Chcem investovať
Ľudia si zaslúžia istoty. A čo investori?
11. 12. 2018 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Podľa prieskumov majú Slováci radi garancie a istoty. Takže sa potom nemôžeme čudovať, že v bankách leží ladom 35 mld. euro a ďalších viac ako 6 mld. euro dôchodkových úspor v 2. pilieri je umiestnených v garantovaných fondoch. Orientácia na garancie a istoty má na svedomí nielen pomalé napredovanie Slovenska, ale aj hrúbku našich peňaženiek.

To, že reklama, ktorá hrá na strunu istôt a garancií, funguje nielen v politike, ale aj v investovaní, dokazuje relatívne vysoká obľúbenosť garantovaných a zaistených produktov. Podľa našich odhadov je na Slovensku v investičných produktoch s plnou alebo čiastočnou kapitálovou garanciou (fondy, investičné certifikáty a podobne) približne miliarda eur. Vedia však investori, čo si kupujú?

Istiť či neistiť?

Investor by si mal v prvom rade uvedomiť, či kapitálovú garanciu (plnú alebo čiastočnú) skutočne potrebuje. Klasickým príkladom zle zvolenej investičnej istoty sú garantované fondy v 2. dôchodkovom pilieri. Ak má investor investičný horizont dlhší ako 10 rokov a investuje pravidelne malé čiastky, garanciu naozaj nepotrebuje. Napríklad – ak by ste na akciovom trhu jednorazovo zainvestovali v najhoršom období v posledných 30 rokoch (teda na vrchole trhov) s investičným horizontom 10 rokov, vaša strata by bola takmer 20 %. Ak by ste však svoju investíciu rozdelili na 120 vkladov a investovali postupne mesačne, vaša investícia by sa neznehodnotila.

Účet za istotu = nižší výnos

Druhou vecou, ktorú by si mal investor všímať, je výnosový potenciál takejto investície. Je zrejmé, že v tomto sa investor plne spoľahne na svojho poradcu. Avšak pozor na krásne grafy s minulou výkonnosťou. Jednak – ako hovorí klasik, z grafov sa ešte nikto nenajedol. No tiež platí, že čím lepšia historická výkonnosť, tým ľahšie sa produkt predáva… Pozor aj na investície, ktoré hovoria o garancii istiny vo výške 90 %, no ich výnosový potenciál je blízky výnosu z termínovaného vkladu. Takéto investície naozaj nepotrebujete.

Investičné certifikáty s dobrým potenciálom

Investičná filozofia Acrossu je iná. Vytvárame investičné produkty s kapitálovou garanciou, pri ktorých existuje vysoká pravdepodobnosť, že klienti zarobia. Z piatich investičných produktov, ktoré boli nedávno splatené alebo budú splatené v najbližších týždňoch, štyri klientom zarobili (zarobia) medzi 5 až 10 % p.a.

Súčasná situácia na finančnom trhu produktom s plnou kapitálovou garanciou nepraje. Je takmer nemožné zostrojiť zmysluplný produkt v eurách, preto je dnes trh presýtený množstvom investičných produktov s čiastočnou kapitálovou garanciou (napr. bariérové investičné certifikáty). Alternatívou k týmto produktom sú investičné certifikáty Acrossu s čiastočnou kapitálovou garanciou s týmito indikovanými parametrami:

SplatnosťRočný kupónPamäťový efektPredčasná splatnosť
„Autá“3 roky15,00%ánoáno
„Ropa“4 roky11,50%ánoáno

V oboch prípadoch sme zvolili podkladové aktíva (akcie výrobcov áut a producentov ropy), ktoré to zrejme nebudú mať v najbližších rokoch jednoduché. Všetky spoločnosti sú však vysokoziskové, čo podľa nášho názoru predstavuje dostatočné zásoby „tuku“ pri prípadných turbulenciách na trhoch. Navyše, po posledných turbulentných týždňoch sa dostávajú spoločnosti na cenové úrovne, ktoré pre kupujúcich predstavujú „lacný“ nákup a teda veľký predpoklad, že sa naplnia podmienky pre výplatu kupónov. Pre investora stačí, aby sa tak stalo v najbližších 3 alebo 4 rokoch aspoň raz. Trh v súčasnosti praje komplexným produktom a prináša možnosť dosiahnuť výnosy vysoko prekračujúce predpokladané zhodnotenie kapitálových trhov v najbližších rokoch.

Viac informácií o pripravovaných investičných certifikátoch získate u svojho investičného konzultanta.

Autor: