Chcem investovať
Trhová hodnota spoločnosti Tachyum narástla až trojnásobne
21. 07. 2021 Čas čítania: 4 min
Blog
Blog

Spoločnosť Tachyum sa pod vedením Dr. Radoslava Daniláka stala vzorom prepojenia slovenského start-upu a Silicon Valley. Vďaka vývoju vlastného čipu Prodigy má Tachyum potenciál zmeniť svet počítačov a predbehnúť lídrov v tejto oblasti, akými sú Intel, AMD či nVidia.

Slovenskí investori mali možnosť investovať do tohto projektu prostredníctvom Across Private Investments.

Úspešné finančné kolo

Dosiahnutými míľnikmi, na ktoré s veľkým záujmom reagovali finančné subjekty, sú nielen úspešné demonštrácie či predvedenie FPGA prototypu, ale najmä príprava odoslania čipu Prodigy do výroby (tzv. tape out) a následné potvrdenie jeho sériovej výroby a distribúcie. Celková hodnota získaného kapitálu v kole financovania série B sa pohybuje na úrovni desiatok miliónov eur.

Managing Partner investičnej skupiny IPM Group a člen predstavenstva spoločnosti Tachyum Adrian Vyčítal uviedol, že majú v Tachyum dôveru. „Posilňujeme našu pozíciu hlavného investora spoločnosti Tachyum, pretože v ňu veríme. S neustále sa zvyšujúcim dopytom po cloudových riešeniach, dátových úložiskách a so súvisiacimi environmentálnymi výzvami je práve realizovateľná vízia spoločnosti Tachyum potrebnejšia ako kedykoľvek predtým.“

Spoločnosť Tachyum úspešne vyvinula vlastnú, inštrukčne orientovanú, architektúru (Instruction Set Architecture, ISA) a procesorovú architektúru, ktorú jej najväčší konkurenti nedosiahli. A to aj napriek tomu, že minuli podstatne viac peňazí. Po uzavretí tohto investičného kola spoločnosť Tachyum trojnásobne zvýšila svoju trhovú hodnotu. Investorský záujem o Tachyum potešil aj jeho zakladateľa a CEO, Dr. Radoslava Daniláka. Ten vníma úspešné financovanie druhého kola ako prejav dôvery a zároveň dôkaz, že všetka práca a dosiahnutý posun budú poskytovať exponenciálnu hodnotu pre investorov.

Spolupráca prináša výsledky

IPM Group, správca aktív v hodnote viac ako jednej miliardy dolárov, je kľúčový a strategický partner spoločnosti Tachyum aj pri presadzovaní slovenského superpočítačového projektu. Rovnako aj pri celkovom pozicionovaní Európskej únie ako popredného technologického uzla.

Výsledkom spolupráce medzi spoločnosťami IPM a Tachyum je posun na trhu dátových centier s projektom InoCloud – projektom IPM, ktorého cieľom je získavať a budovať dátové centrá, ktoré budú fungovať na čipe Prodigy.

Potenciál zmeniť svet počítačov

Prodigy má potenciál dosiahnuť bezkonkurenčnú výpočtovú rýchlosť a obrovskú úsporu energie pre hyperškálové prostredia, OEM, telekomunikácie, privátny cloud a vládne trhy. Desaťnásobne nižšia spotreba energie jadra procesora Prodigy dramaticky zníži uhlíkové emisie spojené s využívaním dátových centier. Trikrát nižšie náklady čipu Prodigy (pri rovnakom výkone) sa tiež premietnu do ročných úspor v miliardách dolárov pre tzv. hyperscalerov, ako sú Google, Facebook, Amazon a Alibaba.

Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

Zdroj: spoločnosť Tachyum