Chcem investovať
Vracia sa doba dlhopisová
26. 10. 2023 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Posledná dekáda na dlhopisoch bola pre investorov sklamaním. Nízke úrokové sadzby znižovali výnosy na dlhopisoch takmer k nule a klincom do pomyselnej rakvy bol posledný rok, kedy dochádzalo k prudkému nárastu úrokov, čo viedlo k poklesu cien už predtým nakúpených dlhopisov. Dlhopisy zarábali málo na kupónoch a ešte aj stratili na hodnote a stiahli investorov do strát. Tí, čo v takýchto investíciách uviazli, majú jedinú možnosť. Straty vysedieť do splatnosti, kedy príde k splateniu istiny.

Hlavným dôvodom cenového poklesu na dlhopisovom trhu v poslednom roku sú kroky centrálnej banky. Fed aj ECB v boji s infláciou zvyšili úrokovú sadzbu z pôvodných 0 % na súčasných zhruba 5 %. Na to reflektujú všetky sadzby v ekonomike, aj tie na dlhopisoch. Dnes 10-ročné americké dlhopisy nesú vyšší výnos, ako 10-ročné grécke dlhopisy. Čo je až neuveriteľné, pretože je jasné, ktorá ekonomika je výkonnejšia.

Očakávame, že výnosy na dlhopisoch začnú klesať, akonáhle sa otočí cyklus rastu sadzieb. Fed ani ECB už nemajú príliš priestoru smerom nahor a ekonomika začína byť čoraz viac poznačená vysokými sadzbami. Predpokladá sa, že sadzby budú v budúcom roku skôr klesať a tým poklesnú aj výnosy na dlhopisoch. V horizonte 2 – 3 rokov očakávame ich pokles na polovicu súčasného stavu. Teraz je ideálne okno príležitosti, ako si zafixovať vyšší výnos.

Dlhopisy Slovenska budú ovplyvnené rovnakým vývojom. Ak vlády budú konsolidovať svoje rozpočty, dlhopisové trhy ich za to odmenia nižšími prirážkami na dlhopisoch a budú si požičiavať lacnejšie. Ak nie, hlavne malé ekonomiky majú problém, dlh sa im ešte viac predraží a dlhopisový trh ich potrestá za laxný prístup k efektívnemu hospodáreniu. Skončili sa časy rozhadzovania a požičiavania si za úroky blízke nule. To je nová realita, s ktorou sa politici musia naučiť pracovať.

Pre investorov sú to ale dobré časy na vstup do dlhopisov. Výnosy si môžu fixovať na dlhšie obdobie a akonáhle začnú sadzby opäť klesať, vyrastú aj ceny dlhopisov. Investor tak získa na oboch frontoch. Jednak z vyššieho fixného výnosu a jednak z kladného precenenia dlhopisu. Preto dlhopisové trhy čoraz viac pútajú pozornosť investorov.

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.