Chcem investovať
Nie je dlhopis ako dlhopis
11. 06. 2019 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Dlhopisy sú neodmysliteľnou súčasťou investičného portfólia. Charakteristické sú nízkou mierou kolísania hodnoty a opačným pohybom v porovnaní s akciami. Ich úlohou je dodať portfóliu stabilitu, a to nielen v turbulentných časoch. Zaujímavé, aj keď daňovo neefektívne, sú pre investorov, ktorí požadujú pravidelný kupónový príjem a splatenie vopred známej istiny.

Nízka volatilita dlhopisov sa však v porovnaní s akciami premieta do nižších výnosov (z dlhodobého pohľadu sú akcie najvýnosnejšou tradičnou triedou aktív a zároveň najlepším nástrojom na boj proti inflácii). Platí to najmä v časoch nízkych úrokových sadzieb, kedy reálny výnos 10-ročného nemeckého dlhopisu dosahuje po odpočítaní inflácie -1,6 %. V praxi to znamená, že investori platia nemeckej vláde za to, aby mohli vlastniť najbezpečnejšiu pohľadávku v eurozóne…

Dlhopisový trh rastie

Investičné univerzum dlhopisového trhu je obrovské. Hodnota trhu s dlhovými nástrojmi  vzrástla za posledných tridsať rokov viac než desaťnásobne. Dosahuje približne 110 biliónov USD. Na trhu existuje viacero typov dlhopisov – vládne, korporátne, s investičným stupňom, s vysokým výnosom, s rôznou dobou splatnosti, geografickým zameraním, inflačné dlhopisy či dlhopisy s pohyblivým kupónom. Hybridnou formou sú tzv. konvertibilné dlhopisy, ktoré obsahujú opciu na výmenu za akcie spoločnosti.

Každý dlhopis má vlastné špecifiká, akými sú mena, rating, kupón, emitent, výnos do splatnosti, durácia a pod. Vyznať sa v tejto „džungli“ dlhopisov je pre individuálneho investora náročné. Limitáciou pri investovaní do single dlhopisov je vysoká vstupná hodnota investície (často dosahuje až 200 tis. eur). To čiastočne riešia dlhopisové podielové fondy. Dlhodobo však ani tie neprekonávajú výkonnosťou, nákladmi a daňovým režimom efektívnejšie indexové fondy.

Kuchyňa inteligentných dlhopisov

Across preto prišiel s vlastným riešením v podobe Across Intelligent Bond Portfolio+ (AIBP+). Ide o riadenú, globálne diverzifikovanú dlhopisovú stratégiu, ktorá potvrdzuje, že dlhopisy majú význam aj v prostredí nízkych úrokových sadzieb. Jej stavebným kameňom sú indexové fondy. Primárnou filozofiou je dodať investorovi pridanú hodnotu zmenou základného rozdelenia jeho benchmarku (globálne dlhopisy) správnym výberom aktív a ich prevážením, resp. podvážením pri zohľadnení očakávaného vývoja finančných trhov a pohybu úrokových sadzieb.

Vyše 5 000 dlhopisov v portfóliu

Pri výbere indexových fondov kladieme dôraz na likviditu, veľkosť emitenta fondu, výšku nákladov na manažment či dĺžku fungovania fondu. Z daňového hľadiska preferujeme akumuláciu dividendy pred jeho výplatou. Samozrejmosťou je dôraz na zabezpečenie investície do eura vzhľadom na fakt, že referenčná mena väčšiny Slovákov je euro. Pokiaľ je to možné, vyberáme indexový fond, ktorý fyzicky replikuje zloženie podkladového indexu, t.j. dlhopisy reálne vo fonde nakupuje a nereplikuje výkonnosť indexu pomocou tzv. swapov. Portfólio pravidelne revidujeme a rebalansujeme. Čiže meníme váhy jednotlivých indexových fondov na základnú alokáciu (vyrastené tituly po roku vypredáme a pokles využijeme na nákupy).

Dlhopisová stratégia AIBP+ sa skladá z vyše 5 000 dlhopisov s priemerným ratingom A a je stopercentne zabezpečená do eura. Výkonnosť cieli na úroveň 2 – 4 % p.a. na štvorročnom horizonte. Samozrejmosťou je daňové oslobodenie výnosov pri predaji po roku. Pre slovenského investora je to najlepšia a najefektívnejšia voľba  pri preferovaní  investovania do trhových dlhopisov. V Acrosse je AIBP+ základným kameňom klientskych portfólií.

Autor: