Chcem investovať
Privítajte Across Crowd – nového člena skupiny Across
15. 06. 2022 Čas čítania: 5 min
Across aktuality
Across aktuality

Možnosť investorov podieľať sa jednoducho a rýchlo na úspechu kvalitných firiem z regiónu nikdy nebola bližšie.

Across už 20 rokov prináša svojim klientom inovatívne investičné riešenia a najnovšie sa skupine opäť podarilo posunúť hranice o krok ďalej. Spustenie platformy Across Crowd znamená významné priblíženie alternatívnych investícií private equity aj bežným, retailovým investorom. Zároveň umožní (nielen) začínajúcim, perspektívnym firmám získať crowdfundingovou formou potrebný kapitál na svoj ďalší rozvoj.

Aký druh investície je crowdfunding ?

Crowdfunding zaznamenal v posledných rokoch výrazný boom najmä v USA, z ktorých sa pomalým, ale istým spôsobom dostal aj do ďalších rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomík. Rozumie sa ním získavanie malého množstva kapitálu od veľkého množstva jednotlivcov za účelom financovania vznikajúcich biznisových aktivít.  Na jeho rozvoji mali v posledných rokoch výrazný vplyv najmä sociálne siete. Prostredníctvom nich došlo k spájaniu a prelínaniu svetov investorov a začínajúcich podnikateľov a biznismenov.

Medzi najväčšie a najznámejšie platformy patria americké Kickstarter alebo GoFundMe, ktoré od svojho vzniku v roku 2009, resp. 2010 vyzbierali dokopy viac ako 16 miliárd dolárov a „naštartovali“ tak viac ako 200 000 rôznych projektov. Za posledné obdobie však bolo možné badať aj ďalšie rozčleňovanie crowdfundingu. K investičnému sa pridal neziskový, ktorého jediným cieľom je vytváranie zbierok a alokovanie vyzbieraných prostriedkov na rôzne dobročinné a benefičné účely bez nároku „investorov“ na akýkoľvek zisk.

Za úspechom overených crowdfundingových platforiem stojí aj skutočnosť, že veľké množstvo malých investorov má šancu podieľať sa svojim kapitálom na zrode možného „jednorožca“. Jeho úspech by mohol násobne zvýšiť hodnotu počiatočného vloženého kapitálu. Takýmto úspešným príbehom bolo napríklad financovanie spoločnosti Oculus Rift, ktorá v roku 2012 prostredníctvom platformy Kickstarter za 30 dní vyzbierala približne dva a pol milióna dolárov, aby ju o dva roky neskôr kúpila spoločnosť Facebook za viac ako dve miliardy dolárov.

Vzhľadom na povahu zdrojov a cieľových aktív sa však crowdfunding považuje za alternatívny typ investície, ktorá, rovnako ako venture capital alebo private equity, v sebe nesie vyššiu mieru rizika. Rizikový je najmä fakt, že spoločnosti, ktoré získajú takto vyzbieraný kapitál, s ním môžu nakladať voľne a teoreticky bez akéhokoľvek ďalšieho dosahu zo strany investorov.

Čo je Across Crowd a prečo je priekopníkom na lokálnom trhu?

Vzhľadom na rastúci trend digitalizácie, spolu s rastom chuti širších más obyvateľstva podieľať sa na prelomových projektoch sme pochopili, že na našom trhu chýba riešenie, ktoré by umožnilo synergiu a prepájanie všetkých strán tohto nepravidelného útvaru. Výsledkom je platforma Across Crowd, vďaka ktorej budú môcť investori zo Slovenska a Čiech bez zásadných obmedzení investovať do inovatívnych projektov z regiónu s vidinou atraktívneho výnosu. Cieľovým spoločnostiam bude na druhej strane umožnené uchádzať sa o alternatívnu formu financovania. Ide o nekomplikovaný a transparentný systém, do ktorého sa môže zapojiť naozaj ktokoľvek, nakoľko minimálna investícia začína už od 500 eur.

Samozrejmosťou je plne digitálna registrácia a proces investovania, vďaka čomu budú investori odbremenení od osobných stretnutí a pár klikmi môžu objaviť svet private equity. Across Crowd ako jediná platforma na trhu umožňuje investorom vykonať platbu prostredníctvom platobnej brány a poskytne tak maximálnu mieru komfortu a bezpečia v procese investovania.

Investujte do firiem, ktoré za to stoja

Dôležitým faktorom pri investovaní je dôvera v aktíva, ktoré si investori kupujú. Across Crowd aj napriek riziku, ktoré nemožno nikdy vylúčiť, robí maximum pre to, aby sa medzi spoločnosti, ktoré sa budú uchádzať o kapitál od investorov dostali len tie, ktoré majú skutočnú perspektívu rásť a byť vo svojom biznise úspešné.

Dôsledná finančná analýza, odhalenie rizík, ale aj zohľadnenie faktorov udržateľnosti a rastu sú len časťou kritérií, na ktoré Across Crowd hľadí v schvaľovacom procese. Súčasťou spolupráce s cieľovými projektami je aj pravidelný reporting a prehľad o aktivitách a finančných tokoch. Minimalizuje sa tým riziko, že využitie prostriedkov od investorov by bolo v rozpore s ponukou financovania uvedenou na platforme.

V neposlednom rade Across Crowd ponúka bežným investorom jedinečnú šancu stať sa súčasťou úspešných príbehov. To je raritou vzhľadom na fakt, že private equtiy investície boli dlhodobo výsadou inštitucionálnych investorov a úzkej skupiny venture capital investorov. Možnosť investorov podieľať sa jednoducho a rýchlo na úspechu kvalitných firiem z regiónu nikdy nebola bližšie.

Cyril Orešanský, Business Development Manager, Across Private Investments