Chcem investovať
Investičné príležitosti s atraktívnymi výnosmi
14. 06. 2016 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Záporné úrokové sadzby začínajú ohrozovať stále viac investorov. To, že si Nemecko dokáže dnes požičať na päť rokov milión euro a vrátiť mu stačí len 979 tisíc euro, už prekvapí len málokoho. Ale to, že krajina, ako Portugalsko, ktorá si pred piatimi rokmi požičiavala na jeden rok za 20 % si dokáže aktuálne požičať za 0,06 %, je už iná šálka kávy.

Tento pokles úrokových sadzieb na európskych finančných trhoch bude mať dopad aj na slovenských investorov. V najbližších dňoch teda možno očakávať ďalšie kolo znižovania úrokov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch, ale aj kupónov korporátnych dlhopisových emisií. Otázna bude ďalšia existencia a opodstatnenosť depozitných a tiež niektorých dlhopisových podielových fondov. Omnoho viac investorov bude postavených pred otázku, kam s peniazmi?

Kvalitných investičných príležitostí je na trhu ako šafránu. V tejto súvislosti chceme upriamiť pozornosť na aktuálne možnosti investovania v Across Private Investments prostredníctvom atraktívnych investičných produktov.

1. Produkty s pevným výnosom zdaňované len zrážkovou daňou vo výške 19 %
  • Investičný certifikát, ktorý vypláca kupón 8 % ročne, ak bude cena WTI ropy v sledovaných obdobiach nad úrovňou 33,78 USD za barel. Aktuálna cena ropy je 48,88 USD za barel, teda o 45 % vyššia. Splatnosť investičného certifikátu je v prvom kvartáli 2019.
  • Dlhopis s ročným kupónom 5 % a splatnosťou v apríli 2019.
  • V najbližších dňoch pripravujeme vydanie dlhopisu, ktorý bude vyplácať kupón vo výške 4,6 % p.a. na polročnej báze so splatnosťou len osemnásť mesiacov.
2. Produkty s výnosom závislým od vývoja na kapitálových trhoch a oslobodené od dane z príjmov
  • CRÈME DE LA CRÈME: Investovanie do najlepších indexových fondov na svete. Indexové fondy z dlhodobého hľadiska porážajú svojou výkonnosťou vyše 85 % podielových fondov.
  • ACROSS INTELLIGENT PORTFOLIO+: Alternatíva k dlhopisovo-akciovým podielovým fondom, v ktorých má byť investovaná väčšina investičných aktív klienta, a to v súlade s jeho výnosovo-rizikovým profilom. Svojou výkonnosťou prevýšili vyše 90 % konkurencie vo svetovom meradle.
  • ACROSS SPORENIE+: Najefektívnejšie sporenie na trhu, ktoré kombinuje výbornú výkonnosť indexových fondov s možnosťou oslobodenia výnosov od dane z príjmu fyzických osôb.

Bližšie informácie o produktoch Across Private Investments vám poskytne váš investičný konzultant.