Chcem investovať
Hľadáte v investovaní alternatívu? Skúste hedžové fondy
13. 03. 2018 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Na prvý pohľad sa hedžové fondy od tradičných fondov príliš neodlišujú. Investujú do rovnakých finančných nástrojov a teritórií.

Ich cieľom je dosiahnuť pozitívny výnos bez ohľadu na to, akým smerom sa trh vyberie.

Pre investorov to znamená, že aj keď trh začne smerovať nadol, hedžový fond by mal dosahovať kladné zhodnotenie. Manažéri fondu na to používajú rôzne derivátové nástroje akými sú termínové obchody alebo opcie, ktoré profitujú aj z poklesu na trhu.

Hedžový fond v praxi

V praxi to môže vyzerať nasledovne: fond si požičia akcie, ktoré okamžite predá za aktuálnu trhovú cenu, napríklad milión dolárov. Ak cena akcií na trhu poklesne, akcie kúpi naspäť, ale už za nižšiu cenu, napríklad 800-tisíc dolárov. Následne akcie vráti. Peňažný rozdiel medzi lacnejšou kúpou a drahším predajom akcií v hodnote 200-tisíc dolárov teda zvyšuje hodnotu fondu. Takýto druh obchodov sa dá robiť prakticky s každým štandardným finančným nástrojom.

Peniaze si aj požičiava

Hedžový fond si taktiež môže peňažné prostriedky požičať, nakúpiť za ne viac akcií ako by to mohol urobiť s vlastným kapitálom. Vtedy hovoríme o tzv. pákovaní, čo je ďalší typický znak pre hedžové fondy.

Hoci väčšina investujúcej verejnosti sa domnieva, že hedžové fondy spravujú obrovský kapitál a riskujú najmä využitím požičaných peňazí, t.j. „pákujú“, opak je pravdou. Väčšina hedžových fondov nedosahuje objem spravovaného kapitálu viac ako 100 miliónov a nepoužívajú viac požičaných prostriedkov ako je dvojnásobok vlastného kapitálu. Na druhej strane 50 najväčších hedžových fondov spravuje viac ako tretinu z celého objemu aktív v priemysle.

Výhodná alternatívna investícia

Počas uplynulých 20 rokov hedžové fondy dokázali, že sú viac ako len čerešničkou na investičnej torte. Nielenže ich výkonnosť prekonáva zhodnotenie akciových aj dlhopisových indexov, ale zaznamenáva tiež menšie výkyvy ako v prípade akciového trhu, a navyše potrebujú kratší čas na návrat k počiatočným úrovniam. Preto by hedžové fondy ako súčasť alternatívnych investícií, ktoré sú nezávislé na vývoji tradičných finančných nástrojov, mali byť popri akciách a dlhopisoch ďalším pilierom v portfóliách investorov.

V súčasnosti existuje viac ako 10-tisíc hedžových fondov, ktoré spravujú viac ako 3,5 bilióna dolárov. Centrom priemyslu hedžových fondov je USA, kde spravujú viac ako 70 % všetkých fondov, nasledované Veľkou Britániou s 15 %. Najmä vplyvom finančnej krízy od roku 2008 finančná regulácia postihla množstvo fondov, pričom najmenej na ňu doplatili tzv. off-shore fondy, ktoré sa nachádzajú mimo pôsobnosť kontrolných orgánov. Hlavným domicilom týchto fondov sú Bermudy, Britské Panenské ostrovy a Delaware.

Upevňovanie pozície na trhu

Od vzniku v roku 1949 sa postavenie hedžových fondov neustále upevňuje a stalo sa dôležitou súčasťou fondového priemyslu. Otvorili však ďalšie dovtedy mierne privreté dvere. Hedžové fondy dokážu svojim manažérom poskytnúť to najlepšie ohodnotenie na trhu. Podstatná časť ich príjmov sa odvíja od absolútnej výkonnosti spravovaných prostriedkov. Neporovnávajú sa teda so žiadnymi indexami, zaujíma ich len čisté zhodnotenie vložených prostriedkov. Najlepší manažéri hedžových fondov dokázali zarobiť svojim klientom desiatky miliárd dolárov.

Medzi tých najúspešnejších patrí legendárny Ray Dalio, ktorý v Bridgewater Associates spravuje viac ako 160 miliárd dolárov. Svojim klientom dokázal od začiatku svojej kariéry zarobiť 50 miliárd dolárov. Ray Dalio sa mohol pochváliť vynikajúcou výkonnosťou aj v  nepriaznivom roku 2017, keď zarobil vyše 17 %. K ďalším titánom priemyslu patrí George Soros zo Soros Fund Management s čistým ziskom 44 miliárd a Ken Griffin s 29 miliardami dolárov.

Ako do hedžových fondov investovať?

Pre slovenských investorov existuje možnosť investovať do akýchkoľvek otvorených hedžových fondov a profitovať z ich zhodnotenia na finančných trhoch nezávisle na cenách akcií, či dlhopisov. Môžu investovať priamo do fondu, na čo však potrebujú pomerne veľký objem kapitálu. Vystavujú sa tiež rôznym obmedzeniam typickým pre hedžové fondy ako je napr. nutnosť držať investíciu počas stanovenej doby alebo obmedzenie výplaty investície. Avšak investori môžu využiť aj indexové fondy s dennou likviditou, ktoré kopírujú vývoj výkonnosti hedžových fondov. Indexový fond Credit Suisse Hedge Fund Index je súčasťou riešení Across Creme de la Creme.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.