Chcem investovať
Trh mohutnie, rastie väčšina aktív
09. 06. 2020 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Akciová rely na medveďom trhu pokračovala aj v máji. Trh mohutnie a s návratom investorov rastie väčšina aktív. Otváranie ekonomík naprieč všetkými kontinentami dáva zbohom negatívnym predpovediam od nákupných manažérov aj slabému spotrebiteľskému sentimentu. Investori cítia, že väčšina zlých správ sa už premietla do cien a je čas uprednostniť priaznivé informácie. Zväčšuje sa tak priepasť medzi vývojom indexov na finančných trhoch a negatívnymi očakávaniami nadchádzajúcej recesie.

Pomáhajú vlády aj centrálne banky

Centrálne banky usilovne znižujú úrokové sadzby. Tento rok už tak celosvetovo spravili takmer 120-krát a hromadne nakupujú aktíva. Do svetových ekonomík strážcovia trhu dostali 3,5 bil. USD a do konca roka by malo ísť o ďalších 2,4 bil. Bokom nezostávajú ani exekutívy a formou vládnych výdavkov sa minie ďalších 5,3 bil. USD. Európa sa zatiaľ vyhýba masívnemu prepúšťaniu, avšak v USA je situácia iná. Nezamestnanosť stúpa k dvadsiatim percentám závratnou rýchlosťou. Umožňuje to však znížiť náklady korporátnej sféry, zachrániť podniky pred výraznými poklesmi a následne pri náznakoch oživenia prísť opäť s novými požiadavkami na zamestnancov a znížiť nezamestnanosť.

Rast na všetkých frontoch

Globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ potvrdila dobrú kondíciu z apríla a vzrástla o takmer 3 %. Najväčšími kontribútormi boli americké stredne veľké spoločnosti a japonský akciový index NIKKEI 400, ktoré vyleteli o viac ako 7 %. V prípade Japonska sa takéto zhodnotenie nevidí často, naposledy to bolo pred štyrmi rokmi. V hanbe neostali ani ostatné časti portfólia zamerané na európsky trh, veľké americké spoločnosti a nové ekonomiky. Pomer trhovej ceny akcií k jej zisku (P/E) v akciovej stratégii sa pohybuje na úrovniach zo začiatku roka, čo naznačuje, že ceny rastú aj napriek očakávaným poklesom v profitabilite.

Dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ zažíva zlaté časy a znižuje resty voči benchmarku. Za máj pridala k aprílovému zhodnoteniu ďalších 2,1 %, od marcového výpredaja zhodnotila o takmer 6 %. Výnos do splatnosti stále prináša 3,9 % s duráciou 5,1, pričom v stratégii sa nemenil rating podkladových nástrojov.

Výkyvy z prvého štvrťroka významne dobieha aj alternatívna zložka riadených portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+. Za máj posilnila o viac než 10,4 %. Všetky zložky portfólia významne rástli. Najviac sa darilo hedžovému fondu, ktorý má v porovnaní s ostatými zložkami väčšiu závislosť na akciovom trhu, čo potvrdzujú aj posledné dva mesiace. Za apríl a máj rástol hedžový fond o viac ako 34 %, kým väčšina akciových indexov len o 15 %. Indexový fond privátnych emisií taktiež nadviazal na predchádzajúci mesiac. Zabrali aj komoditné stratégie. Najväčší kontribútor, ropa, sa definitívne odrazil z negatívnych úrovní.

Across Bond+ s rekordným zhodnotením

Investori sú opatrní. Prejavuje sa to v zníženej likvidite na trhu s dlhopismi strednej a východnej Európy. Across Bond+ v uplynulom mesiaci dosiahol rekordný medzimesačný prírastok na úrovni 2,8 %, čím znižuje tohtoročný pandemický pokles, pričom prekonal zhodnotenie benchmarku. Pre nové investície v Across Bond+ je súčasná situácia novou príležitosťou na nákupy. Manažment si vytvoril veľmi dobrú východiskovú situáciu v podobe viac ako 20-percentného podielu v hotovosti. Fond stále drží vysoký výnos do splatnosti 6,1 % pri mimoriadne nízkej durácii 2,5, čím výrazne prekonáva svojich konkurentov.

Digitálne meny valcujú trh

Oportunitným stratégiám vládnu kryptomeny, z ktorých vyčnieva ethereum s 88-percentným zhodnotením za tento rok. Zaostáva bitcoin, hoci tohtoročné zhodnotenie 33 % nemožno považovať za sklamanie. Trápiaci sa Berkshire Hathaway nevie chytiť príležitosti, 200 mld. USD na nové nákupy zatiaľ nepoužil. Naopak, za ostatné mesiace zaknihoval stratu viac ako 7 mld. USD z pozícií v leteckom priemysle, energetike a potravinárstve.

Líderstvo v Across Crème de la Crème obhájili videohry a e-gaming, ktoré posilnili o viac ako 13,7 %, čím za tento rok zarobili takmer 25 %. V rastovom trende pokračovala robotika a umelá inteligencia s medzimesačným zhodnotením 13,5 %. Zlato napriek malému medzimesačnému nárastu prinieslo za rok zisk 13 %.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.