Chcem investovať
Nové investičné príležitosti v zelenej energetike
03. 11. 2015 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Fungujúce energetické projekty na Slovensku sú na predaj za atraktívnych podmienok, zvýšenie kvót na zelenú energiu v Chorvátsku, pokles jednotkových cien fotovoltaických článkov a veternej energie prinášajú nové investičné príležitosti v energetickom sektore.

Výhody zelenej energetiky v podobe nižšieho zaťažovania prírody alebo nepotrebnosť dovážať strategické suroviny ako ropa, plyn alebo urán zo zahraničia sú všeobecne známe. Zelená energia však so sebou prináša aj investičné príležitosti.

Investičné príležitosti

Viaceré fungujúce projekty na Slovensku sú na predaj za atraktívnych podmienok z dôvodu nepriznania podpory štátu formou doplatku za elektrinu (bioplyn, fotovoltaika). Chorvátsko v septembri schválilo zvýšenie kvót na zelenú energiu 2015 (veterná energia o 404 MW, bioplyn o 30 MW, biomasa o 35 MW). Do konca roka bude možné uzatvárať zmluvy s fixným feed-in tariffom na 14 rokov a od 1.1.2016 sa budú prideľovať zmluvy so 14 ročnou tzv. trhovou prémiou formou aukcií. Neustále klesá cena technológii a zvyšuje sa ich efektivita. To umožňuje stavať fotovoltaické a veternej elektrárne aj v krajinách s menej priaznivým cenovým režimom. Toto sú dôvody prečo Across Private Investments rozhodol prostredníctvom spoločnosti Percebes Energy, a.s. vstúpiť do energetických projektov na území Slovenska a Chorvátska.

Aktuálne investície

Percebes Energy, a.s. na Slovensku prevádzkuje 4 bioplynové stanice s inštalovaným výkonom 3,94 MW, súvisiace poľnohospodárske družstvo a odpadovú spoločnosť zabezpečujúcu vstupné suroviny. V chorvátskom Slavónsku developuje projekt 4 bioplynových staníc s inštalovaným výkonom 5 MW, developuje projekt malej vodnej elektrárne na Slovensku a pripravuje vstup do viacerých projektov v oblasti veternej energie v regióne CEE. V jej investičných zámeroch je aj kúpa funkčných projektov v oblasti solárnej fotovoltaiky a teplárenstva na Slovensku a v regióne CEE.

Energetické portfólio:

Projekt Typ zdroja Krajina Výkon Vlastnícky podiel Stav projektu
Valaliky Bioplyn SR 995 kW 100 % Prevádzka
Kaloša Bioplyn SR 950 kW 100 % Prevádzka
Projekt 3 Bioplyn SR 998 kW 88 % Prevádzka
Projekt 4 Bioplyn SR 999 kW 30 % Prevádzka
Šahy MVE SR 131 kW 80 % Územné konanie
Gaj Bioplyn CRO 2 MW 100 % Výstavba
Šandrovac Bioplyn CRO 1 MW 100 % Stavebné povolenie
Štefanje Bioplyn CRO 1 MW 100 % Stavebné povolenie
Garešnica Bioplyn CRO 1 MW 100 % Stavebné povolenie
Ďalší rozvoj
  • Development projektov zelenej energie v krajinách s atraktívnym tarifným režimom (v súčasnosti najmä Chorvátsko).
  • Akvizície projektov zelenej energie s atraktívnymi zmluvami na odkup elektrickej energie v oblastiach fotovoltaiky, veternej energie a bioplynu v regióne CEE s očakávaným IRR nad 15% p.a..
  • Akvizícia pripravených projektov zelenej energie s kompletnými povoleniami a zmluvami a zabezpečenie ich následnej výstavby najmä v Chorvátsku a iných krajinách CEE s očakávaným IRR nad 20% p.a.
  • Odkup pohľadávok z bánk a reštart projektov, resp. priamy odkup equity podielov od vlastníkov projektov zelenej energie na Slovensku (bioplyn, fotovoltaika) s očakávaným IRR nad 25% p.a..
  • Rozširovanie obrábanej poľnohospodárskej pôdy a strojného vybavenia pre zabezpečenie vstupnej suroviny pre vlastné bioplynové stanice na Slovensku.
  • Technologický upgrade vlastných projektov zelenej energie.
Vaša príležitosť

Percebes Energy umožňuje participovať na energetických projektoch formou investície do dlhopisov Percebes Energy 01 s nasledujúcimi parametrami:

Kupón: 5 % p.a.

Trvanie: 3,5 roka (splatnosť 1.4.2019)

Veľkosť emisie: 5 mil. EUR

Výplata kupónu: 1.4.2017, 1.4.2018 a 1.4.2019

Emitent: Percebes Energy, a.s.

Garant Emisie: Across Finance, a.s.

 

AKO SA STAŤ KLIENTOM