Chcem investovať
Najpredávanejšie fondy zaostávajú vo výnosoch, v poplatkoch ale vedú
21. 03. 2017 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Vydavateľstvo MAFRA Slovakia v spolupráci so Slovenskou asociáciou správcovských spoločností odovzdali ocenenia TOP FOND Slovakia 2016. Vyberali z vyše 500 fondov domácich resp. zahraničných správcov aktív distribuovaných na Slovensku. Ocenili najlepšie fondy podľa objemu predajnosti a pomeru výkonnosti a rizika v jednotlivých triedach aktív.

Prvenstvo v rebríčkoch predajnosti však automaticky neznamená aj najvyššie zhodnotenie investícií. Porovnali sme preto výkonnosť najpredávanejších fondov na Slovensku v uplynulom roku s indexovými fondami, ktoré Across preferuje v kľúčových riešeniach pre klientov. Pozrime sa, ktorým z nich sa darilo lepšie.

V obľube napriek nízkym výnosom

Absolútne najpredávanejším fondom uplynulého roka sa stal PP – Náš prvý realitný od správcovskej spoločnosti Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky. Výsledok nie je prekvapením, keďže Slováci sú všeobecne konzervatívni investori a v nehnuteľnostiach vidia, na základe historického vývoja cien, vidinu úspechu. Trh však ponúka k realitným fondom atraktívnejšie alternatívy. Napríklad indexový fond – z trhového riešenia Across CRÈME DE LA CRÈME – investujúci do akcií spoločností pôsobiacich v realitách – priniesol od uvedenia na trh v roku 2010 zhodnotenie 12 % p.a. Realitný fond Prvej Penzijnej zarobil v rovnakom období len 4 % p.a.

Porovnanie výkonnosti 5/2010 až 2/2017 a poplatkov za správu


Dlhopisový fond TAM v záporných číslach

V kategórii dlhopisových fondov bol v uplynulom roku najpredávanejším fondom TAM – Dynamický dlhopisový fond od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management. Investuje do štátnych dlhopisov strednej a východnej Európy, rozvíjajúcich sa krajín a firiem z neinvestičného pásma. Ide o kategórie dlhopisov s vyšším výnosovým potenciálom. Pýtate sa na výkonnosť od založenia fondu v roku 2015? Výsledok je -0,2% p.a.!

Alternatívou Acrossu k investovaniu do štátnych a korporátnych dlhopisov regiónu strednej a východnej Európy je investičný fond Across Bond+. Minuloročnou výkonnosťou 9,2 % sa prepracoval na prvé miesto globálneho rebríčka dlhopisových fondov s podobnou investičnou stratégiou. Across umožňuje participáciu klientov na výkonnosti dlhopisov regiónu rozvíjajúcich sa trhov, resp. firemných dlhopisov s vyšším výnosovým potenciálom prostredníctvom indexových fondov z trhového riešenia CRÈME DE LA CRÈME.

Pozrite si ich výkonnosti a výšku poplatkov za správu v porovnaní s najpredávanejším dlhopisovým fondom od Tatra Asset Management.

Porovnanie výkonnosti 7/2015 až 2/2017 a poplatkov za správu


Akciové fondy

Najpredávanejší podielový fond v kategórii akciových fondov sa stal IAD – Global Index od správcovskej spoločnosti IAD Investments, ktorý investuje do globálnych akcií. Kým indexový fond Amundi MSCI World vzrástol od svojho otvorenia v roku 2009 o viac než 14 % p.a., akciový fond od IAD Global Index zarobil v rovnakom období len 9 % p.a., a to pri oveľa vyšších poplatkoch za správu.

Porovnanie výkonnosti 6/2009 až 2/2017 a poplatkov za správu


Aj ponuka z VÚB v záporných číslach

Najpredávanejším podielovým fondom v kategórii zmiešané a štruktúrované fondy sa stal VÚB AM – Flexibilný Konzervatívny fond od správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management. Určený je pre konzervatívnejších investorov. Takmer 75 % majetku investuje do dlhopisov, približne 5 % do akcií a zvyšok drží ako hotovosť. Manažér fondu potreboval vyše 150 miliónov eur (hodnota majetku fondu), aby klientom – od založenia fondu v roku 2015 do konca februára 2017 – priniesol záporné hrubé zhodnotenie -0,18 p.a. % pri ročnom poplatku za správu 1,07 %!

Ako alternatívu k zmiešaným fondom ponúka Across riešenie Intelligent portfolio+. Ide o diverzifikované riadené portfólio, ktoré investuje do rôznych typov dlhopisov a akcií. Klient si môže na základe investičného profilu vybrať z troch portfólií – líšia sa podielom akciovej zložky. Fondu od VÚB AM sa stratégiou najviac približuje Across Intelligent Portfolio 50+. Ide o agresívnejšiu stratégiu, pretože minimálny podiel dlhopisov na investícii je 50 %. Výkonnosť je však neporovnateľná.

Porovnanie výkonnosti v období 11/2015 až 2/2017 a poplatkov za správu


Uvedené skutočnosti ukazujú, že výberom investičného horizontu a stratégie nemá investor ešte vyhrané. Veľmi dôležitým krokom je aj výber správneho investičného nástroja. Investovanie do indexových fondov prináša v drvivej väčšine lepšiu výkonnosť a nižšie náklady na správu. Investícia je navyše po roku od nákupu a predaja oslobodená od dane z príjmu, čo v prípade podielových fondov nie je podľa aktuálnych daňových zákonov možné. Across si je vedomý týchto výhod pasívneho investovania pre klientov. Indexové fondy využíva v kľúčových riešeniach, akými sú CRÈME DE LA CRÈME, Intelligent Portfolio+ a Investičné sporenie.

Autor: