Chcem investovať
Pošlite svoje investície na preventívnu prehliadku
16. 08. 2023 Čas čítania: 3 min
Across aktuality
Across aktuality

Tak, ako by ľudia mali chodiť každý rok na preventívnu prehliadku k lekárovi, aby posúdil ich zdravotný stav, zistil krvný obraz, vyšetril srdce a prípadne prišiel na možné problémy ešte predtým, než sa pretavia do vážnych problémov, rovnako by sme mali pozerať na zdravie svojho investičného portfólia. Nie každá finančná inštitúcia, rovnako ako nie každý lekár, však k prevencii pristupuje s maximálnou starostlivosťou.

Položte si otázku: kedy ste dali naposledy skontrolovať vaše investičné portfólio, či je dobre nastavené? Ak je odpoveď dávno, neviem alebo nikdy, my vám takúto preventívnu prehliadku radi urobíme.

Čo zistíte auditom vášho investičného portfólia?

Cieľom takéhoto auditu je posúdiť kľúčové parametre investičného portfólia, ktoré majú (môžu mať) zásadný vplyv na jeho výkonnosť. Hlavnými posudzovanými parametrami sú:

  • investičná stratégia,
  • výkonnosť,
  • priebežné poplatky,
  • daňová efektivita a
  • zabezpečenie portfólia do referenčnej meny.

 

Vedľajšími posudzovanými parametrami sú:

  • investovanie na úver,
  • denná likvidnosť,
  • podiel korporátnych dlhopisov bez ratingu,
  • rozsah postupného investovania do akcií a
  • aplikovanie pravidelného re-balansingu.

 

Audit investičného portfólia kladie dôraz na merateľnosť parametrov, keďže štyri z piatich hlavných a tri z piatich vedľajších parametrov možno merať. Posudzovanie investičnej stratégie má subjektívny charakter. V Across kladieme dôraz na systematickosť a jednoznačnosť investičnej stratégie (príp. strategickej alokácie). Takýto audit dáva investorom pohľad zo strany profesionála, ktorý sa investovaním zaoberá na dennej báze. Nie každý investor sa totiž vyzná v tom, čo má nastavené v portfóliu – v banke alebo inej finančnej inštitúcii a či trh neponúka aj lepšie, výkonnejšie, lacnejšie alebo daňovo optimálnejšie riešenia. Pohľad odborníkov preto môže byť veľkým prínosom.

Častokrát sa stáva, že naše Across portfólia majú oproti konkurencii čo ponúknuť v širokej škále sledovaných parametrov. Takéto audity tak dávajú klientom prehľad o tom, či zostať verný starému správcovi aktív alebo svoje investície preniesť a budovať portfólio niekde inde.

Aby ste to mohli zistiť, do konca septembra poskytujeme bezplatný audit portfólií, ktoré sú držané u iných správcov. Ak máte o takýto audit záujem, prosím kontaktujte svojho investičného konzultanta alebo nám napíšte krátky email na info@across.sk.

Napíšte nám

Malá ochutnávka z nášho auditu investičného portfólia

 

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.