Chcem investovať
Výpredaj dlhopisov stiahol časť akciových výnosov, alternatívne investície rastú
18. 10. 2023 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Po silnom raste akcií v prvej polovici roku 2023 ponúkol tretí štvrťrok niečo ako overenie reality. Akcie na rozvinutých trhoch klesli v priebehu štvrťroka o -3,4 %, čím sa výnosy z tohto roka znížili na stále silných 11,6 %. Ako relatívne odolné sa ukázali hodnotové akcie. Priepasť medzi nimi a rastovými akciami sa zväčšuje a na tomto trende sa zatiaľ nič nemení.

Zodpovednosť za takýto stav čiastočne padá na plecia výpredaja na svetových dlhopisových trhoch, ktoré klesali v 3. kvartáli o 3,6 %. Na tomto trende sa zviezli najmä rizikové aktíva. Keďže dlhopisy a akcie klesali súčasne, výrazne lepšie na tom boli komodity, ktoré sa v priebehu štvrťroka posilnili o 4,7 %.

Najvýkonnejším hlavným akciovým trhom z hľadiska miestnej meny bolo Japonsko s rastom 2,5 % za kvartál, čím v tomto roku potvrdzuje stabilný rast. Na druhej strane Japonsko stráca silu svojej meny. Rozsah jej znehodnotenia začína byť centrálnej banke nepríjemný. Ďalším z rastových trhov bola Veľká Británia, ktorá profitovala vďaka relatívne veľkému sklonu k energetickému sektoru, ktorý podporil prudký rast cien ropy.

Výnosy boli záporné vo všetkých ostatných regiónoch, pričom medziročné výnosy v USA a Európe dosiahli 13,1 % a 10,0 %. Na rozvíjajúcich sa trhoch sa obnovili obavy o stav sektoru nehnuteľností v Číne. Napriek množstvu nových stimulačných opatrení oznámených v priebehu štvrťroka prevládol negatívny sentiment.

Medzi dlhopismi vynikajú bondy s neinvestičným ratingom, ktoré vysoko porážajú americké a európske dlhové nástroje. Ich návratnosť sa pohybuje na úrovni viac ako 6 %.

Blížime sa k vrcholu globálneho ekonomického cyklu

Ekonomické údaje za štvrťrok poukázali na zhoršenie výhľadu rastu najmä v oblasti služieb, ktorý sa začína podobať slabému výrobnému sektoru. Spolu s pokračujúcim zmierňovaním inflačných tlakov je investorom čoraz jasnejšie, že sa blížime k vrcholu globálneho ekonomického cyklu.

Zmýšľanie investorov sa presúva z roviny výšky maximálnych úrokových sadzieb na dĺžku ich zotrvania v platnosti. Ďalším zdrojom obáv investorov bola fiškálna udržateľnosť, pričom najmä trh amerických štátnych dlhopisov prináša otázky, aká výška emisií bude potrebná na udržanie tak veľkého fiškálneho deficitu. Samostatnou kapitolou boli ceny ropy, kedy Rusko aj OPEC úspešne koordinujú svoje snahy o znižovanie ponuky na trhu.

V poslednej štvrtine roka je nepravdepodobné, že by pokračoval hladký rast rizikových aktív. Napriek odolnosti svetovej ekonomiky zostávajú riziká recesie zvýšené a nie všetky časti trhu už majú takýto scenár započítaný v cene. Dlhopisy by mali vo zvýšenej miere pôsobiť ako diverzifikátor, vysoké sadzby by mali znižovať infláciu a tým aj atraktivitu bondov. Netreba zabúdať tiež na alternatívnu zložku, ktorá vyvažuje pohyb akcií a dlhopisov, ktoré sa v ostatnom štvrťroku správali až dojemne rovnako.

Výsledky Across riešení: alternatívne investície prekonávali akcie aj dlhopisy

Tretí štvrťrok bol zakončený aj v široko diverzifikovanej akciovej stratégie Across Intelligent Portfolio 100+ poklesom a to o 2,5 %. To však stále ponecháva výkonnosť za rok 2023 na mimoriadne priaznivých úrovniach. Najmenej sa darilo rozvíjajúcim sa trhu, keď „frontieri“ klesli o takmer -9,5 %. Predajnému tlaku nedokázali odolávať ani v USA, keď index S&P 500 klesol o -4,8 % a stredné americké firmy padli o -5,3 %. Pozitívne momentum z príchodu AI oslabuje a trhy sa viac pozerajú na tvrdé ekonomické dáta, ktoré sú však vplyvom vyšších sadzieb tlmené. Jediným pozitívnym trhom bol japonský, ktorý za rok 2023 priniesol viac ako 25 %.

Dva mesiace poklesu zaznamenali dlhopisy, kulminujúce výnosy ponechávajú ceny nadol. Globálna dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ v septembri klesala o takmer 1,5 %, za rok 2023 sa stále drží v kladnej zóne. Jediným pozitívnym „sektorom“  zostávajú neinvestičné európske dlhopisy s medzimesačným rastom 0,25 %. Za tento rok priniesli viac ako 5,1 %. Na opačnom konci sa ocitli globálne štátne dlhopisy, ktoré naviac postihol rast úrokových sadzieb a rozširujúce sa rizikové prirážky. September sa ocitol v poklese o -1,77 %, za celý rok sú ako jediné v červených číslach.

Významný nárast zaznamenala alternatívna časť riadených portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+, ktorej september vyslovene prospel. Výnos 2,2 % katapultoval „tretiu nohu“ portfólia na prvé miesto v zhodnotení za rok 2023 s takmer 9 %. Lídrom sa stali infraštruktúra a privátne emisie, ktoré rástli o 4,8 %, resp. 3,1 %. Pozitívne prispela k výkonnosti aj Vonovia s 3,2 %. Nedarilo sa len zlatu, ktoré si pohoršilo o 4,6 %.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.