Chcem investovať
Nulové vstupné poplatky ešte neznamenajú, že investujete zadarmo
11. 06. 2019 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Z úst privátnych bankárov často počuť tvrdenia: „U nás neplatíte žiadne poplatky.“ Alebo: „Sme oveľa lacnejší ako konkurencia, lebo náš vstupný poplatok je len 0,2 %.“ Ako to však v skutočnosti je?

Rozhodujú priebežné poplatky

Pozrime sa na portfólio typického klienta privátneho bankovníctva. Začnime priebežnými poplatkami,  rozdeliť ich môžeme na dve skupiny:

  1. „Neviditeľné“ poplatky, ktoré klient priamo neplatí, avšak znižujú výkonnosť jeho investície. Medzi takéto poplatky patria správcovské, depozitárske a transakčné poplatky v podielových fondoch, ale aj vnútorné poplatky v investičných certifikátoch a podobných produktoch.
  2. Priame poplatky za vedenie numerického účtu, poplatky za evidenciu cenných papierov (custody) a podobne.

V štandardnom portfóliu klienta privátneho bankovníctva dominujú podielové fondy a investičné certifikáty spravované alebo vydané bankovou skupinou, do ktorej privátne bankovníctvo patrí. Je to typické tak pre slovenské, rakúske či švajčiarske privátne banky.

Vráťme sa však k portfóliu klientov. Keď sme spočítali tzv. neviditeľné poplatky, dostali sme sa k 2,2 % ročne (investícia 500 tis. euro, vyvážené dlhopisovo-akciové portfólio). Priame poplatky sú nižšie. V závislosti od privátneho bankovníctva sa pohybujú medzi 0,2 až 0,5 % ročne. To znamená, že bez ohľadu na to, či portfólio klienta zarába alebo nie, banková skupina, ktorá privátne bankovníctvo zastrešuje, si príde na svoje.

Vstupné poplatky bez zásadného vplyvu

Je logické, že ak si privátne bankovníctvo „potichu“ účtuje napríklad 2,5 % ročne z aktív klienta, môže si pokojne dovoliť nulové alebo minimálne vstupné poplatky. Skúsme si to ukázať na číslach. Porovnajme investície klienta s horizontom 5 rokov prostredníctvom privátneho bankovníctva a rovnaké investície prostredníctvom Across Private Investments. Vstupné poplatky v Acrosse sa pohybujú medzi 0,4 až 0,6 % za každý rok investície (v tomto prípade uvažujme s poplatkom vo výške 2,5 %). Priebežné poplatky sú v Acrosse okolo 1 % (napríklad priebežný poplatok globálnej akciovej stratégie sa pohybuje na úrovni 0,94 % p.a.).

Private bankingAcross Private Investments
Investícia (v EUR)100 000100 000
Vstupný poplatok (v %)02,5
Vstupný poplatok (v EUR)02 500
Čistá investícia klienta (v EUR)100 00097 500
Očakávané zhodnotenie pred poplatkami (v %)55
Priebežné poplatky (v %)2,51
Hodnota portfólia po 5 rokoch (v EUR)113 141118 624
Zhodnotenie investície po poplatkoch (v % p.a.)2,53,5
Daň (typicky 19 %, v EUR)2 4970
Hodnota investície po poplatkoch a daniach (v EUR)110 644118 624
Zhodnotenie investície po poplatkoch a daniach (v % p.a.)23,5

Z porovnania vyplýva, že hoci klient privátneho bankovníctva „opticky“ nezaplatil ani euro na vstupnom poplatku (pri rovnakej investičnej stratégii ako klient Acrossu), jeho čistý výnos po poplatkoch je o 1 % p.a. nižší ako v prípade klienta Acrossu. Ak zohľadníme fakt, že väčšina investícií, ktoré majú klienti v Acrosse k dispozícii, sú po roku oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb a zdravotných odvodov, dostávame sa k takmer dvojnásobnému zhodnoteniu. Áno, takúto silu majú poplatky a dane.

Ak sa klient rozhoduje o investícii na základe poplatkov, nemal by si porovnávať len vstupné poplatky. Finančné inštitúcie sú zväčša veľmi vynaliezavé v tom, ako „skasnúť“  klienta tak, aby to nezbadal. A to ešte nehovoríme o obľúbenom spôsobe zvyšovania výnosov privátneho bankovníctva formou investovania na úver, bid-ask spreadoch, poplatkoch za úschovu fyzického zlata atď.

Ak chcete vedieť, koľko stojí investícia v privátnom bankovníctve, ktoré využívate, obráťte sa na investičného konzultanta v Acrosse. Vypracuje prehľad poplatkového zaťaženia vašej investície. Pripravte sa však, že to nebude príjemný pohľad. Najmä pri konfrontovaní s tým, koľko ste v privátnom bankovníctve zarobili a koľko ste zarobiť mohli.

Autor: