Chcem investovať
ŠTYRI KROKY K MULTIGENERAČNEJ SPRÁVE A PRESUNU MAJETKU
13. 04. 2022 Čas čítania: 4 min
Blog
Blog

Bohatý človek by mal nechať deťom dosť, aby niečo robili, ale nie príliš, aby nerobili nič. ~Warren Buffet

Ak ste ako tvorca majetku vytvorili značné rodinné imanie, je úplne prirodzené, že sa zamýšľate, ako ho uchovať pre ďalšie generácie. Efektívna multigeneračná správa majetku nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Treba vyriešiť, kto bude profitovať z majetku, ako nastaviť komunikáciu a rozhodovacie procesy v rodine ohľadne správy majetku, zamyslieť sa nad daňovými otázkami. V neposlednom rade tiež nastaviť optimálnu štruktúru a alokáciu majetku pre naplnenie dlhodobých potrieb rodiny.

Pomoc odborníka, ktorý má v tejto oblasti skúsenosti, vám môže pomôcť vyhnúť sa chybám, a zároveň sa sústrediť na kroky, ktoré sú v tomto procese kľúčové. V tomto článku vám zosumarizujeme za nás tie najdôležitejšie:

1. Nastavenie komunikácie v rámci rodiny

Zamyslite sa nad vašimi rodinnými hodnotami, vzťahmi v rodine a celkovou filozofiou, ako chce rodina s majetkom nakladať v dlhodobom horizonte (napr. 20-30 rokov).

Ako to zastrešiť:
Do úvahy prichádza založenie rodinnej ústavy, ktorá môže tieto otázky zastrešiť.

2. Analýza rodinného majetku

Zosumarizujte si, aký veľký majetok rodina vlastní, aká je jeho súčasná štruktúra, investičný horizont, likvidita a rizikový profil. Na majetok sa treba pozerať z pohľadu portfólio princípu – rozdelenia na dlhopisy, akcie, alternatívne investície a reality.

Ako to zastrešiť:
V tomto kroku navrhujeme audit portfólia a aktív, s ktorým máme v Across skúsenosti a radi s týmto krokom pomôžeme.

3. Rozdelenie majetku na „Core“ a „G+“ aktíva

Toto rozdelenie slúži na definovanie majetku, ktorý bude využívaný tvorcom majetku (core) a majetku, ktorý bude predmetom presunu na ďalšie generácie (G+). Na základe tohto rozdelenia vieme definovať individuálne investičné ciele pri správe majetku, stratégie alokácie aktív pri príprave multigeneračného portfólia aj stratégiu presunu majetku. Príklad rozdelenia si pozrite na obrázku 1 nižšie.

Ako to zastrešiť: Ak poznáme rozdelenie majetku, jeho výšku, ako aj súčasnú štruktúru (audit portfólia), vieme klientom pripraviť individuálne multigeneračné portfólio.

Obr. 1 – Rozdelenie majetku na „Core“ a „G+“ aktíva a súvisiace stratégie, zdroj: Alliance Bernstein
 

4. Plánovanie presunu majetku

Pri tvorbe presunu majetku môžeme využiť rôzne stratégie na základe samotnej vôle tvorcu majetku, vekovej štruktúry potomkov a ich potrieb alebo vôle potomkov podieľať sa na správe aktív na základe ich vedomostí a schopností. Ich príklady môžete vidieť na obrázku 2 nižšie.

Obr. 2 – Rôzne stratégie presunu majetku, zdroj: Alliance Bernstein
*Definovanie benefitov a potrieb – tvorca majetku postupne presúva aktíva na ďalšie generácie za určitým účelom a podmienok ako napr.: náklady na štúdium respektíve ukončenie štúdia, podpora podnikania, výpadky príjmov alebo pokrytie ťažkých životných situácií či získanie vedomostí a skúseností s investovaním. 
 

Zabezpečí mi presun majetku jeho ochranu?

Problematika presunu majetku na ďalšie generácie je samozrejme komplexnejšia záležitosť, mala by byť témou každej majetnej rodiny. Plánovanie presunu majetku a nastavenie multigeneračnej investičnej stratégie je len prvým krokom. Treba zdôrazniť, že tento prístup môže, ale nemusí majetok úplne ochrániť pred správaním dedičov, zlými investičnými rozhodnutiami či konfliktami v rodine.

Ochranu majetku zabezpečí až jeho vyčlenenie do zvereneckého fondu, tejto téme sa budeme podrobnejšie venovať v ďalšom Across newsletter. Ak chcete túto tému prediskutovať individuálne,  kontaktujte vášho investičného konzultanta alebo na pošlite stručný email na info@across.sk.

Autor:
Marcel Veršovský

Head of Individual Sales
V spoločnosti Across Private Investments pracuje od roku 2020, zodpovedný je za vedenie tímu investičných konzultantov, budovanie starostlivosti o klientov a  za nastavovanie interných procesov. V rámci svojej profesijnej praxe sa venuje rozvoju obchodníkov a manažérov v roli mentora alebo kouča.