverzifikácia).