Chcem investovať
Veľká technologická sedmička poháňa trh k novým maximám
15. 02. 2024 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Po málo vídanom raste takmer všetkého na trhu, čo charakterizovalo posledný štvrťrok 2023, bola výkonnosť investícií v januári zmiešaná. Silné údaje o raste, kombinované s negatívnym postojom niektorých centrálnych bankárov k znižovaniu úrokových sadzieb, sa ukázalo ako menej pozitívne prostredie pre dlhopisy. Akcie a časť alternatívnych investícií sa medzitým posilnili, keďže makroekonomické dáta podporili nádeje na „mäkké pristátie“. Tento optimizmus postupne mizol na konci mesiaca, keď Federálny rezervný systém (Fed) na svojom januárovom zasadnutí predsa len naznačil znižovanie úrokov.

Rastové akcie sa v januári opäť prekonávali, keď medzimesačne vzrástli o 2,1 % v porovnaní s relatívne nevýraznou výkonnosťou hodnotových akcií s rastom len 0,3 %. Akcie rozvinutých trhov vzrástli o 1,2 %, zatiaľ čo akcie rozvíjajúcich sa trhov klesli o 4,6 %. A to aj napriek novo oznámeným stimulom od čínskej centrálnej banky.

Realitné investície a malé spoločnosti, ktoré sú citlivé na úrokové sadzby, sa ocitli v problémoch, keď trhy v roku 2024 krotili predikcie zníženia sadzieb pre Federálny rezervný systém. Na konci mesiaca klesli o 4,0 %, resp. o 2,8 %.

Darilo sa komoditám  – ceny ropy sa zvýšili v reakcii na zvýšené napätie na Blízkom východe a pokračujúce prerušenie lodnej dopravy cez Suezský prieplav. Útoky dronov na ruskú energetickú infraštruktúru zvýšili neistotu na globálnom trhu s ropou.

Päť správ o stave na regionálnych trhoch

Japonský akciový trh pokračoval v mimoriadnom raste z minulého roka, medzimesačne vzrástol o 7,8 % a ostal najvýkonnejším na svete. Neočakávane slabý rast miezd v Japonsku, v kombinácii s ekonomickým dopadom novoročného zemetrasenia pochopili investori tak, že negatívne úrokové sadzby ostanú v krajine vychádzajúceho slnka aj ďalších obdobiach.

V Číne pokračoval slabnúci domáci dopyt a problémy s realitným sektorom. Ekonomika síce rastie, ale výrazne pomalšie, ako sa čakalo. Pretrvávajúce obavy z ekonomického výhľadu pre Čínu, prispeli aj k negatívnym výsledkom rozvíjajúcich sa trhov.

Množstvo zverejnených údajov poukázalo na pretrvávajúcu odolnosť americkej ekonomiky. V USA rastie počet pracovných miestach, rastú mzdy a priaznivé čísla sme videli aj pri ekonomickom raste. To viedlo Fed, aby krotil zástancov rýchleho zvyšovania úrokových sadzieb. Ich pokles by mal nastať až v druhom štvrťroku.

Americký index S&P 500 sa opäť tlačí na rekordné maximá. Optimizmus okolo scenára „mäkkého pristátia“ pokračoval najmä v raste akcií „Magnificent Seven“, ako nazývame technologické giganty Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla, ktoré tvoria 29 % indexu.

Európske akcie rástli ešte rýchlejšie ako americké. Európska centrálna banka (ECB) ponechala sadzby nezmenené a zopakovala svoj záväzok pozorne sledovať dáta a byť pripravená na rýchlu reakciu.

Výsledky Across riešení: Alternatívne investície vykročili pravou nohou

Po úspešnom minulom roku pokračoval rast akcií aj v januári, čo sa priaznivo odrazilo aj v stratégii Across Intelligent Portfólio 100+, ktorá rástla o takmer 1 %. Najviac rástli japonské tituly –  až o 7,8 %, nasledované veľkými americkými spoločnosťami z indexu S&P 500, ktorým pomohli technologickí giganti s veľkej „magickej“ sedmičky. Horšie na tom boli americké malé spoločnosti s poklesom 1,1 % a padajúce rozvíjajúce sa trhy, sklamané vývojom v Číne.

Investori do dlhopisov zažili rozpačitý mesiac. Centrálne banky na jednej strane pokračovali v rétorike znižovania sadzieb, avšak načasovanie preniesli na neskoršie obdobie. Globálna dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ sa v januári menila  minimálne, zostala na úrovni zápornej nuly. V pozitívnom teritóriu sa objavili európske dlhopisy bez investičného ratingu a americké korporátne dlhopisy s pohyblivým kupónom. Veľkí štátni emitenti spolu s rozvíjajúcimi sa trhmi a inflačnými dlhopismi zostali v negatívnom pásme.

Jednoznačným víťazom mesiaca sa stali alternatívne investície. Tretia noha riadených portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+ rástla o 2 %, keď s výnimkou digitálnych mien rástli všetky zložky portfólia. Najviac sa darilo absolútnym stratégiám s 4,5 % rastom, o 2,9 % poskočili privátne emisie, realitný moloch Vonovia priniesol 1,8 %.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.