Chcem investovať
Individuálne dôchodkové sporenie – cesta k dôstojnej starobe
01. 04. 2020 Čas čítania: 6 min
Analýzy
Analýzy

Čo treba spraviť, aby boli dôchodky vyššie?

Pred 16 rokmi sme na Slovensku spúšťali 2. pilier dôchodkového zabezpečenia. Bol na to zásadný dôvod: dramaticky klesajúci pomer počtu osôb v produktívnom veku k počtu osôb v poproduktívnom veku v ďalších desaťročiach. Napríklad, v roku 2006 bolo na Slovensku 5,71 produktívneho človeka na jedného poproduktívneho. V tom čase bol predpoklad, že uvedený pomer klesne do roku 2050 na 1,9 : 1, čiže v roku 2050 budú menej ako dvaja potenciálne pracujúci na jedného dôchodcu.

Štátny dôchodok o 20 rokov

Fakt, že zmenou demografie bude klesať počet pracujúcich na jedného dôchodcu, sme za poslednú dekádu a pol počuli zo všetkých strán. Kým sme to vnímali ako teoretickú a vzdialenú budúcnosť,  mnohých to netrápilo. Veď sociálne balíčky to vždy nejako vyriešia… Pozrime sa však, ako vyzerá  teoretická budúcnosť po prepočítaní na reálne peniaze.

Narodení v sedemdesiatych rokoch pôjdu približne o 20 rokov do dôchodku. Ak dnes niekto dostáva priemernú mzdu 1 092 euro mesačne, jeho dôchodok bude približne 390 eur. Týchto 390 eur je v tzv. dnešných cenách, čiže v aktuálnej kúpnej sile. Nominálne to o 20 rokov bude viac, avšak reálne, po zohľadnení inflácie, čaká budúceho dôchodcu zo Sociálnej poisťovne necelých 400 eur mesačne. Dá sa vôbec vyžiť s takýmto dôchodkom?

Prečo len 390 eur?

Pozrime sa na pomer počtu osôb v produktívnom veku k počtu osôb v poproduktívnom veku dnes, v roku 2040 a aj v roku 2050. Ak v polovici nultých rokov analytici odhadovali, že v roku 2050 bude pomer produktívnych obyvateľov (osoby vo veku 20 – 64 rokov) k poproduktívnym 1,9 : 1, odhad tohto pomeru na rok 2050 je v súčasnosti 1,83. Štatistici teda odhadli budúcnosť vcelku presne.

V súčasnosti 3,77 človeka v produktívnom veku prispieva na dôchodok jednému človeku v poproduktívnom veku. Priemerná mzda za minulý rok bola 1 092 eur a priemerný dôchodok ku koncu minulého roka dosiahol 460,39 eur. Aký teda bude dôchodok o 20 rokov, keď na jedného poproduktívneho človeka bude len 2,38 produktívneho?

Aký bude dôchodok o 20 rokov, keď na jedného poproduktívneho človeka bude len 2,38 produktívneho?

Výpočet je jednoduchý: 460,39 eur x 2,38/3,77 = 290,64 eur

Inými slovami – ak dnes približne 3,4 milióna ekonomicky aktívnych občanov vygeneruje dostatočné množstvo odvodov na pokrytie vyše milióna dôchodkov, o 20 rokov už budú musieť menej ako tri milióny ekonomicky aktívnych obyvateľov pokryť dôchodok viac ako jeden a štvrť miliónu dôchodcov. Tým pádom ten ich (náš, váš…) budúci dôchodok musí byť nižší v pomere k priemernej mzde.

Tento výpočet predpokladá, že nedôjde k zmene v štruktúre ekonomicky aktívnych obyvateľov, teda k zmene pomeru počtu živnostníkov, zamestnancov či mamičiek na materskej dovolenke k celkovému počtu ekonomicky aktívnych ľudí. Jednoduchý prepočet takisto nezohľadňuje, aké bude tempo valorizácie starobných dôchodkov vs. tempo rastu miezd, alebo, aká bude imigrácia či emigrácia.

Ekonomika rastie a nominálne a reálne rastú aj mzdy. Pesimistických 290 eur preto valorizujeme o odhadovaný nárast reálnej mzdy o 1,5 % v najbližších 20 rokoch, čím sa dostávame na 390 eur dôchodku o 20 rokov (v dnešných cenách). Existujú aj optimistickejšie odhady, ktoré predpokladajú dôchodok na úrovni 475 eur. Tak či onak, priemerný dôchodok na úrovni 390 a ani 475 eur nezabezpečí dôchodcovi dôstojnú starobu.

Čo treba spraviť, aby boli dôchodky vyššie?

Potenciálnych opatrení je niekoľko, no ani jedno nebude znieť populárne.

  • Zvýšiť odvody
  • Zvýšiť vek odchodu do dôchodku
  • Financovať zvyšujúci sa deficit dôchodkového systému zo štátneho rozpočtu, buď na úkor iných priorít (zdravotníctva, školstva, diaľnic…), alebo na úkor rastúceho zadlženia štátu alebo zvýšením daní

Jedným z „bezbolestných“ opatrení je podpora 4. piliera dôchodkového zabezpečenia ako alternatívy k už existujúcim pilierom.

Druhý a tretí pilier vs. individuálne sporenie

Áno, 2. pilier bola fajn myšlienka. No v slovenskej realite za posledných 15 rokov fondy v 2. pilieri zhodnocovali vklady budúcich dôchodcov len veľmi biedne. Väčšina peňazí je dodnes v dlhopisových fondoch, z ktorých aj ten najúspešnejší (Stabilita, DSS Poštovej banky) prekonal infláciu len o 0,6 % ročne. Najneúspešnejší AXA – Dlhopisový dôchodkový fond dokonca úspory budúcich dôchodcov znehodnotil v priemere o 0,4 % ročne, čo voči inflácii predstavuje znehodnotenie o 10 %.

Smutnejšie je, že ani akciové fondy nesplnili, čo investori od nich očakávali. Najvýkonnejší Allianz – Progres dodal sporiteľom 2,3 % p.a. a najslabší AXA – akciový dokonca ani neprekonal infláciu 1,94 % a dodal za 15 rokov smutných 1,87 % výkonu. Pritom akciové trhy merané indexom MSCI World Index narástli v priemere o 6,29 % ročne, čo znamená, že za 15 rokov svetové akciové trhy zhodnotili peniaze investorov 2,5-krát. Tretí dôchodkový pilier je poznačený vysokou koncentráciou a teda nízkou konkurenciou, z čoho vyplývajú jednak neprimerane vysoké poplatky a tiež podpriemerné výnosy aktívne manažovaných fondov.

Zrovnoprávnenie 4. dôchodkového piliera

V záujme zabezpečiť dôstojnú starobu pre našich dôchodcov o 20 – 30 rokov by nová vláda SR mala do svojho programového vyhlásenia zahrnúť aj podporu individuálneho dôchodkového sporenia. Nie sú na to potrebné miliardy ani milióny. Základom je zrovnoprávniť z hľadiska odvodov individuálne investičné sporiace produkty poskytované licencovanými obchodníkmi s cennými papiermi (tzv. 4. pilier) s existujúcim 3. pilierom.  Ak zamestnávateľ, ktorý prispieva zamestnancovi do 3. piliera a neplatí z tohto príspevku odvody do Sociálnej poisťovne, nemal by platiť odvody ani zamestnávateľ v prípade príspevku zamestnancovi na jeho individuálny účet v 4. pilieri.

Takáto podpora by bola plne v súlade s platným Nariadením o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, ktorého implementácia nás na Slovensku v najbližších rokoch čaká.

Roland Vízner
Head of Institutional Sales