Chcem investovať
Priemerovanie
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Priemerovanie ceny je jedným z dôležitých pravidiel pri investovaní. Ide o postupný vstup na akciový trh, čiže o pravidelné nákupy investície pri rôznych cenách. Na rastúcich trhoch možno zarobiť viac tzv. „nákladovým priemerovaním“ (investovaním fixnej sumy). Ak však začnú trhy klesať, je čas prepnúť sa do módu „hodnotového priemerovania“ a priemerovať efektívnejšie (zvyšovaním alebo znižovaním investovanej čiastky podľa toho, ako sa vyvíja aktuálna hodnota akciového portfólia).