Chcem investovať
Zarábajte na raste trhov s garanciou vkladu
14. 04. 2020 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Aktuálna vlna výpredajov na finančných trhoch prebudila investorov zo „zimného spánku“. Pre niektorých to je dlho očakávaná príležitosť vstúpiť na trh. Je už ten správny čas? Alebo treba ešte počkať, kým nepríde výhodnejšia príležitosť? A čo ak bude nasledovať ďalší pád? Nerozhodnosť, strach, opatrnosť a vidina zárobku sa neustále miešajú, a tým ovplyvňujú aj finančné trhy. Raz smerom nadol, inokedy nahor. Takýto princíp fungovania nemusí vyhovovať každému. Túžbu po bezpečnosti a istote si pri investovaní možno uvedomujeme viac ako v inej sfére života.

Zaistené produkty

Posledných 10 – 15 rokov registrujeme aj na slovenskom investičnom trhu špecifický druh zabezpečených finančných produktov. Ide o investičné certifikáty so 100-percentnou kapitálovou garanciou. Priniesli novinku v podobe „poistenia“ pri investovaní. Investorom umožňujú využívať iba rast finančných trhov, pričom im garantujú vrátenie vkladu vo výške 100 %. Táto ochrana vloženého kapitálu samozrejme nie je zadarmo. Náklady na „pripoistenie“ sa pretavia do ďalších podmienok certifikátu, napríklad do obmedzenia maximálneho výnosu alebo zníženia jeho výšky. Preto je dôležité sledovať nie len ponúkaný výnos, ale aj spôsob a podmienky, ako sa k nemu certifikát plánuje dostať.

Ako funguje investičný certifikát

Zvolenú sumu investujete spravidla na niekoľko rokov. Ak sa splnia podmienky certifikátu, napríklad, že vybraný akciový index narastie nad istú hranicu, získavate dodatočný výnos. Či už ako fixné percento z vkladu alebo ako časť z nárastu. Zároveň je tu garancia, že emitent (ten, kto investičný certifikát vydáva) vráti minimálne to, čo investor vložil, a to spravidla na konci investovania. Vo výnimočných prípadoch, nezávisle od vývoja podkladových aktív, emitent garantuje aj minimálny výnos. Prispôsobenie očakávaniam klientov v podobe konkrétneho indexu, skupiny firiem, či komodity je pri investičných certifikátoch už len čerešničkou na torte. Niet sa čo čudovať, že ich popularita rastie, a to nie len medzi klientmi Acrossu.

Graf ukazuje princíp, ako to reálne môže vyzerať s investíciou do certifikátu, ktorý investorovi zaisťuje 100 % vkladu a zároveň mu umožňuje 50-percentnú participáciu na náraste svetových akcií.

Najčastejšie sa možno stretnúť s dvoma typmi certifikátov s odlišným spôsobom vyplatenia dodatočného výnosu.

a) Kupónový certifikát

Výnos v podobe fixne stanoveného kupónu sa pri kupónovom certifikáte spravidla vyplatí, ak hodnota podkladového aktíva presiahne istú úroveň. Či už na konci investície, alebo počas nej v konkrétnych dňoch v priebehu investovania. Takýchto dní môže byť viacero. Ak je splnená stanovená podmienka, vyplatí sa časť výnosu. Opísaný princíp najviac pripomína investovanie do štandardných dlhopisov. Certifikáty Acrossu majú často aj tzv. „memory effect“, vďaka ktorému investori neprichádzajú o časť výnosov, ak nebola počas investovania splnená napr. jedna alebo dve podmienky na ich vyplatenie.

b) Participačný certifikát

Výnos v podobe časti kladného zhodnotenia podkladového aktíva, alebo dokonca jeho násobku, ponúka participačný certifikát. Čím je zhodnotenie vyššie, tým je vyšší aj výnos. Takto nastavený certifikát umožňuje „vytiahnuť“ výnos napr. z akciových trhov efektívnejšie než pri štandardných investíciách.

Investičné certifikáty chránia aj zhodnocujú

Význam garantovaných certifikátov pre klienta je v dvoch rovinách. Prvou je ochrana portfólia klienta pred poklesmi na finančných trhoch. Tým, že certifikát nestráca hodnotu pri poklese podkladového aktíva, pomáha držať hodnotu portfólia napríklad v časoch, aké zažívame teraz. Druhou rovinou je, že certifikát sa často využíva ako alternatíva k bežnému investovaniu, napr. na akciových trhoch. Umožňuje podieľať sa na úspechu vybraného trhu bezpečným spôsobom, dokonca až v násobkoch jeho nárastu. Aj s nižšou investíciou si takto investor dokáže odkrojiť väčší koláč z akciového trhu. Na vývoj finančných trhov reaguje vydávaním investičných certifikátov priebežne aj Across. Takúto príležitosť ponúka v súčasnosti napríklad situácia s ropou, keď jej ceny na svetových trhoch poklesli až o 60 % a tým sa prepadli aj akcie ropných spoločností.

Dôležité je načasovanie

Keďže úspech investičného certifikátu je často založený na prekonaní počiatočnej hodnoty podkladového aktíva, emitenti sa snažia načasovať emitovanie certifikátu na vhodnú dobu. Čím je počiatočná hodnota nižšia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že na konci investovania bude záverečná cena vyššia.

Viac informácií ohľadom investičných certifikátov Acrossu poskytnú investiční konzultanti alebo nás kontaktujte na www. across.sk/kontakt.

Igor Gogoľ
Product & Marketing Specialist