Chcem investovať
Výšku dôchodku máte vo svojich rukách. Across ponúka efektívne riešenie
12. 01. 2022 Čas čítania: 9 min
Blog
Blog

Na začiatku roku ľudia zvyknú bilancovať úspechy a neúspechy roku minulého, čo nestihli urobiť alebo by urobili inak. Na základe toho si spravia zoznam cieľov, ktoré majú zmeniť ich život. Všeobecne ich nazývame novoročné predsavzatia.

Viete, ktoré predsavzatia patrili v roku 2020 medzi najčastejšie? Schudnúť, cestovať po svete a na treťom mieste zlepšiť svoju finančnú situáciu.

Dobrou správou je, že okrem fyzického zdravia ľuďom stále viac záleží aj na tom finančnom. Zlou správou je, že novoročné predsavzatia majú krátku životnosť. Zatiaľ čo v januári „fitká“ praskajú vo švíkoch, koncom februára sa počet „rysujúcich“ zmenší zhruba na polovicu. Schudnúť nie je jednoduché. Je to najmä o disciplíne. Výsledok sa dostaví až po niekoľkých mesiacoch driny. Preto mnoho ľudí odradí už samotná cesta k cieľu.

Podobne je to s finančným zdravím. Jeho zlepšenie je beh na dlhé trate. Na začiatku stojí drina, odriekanie spotreby. Na konci je odmena v podobe pokojného spánku. Veď aký je lepší pocit, ako byť finančne zabezpečený? A tým nemyslím byť zabezpečený len v aktuálnom čase, ale počas celého svojho života.

Ten sa totiž skladá z viacerých za sebou idúcich cyklov. Keď to zjednoduším, prvých šesť rokov života sa „iba“ hráme na pieskovisku. Ďalších osemnásť rokov študujeme (niekto kratšie, niekto dlhšie) a pripravujeme sa na naše budúce povolanie, podnikanie. Ak sme zrovna nezdedili veľký majetok, alebo nevyhrali v lotérii, máme pred sebou štyridsať rokov produktívneho veku, počas ktorého sa musíme postaviť na vlastné nohy, vychovať deti a popritom si vychutnávať život. Potom nás čaká v priemere dvadsať rokov, kedy žijeme z toho, čo sme si počas produktívneho obdobia odložili bokom. U niekoho sú to spomienky, u iného aj finančné úspory, ktoré môže na dôchodku použiť na spokojnejší život.

Ako je to na Slovensku?

V produktívnom veku nepociťujeme naliehavosť odkladať si peniaze na dôchodok. Je to však jediné obdobie života, kedy rozhodujeme nielen o jeho aktuálnej kvalite, ale aj kvalite na dôchodku. V produktívnom veku je našou ekonomickou ambíciou mať dostatok všetkého. Sme preto ochotní každý deň pracovať aj na úkor svojho osobného času a často aj zdravia. Neočakávame, že nadštandard od niekoho dostaneme darom. Pochybujem, že sa budeme chcieť vzdať tohto štandardu len preto, že dosiahneme dôchodkový vek. Rovnako si nemyslím, že pre jeho udržanie budeme chcieť pracovať, podnikať až do konca svojho života. Česť výnimkám.

Na Slovensku máme systém zabezpečenie sa na dôchodok. Je postavený na troch pilieroch. Prvým pilierom je Sociálna poisťovňa, ktorá prerozdeľuje odvody od produktívnych ľudí na dôchodky súčasným seniorom. V tomto pilieri si neodkladáme na svoj dôchodok, aj keď pohltí až 70 % odvodov. Naša penzia bude závisieť od prispievateľov, ktorí budú odvádzať odvody v čase, keď my budeme na dôchodku.

Druhý pilier zastrešujú Dôchodkové správcovské spoločnosti, do ktorých smeruje menšia časť z našich odvodov. V druhom pilieri si už adresne sporíme na svoj budúci dôchodok. To, čo si nasporíme, plus výnosy, ktoré správca investovaním dosiahol, budú použité len na našu penziu. Tretí pilier zastrešujú Doplnkové dôchodkové spoločnosti. Ide o dobrovoľné sporenie na dôchodok, na ktoré môže prispievať aj zamestnávateľ. Tak, ako v druhom pilieri, aj tu si zhromažďujeme úspory na náš budúci dôchodok, ktoré nám následne budú vyplácané. O tom, kedy a v akej výške, nerozhodujeme my, napriek tomu, že ide o náš majetok.

Dôchodky nepokryjú váš štandard

Pokiaľ nedôjde k významným zmenám, takto nastavený dôchodkový systém je neudržateľný. V horizonte najbližších rokov nebude schopný vyplácať dôchodok v dostatočnej výške na zabezpečenie potrieb budúcich dôchodcov. Už dnes je priemerný vyplácaný dôchodok na úrovni 42 % z priemernej mzdy. V roku 2040 sa predpokladá podiel už len na úrovni okolo 30 %. Budúci dôchodok nepokryje ani základné potreby, nie to ešte nadštandard, na ktorý sú úspešní ľudia zvyknutí. Príčinu poznáme. Odhaduje sa, že za dvadsať rokov narastie počet ľudí v dôchodkovom veku o 40 %. Zároveň poklesne počet ľudí v produktívnom veku. Nástup umelej inteligencie a biotechnológií v najbližších desaťročiach vymaže mnoho pracovných miest. To bude mať výrazný dopad na zamestnanosť ľudí v produktívnom veku.

Pre prvý pilier to znamená významný nárast výdavkov na výplatu dôchodkov a pokles príjmov z odvodov na ich pokrytie. Tým, že prvý pilier negeneruje žiadne dodatočné výnosy a už dnes je v schodku, dôchodcom vyplatí podstatne menej. Výpadok pri súčasnom nastavení nevykryje ani druhý pilier. Príčinou sú zákonom stanovené nízke príspevky do dôchodkových fondov a príliš konzervatívna investičná stratégia správcov fondov, ktorá negeneruje dostatočný výnos.

No a nakoniec tu máme tretí pilier, v ktorom sú po 25-tich rokoch účastníkmi nasporené 3 miliardy eur. V priemere 3 300 eur na sporiteľa, a teda doplnkový dôchodok vo výške 550 eur na dobu 6 mesiacov. Opäť pilier volajúci po reforme. Nízke výnosy, vysoké náklady na správu, prílišná zviazanosť systému a časté zmeny v dávkových plánoch robia tento systém neatraktívny, respektíve zaujímavý len do výšky poskytnutých príspevkov zo strany zamestnávateľa. Dobrá myšlienka, zlá realizácia. O to naliehavejšie je začať robiť veci inak.

Nespoliehajte sa na štát, ale na seba

Ak si myslíte, že štátni úradníci nájdu v dohľadnom čase riešenie, ako zmeniť a zachrániť dôchodkový systém a politici budú ochotní a jednotní nové riešenie prijať, potom pre svoj budúci dôchodok nemusíte urobiť nič a ušetriť si jedno novoročné predsavzatie. Ak ste opačného názoru, tak mám pre vás dobrú správu. Výšku budúceho dôchodku, ako aj vek, v ktorom prestanete pracovať a odídete na dôchodok, máte plne vo svojich rukách. Ako som na začiatku naznačil, ide však o beh na dlhé trate.

V Acrosse máme pre vás riešenie v podobe ETF stratégií, prostredníctvom ktorých si môžete buď jednorazovo, alebo pravidelnými mesačnými splátkami vytvoriť rezervu na váš doživotný dôchodok. Ide o štvrtý pilier dôchodkového zabezpečenia.

Nízke poplatky a efektívna stratégia

Cesta za vyšším dôchodkom sa začína tým, že si každý mesiac odložíte časť zo svojho príjmu a investujete ho. Pokiaľ už máte úspory určené na tento účel, odporúčam ich pribaliť. Výška mesačnej platby začína od 50 eur. Keďže mesačný príjem sa v čase mení, ešte častejšie výdavky, ETF stratégie sme nastavili variabilne. Nemusíte každý mesiac poukazovať rovnakú čiastku, ale práve takú, akú si môžete práve dovoliť. Napríklad, na začiatok stačí poukázať vyššiu štartovaciu investíciu, priebežne podľa vašich možností, a na konci roka navýšenie o koncoročnú prémiu.

Aby sme nestrieľali naslepo, dôchodkový cieľ je potrebné kvantifikovať. Radi vám v tom pomôžme. Čiže potrebujeme vypočítať sumu, ktorá bude postačovať na to, aby ste si z nej vedeli mesačne zobrať adekvátnu časť potrebnú na pokrytie potrieb, a to do konca vášho života. Ako blízko ste k dosiahnutiu dôchodkového cieľu môžete sledovať prostredníctvom aplikácie Across Connect. Na základe vašich príspevkov a ich zhodnotenia priebežne vyhodnocujeme, v ktorej fáze cieľa práve ste.

Kam investovať je minimálne rovnako dôležité ako koľko. Výnos z investovania významne pomáha k dosiahnutiu cieľovej sumy. Pri vyššom výnose budete musieť investovať menej vlastných peňazí, naopak, príliš nízky výnos môže znamenať, že sa do cieľa nikdy nedostanete.

ETF stratégie dosahujú vyšší výnos ako porovnateľné doplnkové dôchodkové fondy. Je to dané vyššou efektivitou pri správe fondov a nižšími nákladmi na správu, ktoré platíte. Žiaden výnos však nie je zadarmo. Zo skúseností vieme, že na ceste k jeho dosiahnutiu opakovane dôjde k  poklesu hodnoty úspor z dôvodu prirodzených pohybov na akciových trhoch. ETF stratégie ponúkajú päť alternatív, kam investovať. Preto je dôležité sa už na začiatku poradiť s naším finančných konzultantom, ktorou cestou sa vybrať.

Úspory k dispozícii kedykoľvek

Výnos z investovania do ETF stratégií je pre fyzické osoby po roku oslobodený od dane z príjmu. V praxi to znamená, že na konci dňa neprídete o 19 % z vášho výnosu, zostáva vám celý. Toto je výhoda, ktorú vám tretí pilier dnes neponúka.

No a na záver asi jeden z najdôležitejších benefitov sporenia na dôchodok cez ETF stratégie. O tom, kedy začnete čerpať dôchodok, rozhodujete len vy sami. Štát ani iná autorita vám na rozdiel od druhého a tretieho piliera neurčuje, kedy môžete siahnuť na svoj majetok. Čiže do dôchodku môžete odísť oveľa skôr, ako je štátom určený vek. Jediné, čo k tomu potrebujete, je nasporiť si dostatočný objem peňazí, aby ste s ním vyžili do konca života. Koľko na to budete potrebovať? Nechajte to na nás, vypočítame vám to.

Takže, aké je vaše ďalšie novoročné predsavzatie?

Richard Šimulčík, Institutional Sales Manager