Chcem investovať
Záver roka na finančných trhoch – ako sa darilo riešeniam Acrossu?
12. 01. 2022 Čas čítania: 7 min
Analýzy
Analýzy

Vo štvrtom štvrťroku akcie rozvinutých trhov pokračovali v raste a investorom poskytli tretí rok silných pozitívnych výnosov. Vydarená výsledková sezóna vyhnala ceny firiem vyššie, výnosy dlhopisov však boli v poslednom kvartáli roka prakticky na nule. Trhy museli stráviť rastúcu infláciu a sprísňovanie politiky centrálnych bánk.

Záver roka sa niesol v znamení zotavenia sa z poklesov a nárastu volatility, ktorú spôsobilo rozšírenie vysoko infekčného variantu omikron. Údaje z Južnej Afriky a Veľkej Británie naznačovali nižšie riziko ťažkého priebehu ochorenia. Silné finančné zázemie firiem a perspektíva ďalšieho potenciálneho rastu ziskov v roku 2022 prevážila nad rizikovými faktormi a to napriek tomu, že počet hospitalizácií ku koncu roka vo viacerých krajinách rástol.

Americký prezident Joe Biden podpísal zákon o investíciách do infraštruktúry a pracovných miestach. Dlho očakávaných 1,2 bil. USD zahŕňa dodatočné výdavky vo výške 550 mld. USD, z ktorých bude 49 % pridelených na modernizáciu amerického dopravného sektora vrátane prístavov, letísk, železníc, ciest, mostov i verejnej dopravy a 32 % sa použije na zlepšenie vodnej a energetickej infraštruktúry. Zvyšok bude na širokopásmové pripojenie (12 %) a životné prostredie (7 %).

Inflácia témou číslo jeden

Vysoká výkonnosť finančných aktív a nehnuteľností posunuli pomer pasív amerických domácností k aktívam na najnižšiu hodnotu od roku 1973. Pre nasledujúce roky to spolu so stále vysokými úsporami dáva spotrebiteľom značnú palebnú silu. K rastu inflácie v Európe prispeli najmä vyššie ceny energií. Hlavnými spúšťačmi boli nespoľahlivé dodávky ruského plynu, klesajúce investície do tepelnej energie a údržba v jadrových elektrárňach.

Inflácia sa stala témou nielen v Európe. Tri zo štyroch hlavných centrálnych bánk indikovali v decembri zvýšenú obavu z blížiacej sa inflácie v roku 2022 a taktiež z dôsledkov zatiaľ neprebádaného variantu omikron. Spotrebiteľské indexy v USA rástli medziročne o 6,8 %, čo je najvyššia hodnota za posledných 39 rokov, pričom nezamestnanosť klesla na 4,2 %. Fed zareagoval znížením nákupov dlhopisov. Podobným smerom sa vydala ECB aj Bank of England, ktorá navyše zvýšila aj úrokové sadzby.

Čína sa vydala opačným smerom. Centrálna banka ohlásila zníženie sadzby povinných minimálnych rezerv o 0,5 % a tiež znížila úrokovú sadzbu o 0,25 % bázických bodov na podporu poľnohospodárskych a malých podnikov. V roku 2022 tak môže dôjsť k ďalším zníženiam. Tieto opatrenia vyjadrujú rastúce obavy čínskych politikov z rizík poklesu hospodárstva. Naznačuje to tiež väčšiu trpezlivosť politikov, pokiaľ ide o dlhodobý horizont štrukturálnych reforiem.

V roku 2021 čínske akcie výrazne zaostali za globálnymi akciami, čo prispelo k 25 % podvýkonnosti akcií rozvíjajúcich sa trhov v porovnaní s rozvinutými trhmi. Viac podporná fiškálna a menová politika a menej reštriktívne regulačné prostredie by mali poskytnúť lepšiu perspektívu rastu pre rok 2022. Menšia ponuka amerických dolárov a perspektíva vyšších sadzieb v USA by však mohla byť šancou pre niektoré z rozvíjajúcich sa trhov. Dlhodobý rast a investičné vyhliadky pre rozvíjajúce sa trhy stále vyzerajú nádejne, najmä po prudkom poklese pomeru cena/výnos (P/E) v minulom roku.

Santa Claus opäť priniesol rast

Široko diverzifikovaná akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ zabodovala aj posledný mesiac v roku s rastom 4,2 %, celkom za rok 2021 priniesla investorom 18,8 %. Akcie v poslednom týždni starého roka zažili tzv. Santa Claus Rally, ktorá je spájaná s rastom akcií v posledných šiestich obchodných dňoch. Až 2/3 pozorovaní od 60. rokov skončili s pozitívnym rastom. Európske akcie si v decembri pripísali 5,7 %, americké stredné spoločnosti bezmála 5,2 % a S&P 500 viac ako 4 %. Menej sa darilo rozvíjajúcim sa trhom, ktoré pripísali presne 2 %. Rok 2021 môžeme hodnotiť z pohľadu akcií ako veľmi dobrý. Priemerné zhodnotenie akcií v dlhodobom horizonte na úrovni 6 až 8 % sa podarilo viac ako zdvojnásobiť.

Dlhopisový trh trpel počas celého roka 2021. Už od začiatku prinášal dvoj až trojpercentné straty a celý rok ich dobiehal. Posledný mesiac však na akciách aj dlhopisoch nabral pozitívny trend, keď dlhopisy rástli o 0,4 %. Najviac sa darilo európskym dlhopisom s vysokým výnosom (High Yield), ktoré pripísali 1,65 %. V závese sa držali rizikovejšie dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín, ktoré zaknihovali 1,53 %. Na opačnej strane spektra sa ocitli globálne štátne dlhopisy so stratou viac ako -0,5 %. Globálna dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ v roku 2021 stratila -1,0 %. Benchmark v podobe globálnych dlhopisov skončil v mínuse -2 %. V kontexte extrémne uvoľnenej menovej politiky nemožno takýto výsledok považovať za sklamanie. Na druhej strane sa ukazuje, že diverzifikácia je najlepšia stratégia, pretože čo nezarobili dlhopisy, dodali akcie a alternatívy.

Rozkolísané ceny energií, pokles volatility cien akcií a pokračovanie neistoty na realitnom trhu pribrzdili dovtedajšieho lídra našich manažovaných riešení Across Intelligent Alternative Portfolio+. V decembri sa po poklese o 1,6 % jeho ročná výkonnosť ocitla na 14,6 %. Infraštrukturálne stratégie a zlato rástli, avšak boli v menšine. Ostatné stratégie zamerané na rezidenčné bývanie, absolute return stratégie, privátne emisie a aj index strachu VIX klesali. Stratégia priniesla do portfólií našich klientov dvojciferný výsledok pri nízkej volatilite, čím splnila svoju nezameniteľnú úlohu.

Napätie na východe stúpa, dlhopisy sú pod tlakom

Kumulácia napätia na ukrajinsko-ruských hraniciach spolu s utečencami na bielorusko-poľských hraniciach robili vrásky investorom do dlhopisov v strednej a východnej Európe. V najbližších mesiacoch očakávame intenzívne rokovania a zmierňovanie napätia. Ceny plynu, ktoré negatívne vplývali na vstupy firemného sektora, sa podarilo skrotiť. Across Bond+ medzimesačne rástol o takmer 0,5 %, čím ročnú výkonnosť dostal do pozitívnych čísel. Priemerný výnos do splatnosti sa zvýšil na 6,6 % pri durácii 2,13, čo ho radí medzi top fondy v danej kategórii.

Buffett rekordne nahor, kryptomeny padajú

Na koniec roka 2021 bude v dobrom spomínať veštec z Omahy Warren Buffett, ktorého Berkshire Hathaway rástol o viac ako 8 %. Výkonnosť za celý rok vo výške 28,95 % prekvapila aj najväčších optimistov. Kryptomeny sa dostávali do nemilosti investorov i v decembri, keď bitcoin odpísal 18,5 %, ethereum viac ako 20 %. Za tento rok však obe digitálne meny rástli najviac zo všetkých oportunitných stratégií. Medzi víťazov roka sa tiež zaradili luxusné tovary so zhodnotením viac ako 22 %, na opačnom spektre sa ocitli zelené energie, ktoré prišli o štvrtinu svojej hodnoty.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across Intelligent Portfolio 100+Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across Intelligent Alternative Portfolio+.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.