Chcem investovať
Zmena dokumentov spoločnosti od 1. 4. 2023
17. 03. 2023 Čas čítania: 1 min
Across aktuality
Across aktuality

S účinnosťou od 1. apríla 2023 dochádza k zmene vybraných dokumentov Across Private Investments, o.c.p., a.s. (ďalej len „Spoločnosť“):

Prehľad najdôležitejších zmien:

Špecifikujeme výšku odplaty za obstaranie kúpy a predaja akcií podľa miesta uskutočnenej transakcie, upravujeme poplatok za úschovu a správu finančných nástrojov na investičnom účte klienta a na majetkovom účte klienta vedenom v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.

Zároveň upravujeme poplatky za služby súvisiace s presunom finančných nástrojov do a z evidencie Spoločnosti.

Medzi ďalšie zmeny patrí doplnenie časti, ktorá definuje poplatky v prípade prechodu klientov medzi segmentmi a iné zmeny, ktoré majú za cieľ zvýšiť komfort klientov a kvalitu ponúkaných služieb.