Chcem investovať
Malí špekulanti pribrzdili trhy, Across riešenia v zisku
10. 02. 2021 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Sme svedkami nového fenoménu malých špekulantov – porazili vlkov z Wall Street.

Silný štart nového roka sa nepodarilo udržať až do konca mesiaca. Rozvinuté trhy uzatvorili mesiac o percento nižšie, naopak, rozvíjajúce sa ekonomiky rástli o 3 %. Celosvetové pokračovanie vo vakcinácii a vyhliadky na ďalšie fiškálne a monetárne stimuly pomáhali trhu prehliadať zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a z nej vyplývajúce reštrikcie. Očakávaný rast podpory zosilnel po prekvapivom zisku senátu Demokratmi, čím sa posilnila pozícia nového amerického prezidenta.

V januári sa objavil nový fenomén malých špekulantov, ktorí sa spojili a ich skumulovaná sila prevalcovala veľkých hráčov z Wall Street. Pustili sa do derivátových obchodov. Ich cieľom bolo využiť predajné pozície hedžových fondov a vytlačiť čo najvyššie cenu vybraných akcií. Trh nebol zvyknutý na koordinovanú akciu malých investorov. Objavili sa obavy o vysporiadanie obchodov, pokrytie otvorených účtov, čo v závere mesiaca obmedzilo likviditu, pokrivilo ceny a spôsobilo nevídané straty niektorých zavedených finančných skupín.

Dlhodobí investori sa anomálii takého druhu nemusia obávať. Naopak, pre nich sa vyskytli slušné podmienky na lacnejší nákup. Zdravé ekonomické dáta a slabšia zimná vlna koronavírusu v Ázii podporila aj rizikovejšie aktíva v severnej Ázii. Silný rast z Číny podporil nadvýkonnosť rozvíjajúcich sa trhov.

Stratégie Acrossu na pozitívnej vlne

Globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ predĺžila rastovú trajektóriu o ďalší mesiac, pričom za ostatné štyri kladné mesiace vzrástla o 16 %. Akcie zareagovali pozitívne na „demokratickú“ väčšinu v kongrese, trhy nevídane rástli a nebyť kauzy „GameStop“, výsledok by bol výrazne lepší. Hlavným ťahúňom akciovej stratégie boli Emerging Markets s prírastkom 4,12 %. Solídne im sekundovali Frontieri s rastom 2,2 % a americké Mid-Cap spoločnosti s výnosom 1,44 %. Naopak, najmenej sa darilo európskym akciám (-1,64 %), a to aj pre spomalenie vakcinačného procesu.

Dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ opätovne porazila svoj benchmark, tentokrát o 0,4 %.  Najmenej sa darilo dlhopisom rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré stratili -1,7 % a stiahli stratégiu nadol. Na opačnej strane sa umiestnili európske inflačné dlhopisy s výnosom na úrovni 0,38 %. Dlhopisový trh má vo všeobecnosti problém s doručením vyššej ziskovosti. Dôvod je jednoduchý. Politika centrálnych bánk a nízke úrokové sadzby tlačia na pokles výnosových kriviek celého dlhopisového spektra.

Alternatívna zložka riadených portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+ rástla aj na začiatku roka a porazila svoj benchmark o 0,4 %. Napriek rozkolísanému mesiacu stratégia zhodnotila o 0,6 %. Hlavným ťahúňom bol index volatility VIX s výnosom takmer 15,5 %. K menej ziskovým patrili private equity (1,9 %) a komodity (1,2 %). Záporne zhodnotili iba akcie realitného konglomerátu Vonovia (-7,73 %), ktoré sa zviezli na negatívnom akciovom trende. Podnikateľský model tejto spoločnosti by mal akcie rýchlo posunúť na ziskovú vlnu.

Across Bond+ opäť v raste

Sériu kladných zhodnotení neprerušil Across Bond+ ani počas januára. Hoci dlhopisové investície v tomto roku nečakajú výraznejšie rasty, výnimkou by mali byť rozvíjajúce sa trhy, ktoré ako jedny z mála dodávajú vyšší výnos. S rastovým potenciálom však stúpajú nároky na kvalitu emitentov. Rozhodujúca bude stabilita prostredia. Nízke úrokové sadzby síce prajú dlžníkom, ale bankový sektor začína byť ostražitý a pripravuje sa na potenciálnu vlnu bankrotov, ktorá by mohla nastať v prípade pokračovania pandémie. Fond Across Bond+  za mesiac zhodnotil o 0,1 %. Pod prísnym dohľadom sa nachádza najväčšia zložka portfólia – štátny dlhopis Bieloruska. Napriek napätiu v krajine vykazuje pozitívne zhodnotenie a teší sa dôvere investorov. Výnos do splatnosti fondu, bez ohľadu na rast cien, zostal na úrovni 4,3 % pri nízkej durácii 2,1, čo do veľkej miery chráni investorov pred zmenami v úrokovej politike. Fondu Across Bond+ sa opäť podarilo prekonať benchmark a stanoviť nový highwater mark.

Digitálne meny s dvojciferným rastom

Kryptomeny po sérii pozitívnych správ a tlaku influencerov opätovne rástli. Lídrom sa stalo ethereum so zhodnotením 96 % za mesiac. Relatívne nižší rast, 34 %, má za sebou bitcoin, udomácnil sa však nad 30-tisícovou hranicou a na prekonanie svojich maxím bude potrebovať nové impulzy. Berkshire Hathaway nezačal rok pozitívne, klesol o 1,7 %. Ostatné zložky satelitného akciového portfólia sa vysporiadali s rozkolísaným trhom o čosi lepšie. Lídrom sa stali nové investície v indexovom fonde First Trust US Equity Opportunities s rastom 3,7 %.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across Intelligent Portfolio 100+Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across Intelligent Alternative Portfolio+.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.