Chcem investovať

Majetkový účet

Majetkový účet je určený na vedenie zaknihovaných cenných papierov Klienta v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., (ďalej len „CDCP“). Spoločnosť vedie Majetkový účet na svojom klientskom účte účastníka CDCP v súlade s ustanoveniami § 106 Zákona o cenných papieroch.

Majetkový účet Spoločnosť zriadi a vedie podľa ustanovení § 105 Zákona o cenných papieroch v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami a osobitnými obchodnými podmienkami.