Chcem investovať
Chcete viac zhodnocovať? Myslite na privátne spoločnosti
13. 10. 2020 Čas čítania: 4 min
Blog
Blog

Neoddeliteľnou súčasťou sveta alternatívnych investícií je investovanie do privátnych spoločností (private equity). Napriek tomu, že ide o investíciu majetkového charakteru (investor je akcionárom), medzi alternatívne investície ju zaraďujeme najmä kvôli obmedzenej likvidite, keďže akcie takýchto spoločností nie sú verejne obchodovateľné na burze cenných papierov. Predmetom investovania privátneho kapitálu sú najmä začínajúce alebo menšie spoločnosti, ktoré potrebujú kapitál. Môžu ho použiť na financovanie nových technológií, na akvizície, zvýšenie prevádzkového kapitálu alebo na posilnenie súvahy a pod.

Výhody privátneho kapitálu

Privátny kapitál umožňuje spoločnostiam prístup k finančným zdrojom ako alternatíve k bankovým úverom s vysokým úrokom alebo vstup na burzu cenných papierov. Niektoré formy privátneho kapitálu, akým je napríklad rizikový kapitál, môžu financovať idey a spoločnosti v počiatočnom štádiu (startup). V prípade spoločností, ktoré boli stiahnuté z burzy, môže financovanie tohto typu pomôcť aplikovať neortodoxné stratégie rastu mimo pohľadu burzy (verejného trhu). Tlak reportovania štvrťročných výsledkov totiž výrazne skracuje časový rámec, ktorý má manažment k dispozícii na to, aby spoločnosť otočila alebo experimentovala s novými spôsobmi znižovania strát či zvyšovania výnosov.

Prečo investovať do private equity?

Za investovaním do týchto spoločností je zvyčajne snaha o dosiahnutie vyššieho výnosu alebo o zvýšenie diverzifikácie investičného portfólia. Historicky je investovanie do privátnych spoločností spojené s majetnými ľuďmi, avšak prudký rozvoj informačných technológií v ostatných rokoch sa zaslúžil o jeho demokratizáciu. Crowdfundingové platformy, akými sú napríklad Kickstarter, Indiegogo alebo česko-slovenské Crowdberry, znížili požiadavku na vstupnú investíciu doslova na pár eur. Crowdfunding však nie je jedinou cestou. Sú tu aj majetní jedinci (angel investors) alebo fondy privátneho či rozvojového kapitálu. Kým pri startupoch sú štatistiky pomerne neúprosné, fondy rozvojového kapitálu majú v porovnaní s tradičnými triedami aktív veľmi atraktívne výnoso-rizikové parametre. Pri investovaní do startupov je preto na mieste opatrnosť a kritické myslenie.

Úspešnosť startupov

  • Až 90 % nových startupov neuspeje
  • Až 75 % startupov financovaných fondmi rozvojového kapitálu neuspeje
  • Menej ako 50 % firiem sa „dožije“ piateho roka svojej existencie
  • K 10-ročnej hranici sa dostane 33 % startupov
  • Iba 40 % startupov skutočne dosahuje zisk
  • 82 % podnikov, ktoré zlyhajú, majú problémy s cash-flow
  • Najvyššia miera zlyhaní sa vyskytuje v sektore informačných technológií (63 %)
    Zdroj: https://review42.com/what-percentage-of-startups-fail/
Globálne dlhopisyGlobálne akcieHedge fondyRozvojový kapitál
Výkonnosť (% p.a.)4,28,55,421,2
Volatilita (% p.a.)5,514,95,422,9
Maximálny pokles (v %)10,154,919,738,9
Doba zotavenia (v rokoch)1,35,52,93,1

Vysvetlivky: Globálne dlhopisy - Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD, globálne akcie - MSCI World Net Total Return USD Index, hedge fondy - Credit Suisse Hedge Fund Index, rozvojový kapitál - Thomson Reuters Venture Capital Index

Koľko investovať do private equity?

Investovať do privátnych spoločností veľkú časť investičného portfólia môže byť pomerne rizikové (viď vyššie údaje o startupoch). Napríklad, priemerný dolárový milionár mal začiatkom tohto roka v alternatívnych investíciách (hedge fondy, komodity, private equity a pod.) 13 % svojho portfólia.

Investovať 5 až 10 % cez crowdfundingové platformy do projektov Acrossu, typu Inobat alebo Tachyum, dáva zmysel. Zvýšite tak potenciálny výnos a rozmanitosť svojho portfólia, čiže aj jeho diverzifikáciu a bezpečnosť. A to je ten správny spôsob, ako systematicky investovať.

Autor: