Chcem investovať
Kvalitné dlhopisy s kladným výnosom? Ešte sú.
14. 06. 2016 Čas čítania: 2 min
Analýzy
Analýzy

Na trhu nie je veľa atraktívnych príležitostí pre konzervatívnych dlhopisových investorov. Približne tretina štátnych dlhopisov má dnes záporný výnos. Vysoko bonitné korporátne dlhopisy a hypotekárne záložné listy majú príliš nízke výnosy, aby vzbudili pozornosť.

Jedny z mála aktív, ponúkajúce atraktívny výnos, sú dlhopisy rýchlo sa rozvíjajúcich krajín. Vzhľadom na špecifické riziká je kľúčovým faktorom kvalitný výber krajín a emitentov. Najperspektívnejším regiónom, ktorý v posledných dvoch desaťročiach zaznamenal výrazný hospodársky rast, je stredná a východná Európa. V tomto regióne úspešne investuje a profituje z jeho potenciálu napríklad stratégia Across Private Investments pod názvom Bond+. V máji si pripísala 0,4 % a výkonnosť od otvorenia začiatkom roka 2015 predstavuje 4,4 % p.a.

Pavis+ korigoval skoro päťpercentné zhodnotenie z predchádzajúceho mesiaca. Portfólio Pavis+, ktoré je zložené  z malých a stredných spoločností obchodovaných na americkom trhu, v máji síce pokleslo o 1,7%, výkonnosť stratégie od otvorenia v roku 2009 však predstavuje 11,1 % p.a.

Ďalšie informácie o výsledkoch našich stratégii sú obsiahnuté v mesačnom reporte.