Chcem investovať
Rok 2016 nie je rokom pre hrdinstvo
19. 01. 2016 Čas čítania: 8 min
Analýzy
Analýzy

Aktuálne asi najväčší dlhopisový kráľ a veľmi rešpektovaný investičný manažér Jeff Gundlach tvrdí: „Rok 2016 nie je rokom pre hrdinstvo, nie je rokom budovania kapitálu, ale jeho zachovania.“

Do nového roka finančné trhy vstúpili podobne nervózne, ako sa prezentovali v priebehu druhej polovice toho uplynulého. Čo znamenajú uplynulé turbulencie a prelomové udalosti minulého roka pre investičný výhľad do celého roka 2016? Čo možno od neho očakávať, ako najrozumnejšie na jeho začiatku alokovať kapitál a ktoré aktíva budú jeho víťazmi? Čaká nás po siedmych rokoch výraznejšia korekcia akcií?

Pokles cien vytvára priestor pre budovanie akciových pozícii

Leví podiel na raste akciových trhov v uplynulých dvoch rokoch mali akvizičná aktivita a spätné nákupy akcií na trhu spoločnosťami. Podľa Raya Dalia v minulom roku údajne pochádzalo až 70 % dopytu po akciách z týchto dvoch faktorov. S rastúcim úročením, slabnúcou ekonomikou a stagnujúcou ziskovosťou treba očakávať pokles aktivity firiem v týchto dvoch oblastiach, čím zmizne veľký zdroj nákupov akcií. Predpokladáme, že sa akcie v priebehu najbližších dvoch kvartálov pozrú ešte pod septembrové minimá.

Napriek tomu očakávame, že pokračujúca volatilita ponúkne výborné príležitosti na dlhodobý i krátkodobý špekulatívny vstup do akcií. Cieľom je vyberať silné spoločnosti s dobrým ocenením, silným postavením na trhu, kvalitnou bilanciou, unikátnym produktom, silným cash flow, nízkym dlhom a vysokými maržami. Preferujeme teda väčšie spoločnosti pred malými, ktoré nakoniec vystúpia z každej krízy silnejšie a ako víťazi.

Preferujeme európske akcie pred americkými. Európska ekonomika preukazuje oživovanie domáceho dopytu a jej fundament sa proti iným regiónom drží stabilný. Tunajšie firmy by mali ponúknuť silnejší rast ziskov podporený slabým eurom. Navyše na rozdiel od USA Európska centrálna banka bude naďalej v celom roku podporovať trhy a ekonomiku.

Preferujeme akcie rozvíjajúcich sa trhov pred americkými. Úvod roka ešte očakávame slabší, no z dlhodobého hľadiska ponúkajú väčšiu hodnotu. Ocenenie je o tretinu nižšie v porovnaní s americkými akciami.

Očakávame stabilizáciu cien komodít, holubičí FED a pokračujúcu podporu zo strany čínskej vládnej garnitúry, čo nakoniec povedie k návratu kapitálu do týchto ekonomík. Ich dlhodobý potenciál vzhľadom na rast ekonomiky, ich transformáciu a demografiu je vyšší.

Z pohľadu sektorov nevyzdvihujeme žiadny konkrétny. Každé odvetvie ponúkne príležitosti. Kľúčom k úspechu je vyberať si rozumné ocenenie a kvalitu, teda lídrov s dobrými bilanciami a cash flow.

Už dnes je na trhu množstvo lacných, vyklesaných titulov. Neznamená to však, že už dosiahli svoje dno. Preto je dôležité postupné budovanie pozícií a trpezlivosť, počkanie si na príležitosť.

Riešením investícií do akcií môže byť aktívna správa, ktorú skupina Across Private Investments ponúka prostredníctvo riešení Pavis+Momentum+. Väčšina našich stratégií je long/short a automaticky rozpoznáva situáciu na trhu. Portfólia majú aktuálne veľmi nízku čistú expozíciu voči trhu a najväčšie short pozície za minimálne šesť rokov. Preto by mali prekonávať širšie trhové indexy, ako sa im to už darí v ostatných mesiacoch.

Vhodným spôsobom ako opatrne a pomaly participovať na akciovom trhu je pravidelné investovanie. Budúcnosť nedokáže predvídať nikto, ale to nie je dôvod neinvestovať. História neustále preukazuje, že pravidelné nákupy trhu bez ohľadu na dianie na ňom prinášajú najlepšie výsledky. Priemerovanie cien a dlhý horizont sú základné kľúče úspechu.

Pri dlhopisoch bude dôležitým faktorom ich likvidita

Pri väčšine dlhopisov vidíme veľmi bohaté ocenenie alebo naopak veľké riziká, čo nás odrádza od dlhodobého držania. Pomer výnosu a rizika je nízky. Napriek tomu vzhľadom na nižšiu volatilitu a bezpečnejší charakter by mali dlhopisy naďalej tvoriť časť portfólia.

V rozpore s Wall Street neočakávame silnejšie výpredaje na kvalitnom dlhu. Dôvodov je niekoľko. Naše inflačné očakávania sú podstatne nižšie a stále väčším rizikom zostáva deflácia ako inflácia. FED tak nebude utesňovať menovú politiku tempom, ako dnes signalizuje. Rovnako riziková averzia v prvej polovici roka bude držať dopyt po kvalitnom dlhu dobre zásobený.

Preferujeme kvalitné korporátne a vládne dlhopisy v Európe a USA a aktívnu prácu s nimi. Odporúčame naďalej sa vyhýbať rizikovejším, tzv. high-yield dlhopisom. Aktuálne ich charakterizuje klesajúci trend, ktorý ešte podľa nášho názoru neskončil a hlavne nízka likvidita, ktorá nesie riziko zaseknutia v pozíciách a neschopnosti ich predať za reálnu vnútornú hodnotu. Náš pohľad na väčšinu tohto dlhu je teda negatívny.

Na druhej strane ale predpokladáme, že rok 2016 ponúkne vynikajúce príležitosti v tejto sfére. Na tie si ale treba ešte počkať. Trh dnes neprávom trestá emisie viacerých kvalitných firiem v súlade s celým trhom. Dobré mená ponúknu v nasledujúcich rokoch štedrú odmenu. V priebehu roka sa pokúsime nájsť takéto vystresované emisie, no nateraz vyčkávame na stabilizáciu trhov a usadenie prachu.

Ideálnym riešením otázky fixného výnosu sú neobchodované emisie, ktorých má Across v ponuke niekoľko. Sú spravidla kryté konkrétnymi aktívami a ponúkajú výnos výrazne nad trhovými priemermi.

Komodity môžu v tomto roku dosiahnuť svoje dno

Podobne ako pri iných rizikových aktívach úvod roka zostane turbulentným. Nevylučujeme ešte nižšie úrovne komodít. No ako sme uviedli, v druhej polovici roka očakávame prispôsobenie sa ponuky. To spolu s holubičím FEDom prinavráti život do komoditného spektra. Pre viaceré komodity predpokladáme nájdenie dna v tomto roku a stabilizáciu. Nečakáme však následnú masívnu rely a návrat k úrovniam spred niekoľkých rokov.

V prvej polovici roka tak budú nerastné suroviny ponúkať hlavne špekulatívne príležitosti. Následne aj dlhodobejšie vstupy. Tie odporúčame realizovať skôr cez producentov komodít, ktorí nesú v sebe určitú mieru páky kvôli veľkému podielu fixných nákladov a predstavujú jednoduchší prístup k investovaniu (vyhnutie sa derivátom, cez ktoré sa komodity obchodujú).

Ropa bude zaujímavá na nákup pod 30 dolárov a predaj pod 40 dolárov za barel. Oživenie očakávame i pri viacerých priemyselných kovoch ako napr. meď. Rastúca neistota v začiatkoch roka favorizuje ako čierneho koňa roka zlato. Nateraz si vytvorilo solídnu podporu okolo priemerných produkčných cien medzi 1000 a 1100 dolármi za uncu.

Dolár pustí časť ziskov z minulých rokov

Tomu sa v Acrosse venujeme len okrajovo v rámci akciových, komoditných a dlhopisových investícií, preto neponúkame v tejto oblasti žiadne odporúčania. Všeobecne sme skôr názoru, že dolár v roku 2016 mierne oslabí. Obchod long dolár je podľa nášho názoru až prehnane prepchatý a FED nakoniec nedodá, čo sľubuje. Lepšie povedané trh a ekonomika mu to nedovolia. Očakávame následne aj opatrný návrat kapitálu do iných kútov sveta, čo by malo viesť k nájdeniu dna rizikovými menami a menami rozvíjajúcich sa trhov v súlade s očakávaniami nájdenia dna komoditami a tamojšími akciami. O volatilitu však nebude núdza ani na forexových trhoch.

Hlbší popis kľúčových faktorov, ktoré ovplyvnia vývoj svetovej ekonomiky a kapitálových trhov v roku 2016.