Chcem investovať
ZMENA DOKUMENTOV SPOLOČNOSTI OD 9. 3. 2022
22. 02. 2022 Čas čítania: 1 min
Across aktuality
Across aktuality

S účinnosťou od 9. marca 2022 dochádza k zmene vybraných dokumentov Across Private Investments, o.c.p., a.s., (ďalej len „Spoločnosť“), najmä v súvislosti s pripravovanou segmentáciou klientov Spoločnosti a s definovaním minimálnych nákladov Spoločnosti vynaložených na vykonávanie pokynov klientov s cennými papiermi obchodovanými na regulovanej burze cenných papierov: