Chcem investovať
Zmena Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti od 19. 5. 2022
04. 05. 2022 Čas čítania: 1 min
Across aktuality
Across aktuality

S účinnosťou od 19. mája 2022 dochádza k zmene Všeobecných obchodných podmienok Across Private Investments, o.c.p., a.s., (ďalej len „Spoločnosť“).

Prehľad zmien:

Upravujeme čas, do ktorého Spoločnosť realizuje prijaté pokyny klientov v deň ich prijatia pre vybrané zahraničné cenné papiere na 16:45 h.

V súvislosti s rozširovaním služieb Spoločnosti v oblasti poskytovania pôžičiek klientom dopĺňame bod, ktorý oprávňuje Spoločnosť využívať časť voľných finančných prostriedkov klientov v prospech Spoločnosti a tretích osôb, pričom nesmie byť obmedzené právo klienta nakladať s takto zverenými finančnými prostriedkami.