Chcem investovať
Vypredali sme zaistenku v objeme 4,6 milióna eur
16. 11. 2022 Čas čítania: 4 min
Across aktuality
Across aktuality

Zaistenku sa nám podarilo vypredať v objeme 4,6 mil. € za menej ako tri týždne.

Napriek turbulentným okolnostiam na finančných trhoch sa skupine Across podarilo vďaka dôvere klientov opäť zabodovať vlastným produktom. Zaistenku s garanciou vkladu a so zaujímavou skladbou výnosu sa nám podarilo vypredať v objeme 4,6 mil. € za menej ako tri týždne.

Ukazuje to silný dopyt investorov po garanciách, ale zároveň hlad po zaujímavých výnosoch v produktoch šitých na mieru. Sme veľmi hrdí, že aj v týchto náročných časoch vieme správne navnímať náladu investorov a prichádzať s atraktívnymi riešeniami.

V tomto prípade sa nám podarilo zaistiť index na najnižších úrovniach za posledné dva roky, čo vytvára investorom vyšší potenciál výnosu do budúcnosti. K 10.11.2022 sa dočasné zhodnotenie indexu pohybovalo na úrovni 4,3 %, čo po započítaní 200 %-nej participácie predstavuje dočasné zhodnotenie 8,6 %. Nie sú to ale realizované zisky, iba virtuálne zhodnotenie.

K realizácii príde až v čase exspirovania certifikátu a do tej doby sa hodnota indexu môže vyvíjať rôzne. Ak by poklesla pod počiatočnú hodnotu 2029,61; investor dostane 100 % istiny. Ak by sa hodnota indexu vyšplhala k maximám zo začiatku roka 2020, t.j. na úroveň 2 400 bodov, a certifikát by bol v tom čase splatný, zhodnotenie investora by predstavovalo bezmála 40 % po započítaní participácie. To predstavuje výbornú kombináciu zabezpečenej istiny a relatívne atraktívneho výnosu. Nateraz sa zdá, že investori, ktorí sa zapojili, urobili dobré rozhodnutie.

Kedy má zmysel si obstarať zaistenku?

Zaistenky sú investičné certifikáty so 100 %-nou garanciou, ktoré zároveň umožňujú  využívať rast finančných trhov. Investorom garantujú vrátenie vkladu vo výške 100 %. Táto ochrana vloženého kapitálu samozrejme nie je zadarmo. Náklady na „pripoistenie“ sa pretavia do ďalších podmienok certifikátu – napríklad do obmedzenia maximálneho výnosu alebo zníženia jeho výšky. Preto je dôležité sledovať nielen ponúkaný výnos, ale aj spôsob a podmienky, ako sa k nemu certifikát plánuje dostať.

Certifikát pomáha držať hodnotu portfólia vo volatilných časoch, aké zažívame teraz.

Význam garantovaných certifikátov pre klienta je v dvoch rovinách. Prvou je ochrana portfólia klienta pred poklesmi na finančných trhoch. Tým, že certifikát nestráca hodnotu pri poklese podkladového aktíva, pomáha držať hodnotu portfólia vo volatilných časoch, aké zažívame teraz.

Druhou rovinou je, že certifikát sa často využíva ako alternatíva k bežnému investovaniu, napr. na akciových alebo dlhopisových trhoch. Umožňuje podieľať sa na úspechu vybraného trhu bezpečným spôsobom, dokonca až v násobkoch jeho nárastu. Aj s nižšou investíciou si takto investor dokáže odkrojiť väčší koláč z akciového trhu.

Ako funguje takýto produkt?

Zvolenú sumu investujete spravidla na niekoľko rokov. Ak sa splnia podmienky certifikátu, napríklad, že vybraný akciový index narastie nad istú hranicu, získavate dodatočný výnos. Častokrát ako percento z nárastu podkladového aktíva. Zároveň je tu garancia, že emitent (ten, kto investičný certifikát vydáva) vráti minimálne to, čo investor vložil. Spravidla na konci investovania. Ich popularita preto nielen medzi našimi klientmi rastie.

V prípade participačného certifikátu výnos klienta závisí od veľkosti kladného zhodnotenia podkladového aktíva a percenta participácie. Participácia môže byť tak vysoká, že znásobuje výnos. Čím je zhodnotenie vyššie, tým je vyšší aj výnos. Takto nastavený certifikát umožňuje „vytiahnuť“ výnos napr. z akciových trhov efektívnejšie, než pri štandardných investíciách.

Keďže úspech investičného certifikátu je často založený na prekonaní počiatočnej hodnoty podkladového aktíva, emitenti sa snažia načasovať emitovanie certifikátu na vhodnú dobu. Takúto príležitosť ponúka v súčasnosti aj trh veľkých amerických akcií, ktoré od svojich posledných maxím poklesli takmer o 20 %. Správnym prístupom a výberom aktívne riadeného indexu sa dá výnos do budúcna ešte znásobiť. A v prípade, že by trhy pokračovali v poklese, „poistka“ chráni investora v podobe garancie istiny.

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.