Chcem investovať
Investičné správanie Slovákov sa nemení. Naďalej sa oberáme o zisky
10. 09. 2019 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Za prvých šesť mesiacov t.r. vzrástli úspory Slovákov v bankách o 1,3 mld. eur na 36,7 mld. eur. Najviac sa zvýšili peňažné prostriedky na bežných účtoch (o 1,2 mld. eur), čím sa ich podiel na úsporách Slovákov v bankách zvýšil na 50 %. Tempo zadlžovania sa spomalilo. Celkový objem úverov Slovákov v bankách dosiahol 37,1 mld. eur. Čistá hodnota majetku Slovákov v bankách tak dosiahla historicky najnižšie číslo (-400 mil. eur). Za toto obdobie zinkasovali Slováci na úrokoch od bánk približne 45 mil. eur (v hrubom), čo v priemere predstavuje 0,25 % p.a. Na úrokoch z úverov zaplatili až 600 mil. eur., teda 3,25 % p.a.

Podielové fondy zarobili nad 5 %

Za prvý polrok t.r. zarobili Slováci v podielových fondoch 5,1 %. Po vlaňajších -3,5 % ide o slušný nárast. Výsledné zhodnotenie však mohlo byť vyššie, keby boli investície Slovákov rozložené lepšie a v správnych fondov. Najobľúbenejšími podielovými fondmi Slovákov sú totiž zmiešané fondy, ktoré za prvý polrok dosiahli slabé výsledky. Kým zmiešaný globálny dlhopisovo-akciový indexový fond zarobil 9,2 %, priemerný zmiešaný podielový fond zhodnotil len 5 % (tesne nad dlhopisový indexový fond, ktorý vzrástol o 4,4 %). Dlhodobé výsledky zmiešaných fondov sú ešte horšie. Za uplynulých tri a pol roka zarobili Slovákom 5,2 % (pri inflácii 6,7 %), zmiešaný globálny dlhopisovo-akciový indexový fond až 17,8 %. Indikuje to dve veci. Po prvé – konzervatívnosť alebo neschopnosť manažérov zmiešaných podielových fondov zarobiť klientom peniaze. Po druhé –  napriek slabým výsledkom, vysoká pláca. Kým klient priemerného zmiešaného podielového fondu zarobil 5,2 %, jeho manažér viac než 4 %.

Indexové fondy lídrom v dôchodkovom sporení

V prvom polroku 2019 si v prieme počínal lepšie tretí pilier, ktorý zhodnotil dôchodkové úspory o 5,9 %. Druhý pilier, vďaka vysokému podielu garantovaných fondov (až 75 %), dosiahol priemerné zhodnotenie len 4,8 %. Slováci, ktorí majú dôchodkové úspory v akciových indexových fondoch druhého piliera, sa tešili zo zhodnotenia 17 %. Porovnanie výsledkov za tri a pol roka dopadlo lepšie pre druhý pilier. Investori v priemere zhodnotili svoje úspory v druhom pilieri o 8,1 % a v treťom o 7,8 %. Ak sa však pozrieme len na akciové indexové fondy druhého piliera, tie Slovákom zarobili až neuveriteľných 26,9 %.

Poučenie z vývoja

Ak budú Slováci hľadať rady o správnom investovaní u tradičných aktívnych správcov, budú radi, ak zarobia (pred zdanením) čo i len na infláciu. V posledných rokoch sa mohol naplno prejaviť talent, schopnosti a skúsenosti aktívnych správcov. Prialo im aj prostredie. Trhy rástli, klesali aj stagnovali. Výsledky však neprišli. A zrejme ani neprídu. Lebo ako raz údajne povedal Albert Einstein: „Šialenstvo je robiť niečo vždy tým istým spôsobom a očakávať iné výsledky.“