Chcem investovať
Frontier markets valcujú tradičné západné trhy
12. 12. 2017 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Maurícius, Maroko, Nigéria, Kenya, Omán, Bangladéš, Kuwait, Srí Lanka, Argentína a Vietnam. Nie, nehovoríme o dovolenkových destináciách, kam možno uniknúť od aktuálnych mrazivých teplôt. Predstavujeme atraktívnu investičnú príležitosť mimo záujmu veľkých hráčov so zaujímavým potenciálom do budúcnosti. Ide o región krajín tzv. frontier markets, teda v preklade hraničných trhov. Za vyše 15 rokov zhodnotili akciové trhy v týchto krajinách o vyše 270 %, teda takmer o 9 % p.a, čím s prehľadom prekonali výkonnosť globálnych akcií.

„Menej rozvinuté“ rozvíjajúce sa trhy

Väčšina poskytovateľov trhových indexov (napr. MSCI) delí globálne finančné trhy na základe stupňa ekonomického rozvoja a dostupnosti kapitálových trhov do štyroch základných skupín: rozvinuté trhy, rozvíjajúce sa trhy, hraničné trhy a trhy nedostupné.

Rozvinuté trhy reprezentované najmä krajinami G7 zrejme netreba nikomu predstavovať. Rozvíjajúce sa krajiny predstavujú rýchlo rastúce ekonomiky s investične dostupným a dostatočne likvidným finančným trhom, ktoré stupňom ekonomického vývoja rýchlo dobiehajú tradičné západné ekonomiky. Jedná sa najmä o krajiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika).

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že rozvíjajúce a hraničné trhy sa výrazne neodlišujú, opak je pravdou. Aj medzi rozvíjajúcimi sa ekonomikami existujú značné rozdiely – politické, ekonomické a sociálne. Jednoducho povedané, frontier markets predstavujú „menej rozvinuté“ rozvíjajúce sa trhy.

Prečo frontier markets?

Myšlienka  investovania do regiónu frontier markets vychádza z rovnakého predpokladu, ako v prípade emerging markets. Najväčší podiel na raste globálnej ekonomiky už dávno nepatrí tradičným rozvinutým trhom akými sú USA či Európa. Čoraz dominantnejší podiel na vývoji svetového hospodárstva patrí rozvíjajúcim sa trhom, ktorým investori donedávna nevenovali toľko pozornosti, koľko by si zaslúžili. Aj keď jednotlivé krajiny čaká ešte veľa tvrdej práce, mnohé z nich sú dnes vo fáze relatívnej politickej stability, ktorá umožňuje prijímanie štrukturálnych reforiem kľúčových pre zabezpečenie priaznivého podnikateľského prostredia, investícií do infraštruktúry či ľudského kapitálu. Aj preto mnohí označujú hraničné trhy ako novú generáciu ekonomických lídrov, čo sa prejavuje aj na vývoji akciového trhu.

V prospech frontier markets hrá aj aktuálne ocenenie akciového trhu, meraného prostredníctvom ukazovateľa P/E (vyjadruje pomer ceny akcie k zisku spoločnosti). Kým v prípade kľúčového amerického akciového indexu S&P 500 – obchoduje sa v blízkosti historických maxím – dosahuje tento ukazovateľ hodnotu 22 (spoločnosti za obchodujú za 22-násobok ich ziskov), región frontier markets je v tomto ponímaní „lacnejší“ (P/E uvedeného akciového indexu dosahuje hodnotu 16). Jeho priestor na rast je teda omnoho vyšší. Veľmi dôležitou charakteristikou hraničných trhov je aj nízka korelácia a to nielen s ekonomickým či politickým vývojom na rozvinutých trhoch, ale aj v rámci jednotlivých krajín regiónu frontier markets navzájom. Hraničné trhy sú navyše vhodnou alternatívou geografického rozdelenia akciového portfólia.

Frontier markets cez indexové fondy

Možnosť investovať do akcií regiónu frontier markets cez indexové fondy ponúka napr. jeden najväčších svetových správcov BlackRock. Ide iShares MSCI Frontier 100 ETF (Bloomberg ticker FM US). Kopíruje výkonnosť 100 najväčších a najlikvidnejších spoločností pôsobiacich v tomto regióne. Obchoduje v amerických dolároch burze newyorskej burze NYSE. Z regionálneho hľadiska sú v ňom najviac zastúpené spoločnosti pôsobiace v Kuwaite, Argentíne a Vietname. Zo sektorového hľadiska je najviac zastúpený finančný sektor, nasledujú telekomunikácie a reality.

Po detailnom zvážení veľkosti, likvidity a nákladovosti sme uvedený indexový fond pridali do zoznamu CRÈME DE LA CRÈME, obsahuje výber najlepších indexových fondov, ktoré ponúkajú svetové finančné trhy.

Autor: