Chcem investovať
Vitajte v Across Family Office
15. 03. 2023 Čas čítania: 3 min
Across aktuality
Across aktuality

Skupina Across na Slovensku spustila koncept family office, ktorý vo vyspelých krajinách funguje už desiatky rokov. Prvý family office rodiny J.D. Rockefellera bol dokonca založený už v roku 1882. Across Family Office poskytuje komplexné služby pri správe, prechode a ochrane rodinného majetku. Zameriavame na tri hlavné oblasti cieľov a potrieb majetných rodín, dodržujeme tzv . princíp troch košíkov, ako sú uvedené na obrázku.

Obr. 1 : Ciele a potreby rodiny vo family office

Pre naplnenie týchto cieľov a potrieb máme k dispozícii tím expertov a nadviazali sme partnerstvá so spoločnosťami, ktoré majú dlhoročné skúsenosti v oblasti:

  • správy finančného majetku s cieľom dlhodobo zhodnocovať investície prostredníctvom multigeneračného portfólia investičného majetku,
  • následníctva v rodinných firmách,
  • príprav rodinných ústav alebo pomoci pri rodinných radách,
  • daňových otázok pri medzigeneračnom prechode majetku,
  • optimalizácie rodinného podnikania a prípravy rodinných holdingov,
  • rodinného práva a ochrany majetku cez nadačný alebo zverenecký fond,
  • oceňovania firiem a fúzií/akvizícií s cieľom ohodnotiť rodinnú firmu, prípadne pomôcť s jej predajom,
  • správy a predaja/kúpy nehnuteľností pri rezidenčných a investičných nehnuteľnostiach,
  • rent manažmentu pri správe nehnuteľností na prenájom.

Pre akých klientov je family office určený?

Našimi klientmi sú mnohočlenné majetné rodiny, ktoré sú vo fáze medzigeneračného prechodu majetku alebo následníctva v rodinnej firme. Mnohí klienti úspešne rodinnú firmu predali a potrebujú zarobené peniaze dlhodobo zhodnocovať a ochrániť pre potomkov.

Služby poskytujeme najmä klientom v strednom veku, keď ich firma dorástla natoľko, že generuje dostatočné zisky, ktoré rodina už nevie investovať späť do firmy a tie treba ďalej zhodnocovať a ochrániť pre ďalšie generácie.

A sú to aj bonitní klienti bez rodiny alebo vo fáze zakladania rodiny, ktorí myslia v predstihu na svoju budúcnosť a ochranu majetku.

Obr. 2: Kedy zvažovať a začať využívať služby family office

Nakoľko téma family office je pomerne komplexná a každá rodina má iné potreby, na zadefinovanie očakávaní a cieľov odporúčame  tvorcom majetku dohodnúť si nezáväznú vstupnú konzultáciu, pokojne aj s členmi rodiny.

Služby Across Family Office vedie Marcel Veršovský, stretnutie s ním si môžete dohodnúť na mversovsky@across.sk alebo telefonicky na +421 948 223 150.

Autor:
Marcel Veršovský

Head of Individual Sales
V spoločnosti Across Private Investments pracuje od roku 2020, zodpovedný je za vedenie tímu investičných konzultantov, budovanie starostlivosti o klientov a  za nastavovanie interných procesov. V rámci svojej profesijnej praxe sa venuje rozvoju obchodníkov a manažérov v roli mentora alebo kouča.