Chcem investovať
Zmena dokumentov spoločnosti od 10. 10. 2023
25. 09. 2023 Čas čítania: 1 min
Across aktuality
Across aktuality

S účinnosťou od 10. októbra 2023 dochádza k zmene dokumentov Across Private Investments, o.c.p., a.s. (ďalej len „Spoločnosť“):

Prehľad zmien:

Pre zvýšenie prehľadnosti jasne špecifikujeme výšku odplaty za obstaranie predaja Across Wallet investičných certifikátov.

Z dôvodu zvýšenia administratívnej záťaže pri presune cenných papierov, upravujeme poplatky za služby súvisiace s ich presunom do a z evidencie Spoločnosti.

Autor:
Lenka Sýkorová

Product Manager