Chcem investovať

S Dlhopisom Across Padel
skórujete vždy

Po odoslaní formulára Vás bude kontaktovať Jana Holíková - Chief Sales Officer

Následne si dohodnete, v akej forme sa chcete stretnúť a zodpovie Vám všetky otázky.

Oprávnený záujem spracúvania kontaktných údajov: Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) bude spracúvať vaše kontaktné údaje za účelom a na dobu nevyhnutnú na nadviazanie kontaktu, najviac však po dobu 5 rokov od ich získania na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ďalšie informácie ohľadom spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete tu.
7,5
% p.a.

Prečítajte si viac o Dlhopise Across Padel.

Viac o dlhopise