Chcem investovať
Zverenecký fond – cesta k ochrane budúcnosti vás aj vašich potomkov
18. 05. 2022 Čas čítania: 3 min
Blog
Blog

Jedným zo zmyslov života je zanechať odkaz pre ďalšie generácie. Preto si mnoho majetných rodín kladie otázku, ako ochrániť majetok rodiny, ktorý roky budovali, aj pre ďalšie generácie. Rizikom môže byť rozpad manželstva, márnotratnosť potomkov či požiadavky rôznych veriteľov. Odpoveďou môže byť zverenecký fond ako nástroj dedičského a nástupníckeho plánu, a zároveň ochrany pred stratou majetku.

Ako funguje zverenecký fond?

Až 90 % strát majetku rodiny spôsobuje zlá komunikácia vnútri rodiny, komplikované vzťahy, individuálne potreby členov rodiny, a tiež nevhodné finančné plánovanie majetku. Zverenecký fond je špeciálny druh správy cudzieho majetku. Vzniká vyčlenením majetku z vlastníctva zakladateľa, a to pri zachovaní jeho plnej anonymity a dosahu počas jeho života.

Zakladateľ zvereneckého fondu si vyberie zvereneckého správcu, ktorý je povinný starať sa o majetok. Spravodlivý nárok na prospech z tohto majetku má len výhradne určený beneficient v súlade s konkrétnymi podmienkami zvereneckého fondu. Tie sú spísané do štatútu a podľa nich poberá beneficient úžitky, príjmy či iné plody tohto fondu. S jeho podstatou však nemôže žiadnym spôsobom nakladať. Majetok je takto chránený pred veriteľmi beneficienta. Tým sa môžu aj medzigeneračne naplánovať zámery zakladateľa.

 

zverenecke fondy across

Obr.: Stavebné kamene zvereneckého fondu, zdroj: Sverenecká správa s.r.o.       

Aké role pozná zverenecký fond?

Zverenecký fond je založený štatútom fondu, čo je zakladateľská listina vo forme notárskeho zápisu. Štatút fondu jasne definuje, kto je:

  • zakladateľ – ten, kto zverenecký fond zakladá, rozhoduje o podmienkach spravovania majetku;
  • beneficient – osoba, v prospech ktorej bol zverenecký fond zriadený a má prospech zo správy majetku vo fonde (počas života je beneficientom aj zakladateľ);
  • správca – má poverenie zakladateľa a spravuje majetok na základe prianí zakladateľa (počas života je správcom aj zakladateľ);
  • protektor – dohliada nad činnosťou správcu, a tak ochraňuje záujmy beneficientov.

Ako funguje postup pri založení fondu (s Across)?

  1. Výber administrátora (mandátna zmluva s Across) – zakladateľ dáva mandát pre plánovanie, prípravu a založenie zvereneckého fondu.
  2. Dotazník zakladateľa – slúži na prípravu ponuky pre klienta, ktorá obsahuje fungovanie fondu, typ fondu, prípravu návrhu štatútu fondu, náklady na zriadenie a správu fondu.
  3. Zriadenie zvereneckého fondu – schválenie a podpis štatútu fondu, zápis ZF do registra zvereneckých fondov.
  4. Založenie rodinného holdingu – ako právnická osoba, ktorá vlastní majetok vyčlenený do fondu. Zverenecký fond je 100 %-ný majiteľ holdingu, preto všetky zisky, výnosy, dividendy a iné benefity plynú do ZF, z ktorého sa distribuujú beneficientom.

Nakoľko téma zvereneckých fondov je komplexná a vyžaduje individuálne posúdenie každého klienta, poskytujeme našim klientom bezplatnú konzultáciu ohľadne fungovanie, výhod, prínosov a vhodnej štruktúry zvereneckého fondu. Ak máte o tento typ konzultácie záujem, napíšte nám na info@across.sk a naši konzultanti sa vám ozvú s návrhom na stretnutie.

Autor:
Marcel Veršovský

Head of Individual Sales
V spoločnosti Across Private Investments pracuje od roku 2020, zodpovedný je za vedenie tímu investičných konzultantov, budovanie starostlivosti o klientov a  za nastavovanie interných procesov. V rámci svojej profesijnej praxe sa venuje rozvoju obchodníkov a manažérov v roli mentora alebo kouča.