Chcem investovať
Handelsbanken – jedna z najbezpečnejších rastúcich bánk na svete
01. 03. 2016 Čas čítania: 8 min
Analýzy
Analýzy

Svenska Handelsbanken je komerčná banka pôsobiaca vo Švédsku, Holandsku, Veľkej Británii, Nórsku, Fínsku a Dánsku, dosahujúca výnimočné výsledky, výnimočným spôsobom.

Ticker: SHBA SS
Burza: Stockholm
Trhová kapitalizácia: 204 mld. SEK (1 euro = 9,34 SEK)
Priemysel: Financie, banky
PE: 12,7

Banka od roku 1970 funguje v silno decentralizovanej štruktúre a hlavné rozhodnutia ohľadom pôžičiek a financií zákazníkov sa robia priamo na jednotlivých pobočkách. Počas posledných 43 rokov mala zakaždým vyššiu výnosnosť na vlastný kapitál ako konkurenčné banky podobnej veľkosti. Spoločnosť bola založená v roku 1871.

Finančný prehľad

Napriek vysokej konkurencii a konzervatívnej kapitálovej pozícii je banka veľmi zisková a tržby rastú takmer každý rok. Počas najhlbšej finančnej krízy zaznamenali iba 3%-ný pokles tržieb v roku 2010. Za posledných 40 rokov mala banka stratu iba raz v roku 1992, kedy sa Švédsko zmietalo vo veľkých ekonomických problémoch a mnohé konkurenčné inštitúcie skrachovali, alebo museli prijať štátnu pomoc. Iba trikrát sa v tomto období stalo, že výnosnosť na vlastný kapitál klesla pod 10%. Takýto výsledok je skutočne unikátny vo svetovom bankovníctve.

Kapitálová primeranosť 1. stupňa bola ku koncu roka na úrovni 21,2%, pomer celkového vlastného kapitálu k rizikovým aktívam bol 27,2%. Toto sú najvyššie čísla medzi svetovými bankami. Americké finančné domy majú okolo 11%, u európskych sa to blíži k 13%. Je to aj jeden z dôvodov, prečo agentúra Moody’s dala Handelsbanken rating AA2 (Standard & Poor’s AA-), najvyšší spomedzi všetkých bánk podobnej veľkosti v EU.

Prevádzkový a čistý zisk stúpli v poslednom roku o 7% na 20,5, resp. 16,4 miliardy SEK (EUR/SEK 9,34). Tržby stúpli o 5% hlavne vďaka vyšším poplatkom a komisiám. Napriek záporným sadzbám vo Švédsku a ťažkému prostrediu pre banky zvýšili úrokové príjmy o 2%.

Banka má 2,5 bilióna SEK v aktívach, 130 miliárd SEK vo vlastnom kapitále a zvyšok sú záväzky. Väčšinu aktív predstavujú úvery a hypotéky súkromným aj firemným zákazníkom, ktoré sú diverzifikované naprieč všetkými sektormi v ekonomike, pričom žiadny nepredstavuje výrazný podiel.

Biznis model

Pomer nákladov k tržbám je 45%, čo je veľmi nízke číslo. Pre porovnanie, jedna z najefektívnejšie riadených bánk USA Wells Fargo má toto číslo na úrovni 57%, pričom u väčšiny európskych bánk je to cez 60%. Hlavným dôvodom takého rozdielu je, že banka nemá marketingové oddelenie a neplatí za reklamu. To môže vyzerať ako kontroverzné riešenie, ale ich úspech v posledných desaťročiach potvrdzuje správnosť rozhodnutia. Podľa generálneho riaditeľa sa spoliehajú na odporúčania existujúcich klientov.

Ukazovateľ Handelsbanken 50 konkurentov
Ukazovatele ziskovosti
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 12,71% 7,36%
Rast zisku na akciu (uplynulý rok) 6,51% -94,51%
Rast tržieb (uplynulý rok) 5,24% 1,71%
Pomer nákladov k tržbám (pomer efektívnosti) 45,30% 57,39%
Ukazovatele ocenenia
Cena akcie voči zisku na akciu (P/E) 12,60 13,47
Cena akcie voči účtovnej hodnote na akciu (P/B) 1,59 1,08
Dividendový výnos 5,44% 3,89%
Ukazovatele kvality bilancie / kreditu
Kapitálová primeranosť (Tier 1) 21,20 13,99
Hodnota 5-ročných CDS spreadov 78,40 259,65

Porovnanie základných ukazovateľov banky Handelsbanken a jej najbližších 50 konkurentov v sektore Financie, banky zo Západnej Európe podľa trhovej hodnoty (zdroj Bloomberg).

V roku 2011 mala 691 pobočiek v 5 štátoch, dnes je to 836 pobočiek v 6 štátoch. V období, kedy mnohé banky hromadne zatvárali pobočky a prepúšťali ľudí, rástla Handelsbanken stabilne a prijímala nových ľudí.  Vo Veľkej Británii od roku 2011 zdvojnásobila počet pobočiek  a neminula na reklamu ani cent, napriek veľmi silnej konkurencii a rozvinutým kapitálovým trhom v krajine. Ostatné banky medzitým minuli miliardy na prilákanie zákazníkov.

Odmeňovanie zamestnancov a dlhodobý horizont

Banka sa odlišuje od ostatných aj tým, že zamestnanci nedostávajú bonusy, len fixný plat. Podľa manažmentu vedú bonusy k nadmernému podstupovaniu rizika a dlhodobo destabilizujú finančné spoločnosti. Ak je výnosnosť kapitálu banky a spokojnosť zákazníkov (meraná prieskumami) vyššia ako u konkurencie, vyplatia zamestnancom tretinu zisku nad určenou hranicou vo forme akcií. Iba dvakrát sa im to od 70. rokov nepodarilo.

Zaujímavé je, že zamestnanci môžu s akciami disponovať len keď dosiahnu vek 60 rokov. Medzitým sú držané v nadácii Oktogonen, ktorá je zároveň 10%-ným akcionárom Handelsbanken. Všetci sa tak podieľajú na riadení spoločnosti. Tieto opatrenia spôsobili, že fluktuácia zamestnancov je extrémne nízka na úrovni 2%.

Decentralizovaná štruktúra

Ide o „nudnú“ banku, ktorá generuje nadpriemerné výnosy a má vysoko spokojných zákazníkov. Jedným z hlavných dôvodov je práve nízka centralizácia, čo znamená že manažéri jednotlivých pobočiek robia najdôležitejšie rozhodnutia. Podľa banky sú práve oni najbližšie k zákazníkom a rozumejú ich potrebám. Na jednotlivé produkty nedávajú fixné sadzby, ale ich nastavujú podľa situácie jednotlivých súkromných alebo korporátnych zákazníkov. Výsledok je,  že počet nesplatených úverov je okolo 0,1% z celého portfólia.

Väčšie banky dnes používajú call centrá v Indii a iných krajinách na riešenie otázok a problémov klientov. Handelsbanken to nerobí a podľa prieskumu kvality SKI ide o najpopulárnejšiu banku medzi retail a firemnými klientmi vo Švédsku.

Riadenie rizika

Handelsbanken bola jedna z mála bánk vo svete, ktorá nepotrebovala externý kapitál alebo štátnu pomoc počas krízy v rokoch 2007 až 2009. Politikou firmy je mať minimálne o 1 až 3% vyššie kapitálové rezervy ako nariaďuje švédska centrálna banka. Tá bola jednou z prvých, ktoré znížili sadzby pod 0%. Vo februári klesli ešte nižšie na -0,5% a očakáva sa, že trend môže pokračovať. Nezamestnanosť je okolo 7%, čo je vyššie číslo ako v Nemecku alebo USA.

Negatívne úrokové sadzby výrazne znižujú zisky bánk, pretože rozdiel medzi sadzbami na vkladoch a hypotékach klesá na minimum. Existujú obavy, že banky začnú pýtať peniaze za vklady, čo by spôsobilo odlev kapitálu do hotovosti. Dokážu prežiť iba také inštitúcie, ktoré majú najnižšie náklady na prevádzku a lojálnych zákazníkov.

Hodnota firmy

Priemerný ročný zisk Handelsbanken bol za posledných 10 rokov 13 miliárd švédskych korún, pričom tržby rástli v priemere 5% ročne. Ak predpokladáme, že bude banka dosahovať podobný zisk ďalších 10 rokov, ale porastie iba 2,5% každý rok, dostaneme nasledovnú hodnotu diskontovaného cash flow:

Súčasná cena je 107 SEK, pri trhovej kapitalizácii 204 miliárd SEK. Aj pri konzervatívnejších odhadoch banka ponúka výrazný potenciál zhodnotenia. Budúcnosť sa predpovedať nedá, ale Handelsbanken prešla v uplynulých desaťročiach veľkými krízami a dokázala si zachovať svoju vysokú ziskovosť.

Riziká

Polovica tržieb pochádza zo Švédska. Ide síce o stabilnú krajinu, ale centrálna banka znížila sadzby na -0,5%, čo môže mať zatiaľ neznámy efekt na ekonomiku. Komerčné banky neprenášajú tieto náklady na zákazníkov, ale ak trend bude pokračovať, tak budú musieť. Ľudia by tak mohli začať vyberať vklady, čo by malo presne opačný efekt, v aký ekonómovia dúfajú a výrazne zabrzdiť ekonomiku. Toto vnímame ako najväčšie súčasné riziko ohľadom akcií Handelsbanken.

Sumár

Ide o jednu z najlepšie riadených bánk na svete. Biznis rastie pomaly, ale veľmi stabilne. Vedenie je konzervatívne a nejde do vysokého rizika za účelom krátkodobého zvýšenia výnosov. Banka vypláca skoro 6%-nú dividendu, ktorá je podľa nášho názoru v bezpečí.

Akcie bánk za posledné dva mesiace klesli o desiatky percent. Akcie Handelsbanken o 25% od začiatku marca minulého roka, najmä kvôli obavám z extrémne nízkych alebo negatívnych úrokových sadzieb po celom svete.

V takomto prostredí prežijú hlavne finančné spoločnosti s minimálnymi prevádzkovými nákladmi a silnou kapitálovou štruktúrou, ako je napríklad Handelsbanken.